Wyszukiwanie

nagrody państwowe

Liczba znalezionych aktów: 18.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 1986 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków
Dz.U. 2020 poz. 429 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 892 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną.
M.P. 2006 nr 9 poz. 112 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie uhonorowania Ks. Prałata Zdzisława Peszkowskiego Pokojową Nagrodą Nobla
M.P. 1992 nr 36 poz. 271 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 29 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej.
M.P. 1992 nr 6 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 12 lutego 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej.
M.P. 1990 nr 3 poz. 21 uchylony Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie nagród państwowych w 1990 r.
M.P. 1989 nr 42 poz. 339 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej.
M.P. 1989 nr 5 poz. 53 uchylony wykazem Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania nagród specjalnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
M.P. 1989 nr 1 poz. 1 uchylony Uchwała Nr 1 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej.
M.P. 1985 nr 43 poz. 282 uchylony Uchwała nr 211 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.
M.P. 1985 nr 24 poz. 191 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla działaczy kultury fizycznej.
M.P. 1985 nr 15 poz. 114 uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1985 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej.
M.P. 1983 nr 42 poz. 238 uchylony Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.
M.P. 1982 nr 17 poz. 141 uchylony Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.
M.P. 1979 nr 17 poz. 103 uchylony Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1979 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.
M.P. 1975 nr 38 poz. 224 uchylony Uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1975 r. w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.
M.P. 1954 nr 69 poz. 861 uchylony Uchwała nr 422 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie ustanowienia państwowych nagród sportowych.