Wyszukiwanie

konstytucyjna odpowiedzialność

Liczba znalezionych aktów: 14.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2002 nr 101 poz. 925 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu.
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 172 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu.
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 22 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 84 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu.
M.P. 2016 poz. 682 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wyboru oskarżyciela przed Trybunałem Stanu
M.P. 1996 nr 67 poz. 629 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 1996 r. o umorzeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1994 nr 34 poz. 278 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 1994 r. o umorzeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1993 nr 18 poz. 178 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 1993 r. o umorzeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1993 nr 13 poz. 87 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1993 r. w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1993 nr 13 poz. 86 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1993 r. o umorzeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1992 nr 31 poz. 213 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 1992 r. o umorzeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1992 nr 31 poz. 212 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 1992 r. w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1992 nr 17 poz. 130 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 1992 r. w sprawie powołania Komisji do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnętrznych uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r.
M.P. 1986 nr 21 poz. 151 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. - Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.