Wyszukiwanie

obszary szczególnie ważne dla obrony kraju

Liczba znalezionych aktów: 16.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 21 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne
Dz.U. 2020 poz. 1181 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne
Dz.U. 2020 poz. 303 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Świnoujście
Dz.U. 2020 poz. 302 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Hel-Zachód
Dz.U. 2020 poz. 301 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Ustka
Dz.U. 2015 poz. 1295 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne
Dz.U. 2014 poz. 456 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne
Dz.U. 2012 poz. 1398 obowiązujący Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy - Kodeks morski
Dz.U. 2008 nr 131 poz. 834 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 337 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej.
Dz.U. 1992 nr 49 poz. 224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.
Dz.U. 1952 nr 49 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1952 r. w sprawie odszkodowania z tytułu ograniczeń wprowadzonych na obszarach uznanych za szczególnie ważne dla obrony kraju.
Dz.U. 1951 nr 46 poz. 341 uchylony Dekret z dnia 6 września 1951 r. o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1949 r. o wprowadzeniu ograniczeń w rejonach umocnionych: Hel, Redłowo, Sobieszewo, Kępa Oksywska i Westerplatte.
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 75 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 września 1948 r. o uznaniu półwyspu helskiego oraz obszarów Redłowo, Sobieszewo, Kępa Oksywska, Westerplatte i ich okolic za rejony umocnione.
Dz.U. 1937 nr 21 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1937 r. o wprowadzeniu ograniczeń w rejonie umocnionym Hel.