Wyszukiwanie

kontenery

Liczba znalezionych aktów: 7.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2001 nr 53 poz. 560 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o traktowaniu celnym kontenerów pool używanych w przewozie międzynarodowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 stycznia 1994 r.
Dz.U. 2001 nr 53 poz. 559 obowiązujący Konwencja o traktowaniu celnym kontenerów pool używanych w przewozie międzynarodowym (Konwencja kontenerów pool), sporządzona w Genewie dnia 21 stycznia 1994 r.
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 119 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 1984 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej Konwencji o bezpiecznych kontenerach, sporządzonej w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 118 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o bezpiecznych kontenerach, sporządzona w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1983 nr 7 poz. 37 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1983 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji celnej w sprawie kontenerów, 1972, sporządzonej w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1983 nr 7 poz. 36 obowiązujący Konwencja celna w sprawie kontenerów, 1972, sporządzona w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1977 nr 22 poz. 95 uznany za uchylony Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1977 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu międzynarodowego przewozu wagonów prywatnych (RIP) stanowiącego załącznik IV i Regulaminu międzynarodowego przewozu pojemników (kontenerów) (RICo) stanowiącego załącznik V do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), sporządzonej w Bernie dnia 7 lutego 1970 r.