Wyszukiwanie

przemysł lekki

Liczba znalezionych aktów: 8.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1787 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1411 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 217 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.
Dz.U. 1981 nr 17 poz. 79 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 312 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.
Dz.U. 1924 nr 107 poz. 971 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 22 listopada 1924 r. w celu wykonania ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o popieraniu przemysłu ludowego.
Dz.U. 1924 nr 80 poz. 778 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o popieraniu przemysłu ludowego.
M.P. 1996 nr 78 poz. 711 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie wykazu towarów, na których wywóz są ustanowione w umowach międzynarodowych kontyngenty ilościowe.