Wyszukiwanie

opłaty adwokackie

Liczba znalezionych aktów: 36.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 1813 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie
Dz.U. 2018 poz. 479 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2018 r. sygn. akt SK 25/15
Dz.U. 2018 poz. 16 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2017 r. sygn. akt U 1/14
Dz.U. 2017 poz. 1797 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie
Dz.U. 2017 poz. 1243 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2017 r. sygn. akt SK 35/15
Dz.U. 2016 poz. 1668 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie
Dz.U. 2016 poz. 1234 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt SK 67/13
Dz.U. 2015 poz. 1800 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie
Dz.U. 2015 poz. 1079 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
Dz.U. 2015 poz. 616 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
Dz.U. 2013 poz. 461 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
Dz.U. 2012 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1872 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 392 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
Dz.U. 2004 nr 63 poz. 592 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2004 r. sygn. akt SK 14/03
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 887 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1348 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
Dz.U. 2002 nr 73 poz. 672 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maj 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych.
Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1049 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1013 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 786 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 578 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1992 nr 48 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1991 nr 17 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 343 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1989 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1980 r. w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich.
Dz.U. 1927 nr 54 poz. 473 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. w sprawie zmiany przepisów o opłatach adwokatów i komorników sądowych na obszarze sądów apelacyjnych: poznańskiego i toruńskiego oraz sądu okręgowego katowickiego.
Dz.U. 1924 nr 40 poz. 433 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1924 r. o zmianie taryfy adwokackiej obowiązującej w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1026 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1922 r. zmieniające niektóre przepisy niemieckiej ordynacji o opłatach adwokatów w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1921 nr 13 poz. 73 Ustawa z dnia 21 stycznia 1921 r. o podwyższeniu kosztów sądowych i opłat notarjuszów, adwokatów i komorników sądowych w byłej dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1920 nr 1 poz. 1 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1919 r. dotyczące nowej taryfy adwokackiej dla b. zaboru austrjackiego.
M.P. 1997 nr 83 poz. 817 obowiązujący Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 11 października 1997 r.
M.P. 1994 nr 60 poz. 536 uchylony Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 5 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.
M.P. 1992 nr 34 poz. 244 uchylony Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 października 1992 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.
M.P. 1991 nr 16 poz. 108 uchylony Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 kwietnia 1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.
M.P. 1988 nr 23 poz. 214 uchylony Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 sierpnia 1988 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.