Search

pomniki walki i męczeństwa

Number of acts found: 30.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 2015 poz. 2120 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady
Dz.U. 2015 poz. 1678 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 października 2015 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum Martyrologiczne - Obóz w Chełmnie nad Nerem, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej
Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1017 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położony Pomnik Męczeństwa na Majdanku, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 580 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej
Dz.U. 2007 nr 163 poz. 1157 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum "Stutthof" w Sztutowie, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 945 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położony były Obóz Zagłady w Bełżcu, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 944 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 943 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej
Dz.U. 2003 nr 148 poz. 1448 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania za pomnik historii
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 382 uchylony Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 474 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu, oraz obszaru i granic strefy ochronnej tego Pomnika.
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 473 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie określenia sposobu oznakowania granic Pomników Zagłady i ich stref ochronnych, a także wzorów znaków wskazujących te granice.
Dz.U. 1999 nr 41 poz. 412 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 186 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 marca 1997 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o ochronie grobów i miejsc pamięci ofiar wojen i represji, sporządzonej w Brześciu dnia 21 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 185 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o ochronie grobów i miejsc pamięci ofiar wojen i represji, sporządzona w Brześciu dnia 21 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 546 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 października 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o ochronie miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych, sporządzonej w Warszawie dnia 21 marca 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 545 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o ochronie miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych, sporządzona w Warszawie dnia 21 marca 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 544 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 października 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji, sporządzonej w Krakowie dnia 22 lutego 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 543 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji, sporządzona w Krakowie dnia 22 lutego 1994 r.
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. w sprawie organizacji, trybu działania i zasad finansowania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa.
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 2 uchylony Ustawa z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Dz.U. 1958 nr 6 poz. 20 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 grudnia 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia granic terenów Pomnika Męczeństwa Narodu Polskiego i Innych Narodów w Oświęcimiu.
Dz.U. 1955 nr 37 poz. 233 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 sierpnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 września 1949 r. w sprawie określenia granic terenu Pomnika Męczeństwa na Majdanku.
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 222 Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 kwietnia 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 września 1949 r. w sprawie określenia granic terenu Pomnika Męczeństwa na Majdanku.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 422 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 września 1949 r. w sprawie określenia granic terenu Pomnika Męczeństwa na Majdanku.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 266 obowiązujący Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 265 obowiązujący Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu.
M.P. 2004 nr 42 poz. 714 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2004 r. w sprawie powstania pomnika "Macierz-Polonii"
M.P. 1992 nr 39 poz. 282 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 1992 r. w sprawie honorowego protektoratu nad Kopcem Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego.
M.P. 1991 nr 1 poz. 6 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Kultury i Sztuki oraz Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.