Wyszukiwanie

lotniarstwo

Liczba znalezionych aktów: 9.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2013 poz. 134 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze
Dz.U. 2012 poz. 933 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze
Dz.U. 2006 nr 100 poz. 696 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1795 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 972 obowiązujący Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji.
M.P. 2021 poz. 1047 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Libańskiej o komunikacji lotniczej, podpisaną w Bejrucie dnia 25 kwietnia 1966 r.
M.P. 2021 poz. 1046 obowiązujący Umowa pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Libańskiej o komunikacji lotniczej, podpisana w Bejrucie dnia 25 kwietnia 1966 r.
M.P. 1989 nr 4 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 31 stycznia 1989 r. w sprawie zasad uprawiania lotniarstwa.
M.P. 1937 nr 217 poz. 360 uchylony Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji Nr l-IV/960/77/37 z dnia 11 września 1937 r. w sprawie istniejących na obszarze Polski szybowisk