Wyszukiwanie

mały ruch graniczny

Liczba znalezionych aktów: 52.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 293 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia
Dz.U. 2021 poz. 35 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia
Dz.U. 2020 poz. 1215 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia
Dz.U. 2017 poz. 1231 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Porozumienia między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma państwami w małym ruchu granicznym, sporządzonego w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r.
Dz.U. 2016 poz. 665 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiego protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 r., podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 r.
Dz.U. 2016 poz. 664 obowiązujący Drugi protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 r., podpisany w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 r.
Dz.U. 2015 poz. 1178 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku
Dz.U. 2014 poz. 1528 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2014 r. w sprawie trybu postępowania po zatrzymaniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego podczas kontroli granicznej
Dz.U. 2014 poz. 554 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia
Dz.U. 2012 poz. 815 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r.
Dz.U. 2012 poz. 814 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r.
Dz.U. 2012 poz. 498 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r.
Dz.U. 2011 nr 146 poz. 875 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego
Dz.U. 2010 nr 122 poz. 823 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r.
Dz.U. 2009 nr 103 poz. 859 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku
Dz.U. 2009 nr 103 poz. 858 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokół, podpisany w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1646 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1612 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie trybu postępowania po zatrzymaniu podczas kontroli granicznej zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego
Dz.U. 2007 nr 66 poz. 445 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 27 listopada 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.
Dz.U. 2007 nr 66 poz. 444 obowiązujący Porozumienie z dnia 27 listopada 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.
Dz.U. 2007 nr 66 poz. 441 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 13 kwietnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r., zmienionej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r., sporządzoną w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r.
Dz.U. 2007 nr 66 poz. 440 obowiązujący Porozumienie z dnia 13 kwietnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r., zmienionej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r., sporządzoną w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r.
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 216 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym sporządzoną w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., podpisanej w Bratysławie dnia 24 stycznia 2000 r.
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 215 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniająca Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym sporządzoną w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., podpisana w Bratysławie dnia 24 stycznia 2000 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 828 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 827 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym, sporządzona w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 46 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma Państwami w małym ruchu granicznym, sporządzonego w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 46 poz. 209 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma państwami w małym ruchu granicznym, sporządzone w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 46 poz. 208 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 46 poz. 207 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzona w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1974 nr 12 poz. 74 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 28 marca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych i stosowania odprawy celnej warunkowej w pogranicznym ruchu turystycznym pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną.
Dz.U. 1960 nr 27 poz. 155 uznany za uchylony Protokół w sprawie wykonania Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 27 poz. 154 Oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 27 poz. 153 uchylony Konwencja między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym podpisana w Pradze dnia 4 lipca 1959 r.
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 772 Oświadczenie rządowe z dnia 9 grudnia 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Polską a Niemcami o małym ruchu granicznym, podpisanej wraz z protokółem końcowym oraz załącznikami I i II w Warszawie dnia 22 grudnia 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 771 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisana w Warszawie dnia 22 grudnia 1931 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 1932 r.).
Dz.U. 1933 nr 2 poz. 11 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej wraz z protokółem końcowym oraz załącznikami I i II w Warszawie dnia 22 grudnia 1931 r.
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 861 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1931 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej konwencji między Polską a Niemcami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Gdańsku dnia 30 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1931 nr 61 poz. 493 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o ułatwieniach w małym ruchu granicznym polsko-rumuńskim, podpisanej w Warszawie dnia 7 grudnia 1929 r., wraz z protokółem dodatkowym, załącznikami A i B, wzorami nr 1 i nr 2 i protokółem podpisania.
Dz.U. 1931 nr 61 poz. 492 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotycząca ułatwień w małym ruchu granicznym polsko-rumuńskim, podpisana w Warszawie dnia 7 grudnia 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 227 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 marca 1931 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej konwencji między Polską a Niemcami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Gdańsku dnia 30 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 720 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie uzgodnienia przepisów wykonawczych do konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym oraz w sprawie ustalenia dla tegoż ruchu przejść granicznych.
Dz.U. 1926 nr 65 poz. 384 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Gdańsku dnia 30 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 65 poz. 383 wygaśnięcie aktu Konwencja między Polską a Niemcami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisana w Gdańsku dnia 30 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 58 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie określenia pasa granicznego, przewidzianego w art. 1 Konwencji polsko-czeskosłowackiej o ułatwieniach w małym ruchu granicznym.
Dz.U. 1926 nr 43 poz. 264 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Pradze dnia 30 maja 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 43 poz. 263 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisana w Pradze dnia 30 maja 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 46 poz. 319 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 kwietnia 1925 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1921 r. w sprawie ruchu samochodowego, motocyklowego i rowerowego przez granice Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1994 nr 69 poz. 617 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia.
M.P. 1934 nr 65 poz. 101 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania postanowień zawartych z rozdziale III (Ułatwienia rzeczowe) umowy polsko-niemieckiej o ułatwieniach w małym ruchu granicznym z dnia 22 grudnia 1931 r.
M.P. 1932 nr 229 poz. 260 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 września 1932 r. w sprawie zmiany załącznika B do art. 32 Konwencji z dnia 7 grudnia 1929 r., dotyczącej ułatwień w małym ruchu granicznym polsko-rumuńskim (Dz.U. R.P. z 1931 r. Nr 61, poz. 492).
M.P. 1932 nr 43 poz. 47 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 lutego 1932 r. w sprawie uzupełnienia załącznika "D" do art. 12 Konwencji polsko-czeskiej z dnia 30 maja 1925 r. o ułatwieniach w małym ruchu granicznym