Wyszukiwanie

powszechne świadectwo udziałowe

Liczba znalezionych aktów: 8.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 577 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie określenia wzoru powszechnego świadectwa udziałowego, sposobu sporządzania spisów osób uprawnionych do odbioru powszechnych świadectw udziałowych, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia ich wydawania oraz sposobu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji.
Dz.U. 1997 nr 36 poz. 218 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1997 r. w sprawie określenia terminu utraty ważności powszechnych świadectw udziałowych.
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 marca 1997 r. w sprawie wyznaczenia narodowych funduszy inwestycyjnych, których akcje podlegają wymianie na powszechne świadectwa udziałowe, oraz terminu rozpoczęcia tej wymiany.
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 623 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1995 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za powszechne świadectwo udziałowe i trybu jej wniesienia.
Dz.U. 1995 nr 123 poz. 597 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu wydawania powszechnych świadectw udziałowych oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia ich wydawania.
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 547 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 546 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1995 r. w sprawie określenia wzoru powszechnego świadectwa udziałowego.
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 455 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia trybu wydawania powszechnych świadectw udziałowych oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia ich wydawania.