Wyszukiwanie

sądy apelacyjne

Liczba znalezionych aktów: 57.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2462 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2023 poz. 125 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2022 poz. 2723 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2022 poz. 1102 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2022 poz. 582 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2021 poz. 1549 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2020 poz. 1151 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów apelacyjnych
Dz.U. 2019 poz. 2221 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2017 poz. 1272 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2015 poz. 2339 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2013 poz. 1596 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2012 poz. 1223 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2011 nr 203 poz. 1192 obowiązujący Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 1924 nr 40 poz. 427 uchylony Ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. w przedmiocie skrócenia czasu aplikacji wymaganej do uzyskania uzdolnienia do urzędu sędziowskiego w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu oraz górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach.
M.P. 2023 poz. 1415 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2023 r. nr 1130.59.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1414 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2023 r. nr 1130.69.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1413 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2023 r. nr 1130.71.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1412 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2023 r. nr 1130.74.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1139 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 502 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 424 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 421 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 419 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 393 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2023 r. nr 1130.21.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 5 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1291 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1290 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1289 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1282 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1212 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2022 r. nr 1130.83.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 591 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 590 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 501 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. nr 1130.14.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 500 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2022 r. nr 1130.13.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 697 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2021 r. nr 1130.53.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 131 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 1187 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 778 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 776 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 775 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 769 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 552 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. nr 1130.20.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 551 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2020 r. nr 1130.19.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 714 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 1186 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 503 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2018 r. nr 1130.8.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2018 poz. 502 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2018 r. nr 1130.7.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2018 poz. 310 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. nr 1130.29.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2018 poz. 305 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 1130.28.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2017 poz. 937 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 1130.21.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2017 poz. 387 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.9.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2015 poz. 596 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2014 poz. 786 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2014 poz. 714 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2014 poz. 649 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2014 poz. 359 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 1939 nr 48 poz. 83 Ogłoszenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 lutego 1939 r. w sprawie list ławników i zastępców ławników Sądu Pracy przy Sądzie Grodzkim i Sądu Okręgowego w Kaliszu.