Search

pomoc sąsiedzka

Number of acts found: 12.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 1959 nr 48 poz. 294 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 sierpnia 1959 r. w sprawie norm wynagradzania za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.
Dz.U. 1955 nr 11 poz. 66 obowiązujący Dekret z dnia 11 marca 1955 r. o zmianie dekretu z dnia 12 września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.
Dz.U. 1954 nr 14 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie norm wynagrodzenia za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.
Dz.U. 1952 nr 1 poz. 7 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1951 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej dekretu z dnia 12 września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 475 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 października 1950 r. w sprawie norm wynagrodzenia za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie oraz uiszczenia w gotówce równowartości opłat, oznaczonych w zbożu.
Dz.U. 1950 nr 13 poz. 125 obowiązujący Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. w sprawie zmiany dekretu o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 90 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej ustawy o pomocy sąsiedzkiej przy odbudowie wsi.
Dz.U. 1949 nr 23 poz. 157 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 13 kwietnia 1949 r. w sprawie wykonania ustawy o pomocy sąsiedzkiej przy odbudowie wsi.
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 461 uchylony Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o pomocy sąsiedzkiej przy odbudowie wsi.
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 89 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Obrony Narodowej, Poczt i Telegrafów oraz Leśnictwa w sprawie zwolnienia niektórych kategorii posiadaczy gospodarstw rolnych od obowiązku świadczeń z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie norm wynagrodzenia za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie oraz uiszczania w gotówce równowartości opłat, oznaczonych w zbożu.
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 320 obowiązujący Dekret z dnia 12 września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.