There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 12 maja 1995 r. o zmianie ustawy o łączności oraz niektórych innych ustaw.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
akt objęty tekstem jednolitym
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1995-06-06
Date of announcement:
1995-05-12
Date of entry into force:
1995-07-07
Date of binding force:
1995-07-07
Remarks:
objęte tekstem jednolitym Dz.U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564 z dniem 28 października 1995 r. z wyjątkiem zmian do ustawy Kodeks wykroczeń (D z. U. z 1971 r. nr 12, poz. 114), ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. z 1988 r. nr 41, poz. 324) i ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Łączności (Dz. U. z 1989 r. nr 67, poz. 408).
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. ŁĄCZNOŚCI
Amended acts (4)
Acts deemed repealed (1)
References (6)
Executory orders (1)
Amending acts (2)