Wyszukiwanie

obrót bezgotówkowy

Liczba znalezionych aktów: 10.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 787 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej.
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 235 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.
M.P. 1998 nr 21 poz. 320 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków.
M.P. 1997 nr 77 poz. 732 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 października 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków.
M.P. 1997 nr 66 poz. 652 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. w sprawie określenia kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej.
M.P. 1992 nr 39 poz. 293 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków.
M.P. 1991 nr 25 poz. 174 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i trybu przeprowadzania za pośrednictwem banków rozliczeń pieniężnych między osobami prawnymi oraz między tymi osobami i innymi podmiotami.
M.P. 1989 nr 38 poz. 302 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 listopada 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i trybu przeprowadzania za pośrednictwem banków rozliczeń pieniężnych między osobami prawnymi oraz między tymi osobami i innymi podmiotami.
M.P. 1989 nr 27 poz. 219 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 sierpnia 1989 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania za pośrednictwem banków rozliczeń pieniężnych między osobami prawnymi oraz między tymi osobami i innymi podmiotami.
M.P. 1953 nr 67 poz. 812 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1953 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw detalicznej sprzedaży od obowiązku przyjmowania zapłaty czekami rozrachunkowymi.