Search

poczta

Number of acts found: 441.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 2020 poz. 1540 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej
Dz.U. 2020 poz. 1041 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2020 poz. 1026 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego
Dz.U. 2020 poz. 827 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Dz.U. 2020 poz. 819 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2020 poz. 695 obowiązujący Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Dz.U. 2019 poz. 2424 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2019 poz. 2005 obowiązujący Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe oraz ustawy - Prawo telekomunikacyjne
Dz.U. 2019 poz. 1893 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zaświadczenia o stanie zdrowia osoby, która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w placówce pocztowej
Dz.U. 2019 poz. 1495 obowiązujący Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Dz.U. 2019 poz. 1051 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2019 poz. 936 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2019 poz. 650 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego
Dz.U. 2019 poz. 474 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej
Dz.U. 2019 poz. 261 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
Dz.U. 2018 poz. 2188 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2018 poz. 2133 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
Dz.U. 2018 poz. 1649 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi pocztowej
Dz.U. 2018 poz. 1452 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego
Dz.U. 2018 poz. 1118 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 421 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej
Dz.U. 2018 poz. 106 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 2164 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
Dz.U. 2017 poz. 1874 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego
Dz.U. 2017 poz. 1704 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2017 poz. 1490 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonej usługi pocztowej zwolnionej z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej
Dz.U. 2017 poz. 1481 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2017 poz. 1202 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych
Dz.U. 2017 poz. 1128 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2017 poz. 400 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych
Dz.U. 2017 poz. 139 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Dz.U. 2017 poz. 34 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi pocztowej
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1823 obowiązujący Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
Dz.U. 2016 poz. 1293 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2016 poz. 1113 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2016 poz. 750 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych
Dz.U. 2016 poz. 618 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2015 poz. 1830 obowiązujący Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1523 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowej Konwencji Pocztowej wraz z Protokołem końcowym, Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Dausze dnia 11 października 2012 r.
Dz.U. 2015 poz. 1522 obowiązujący Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa wraz z Protokołem końcowym, Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, sporządzone w Dausze dnia 11 października 2012 r.
Dz.U. 2015 poz. 1465 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych
Dz.U. 2015 poz. 1324 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych
Dz.U. 2015 poz. 570 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2014 poz. 1825 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 października 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Ósmego Protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Pierwszego Protokołu dodatkowego do Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowej Konwencji Pocztowej oraz Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Genewie dnia 12 sierpnia 2008 r.
Dz.U. 2014 poz. 1824 obowiązujący Ósmy Protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Pierwszy Protokół dodatkowy do Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, sporządzone w Genewie dnia 12 sierpnia 2008 r.
Dz.U. 2014 poz. 1473 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2014 poz. 1139 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych
Dz.U. 2014 poz. 1038 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2014 poz. 624 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie planów działań operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia
Dz.U. 2014 poz. 506 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych
Dz.U. 2014 poz. 381 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych
Dz.U. 2014 poz. 368 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie danych niezbędnych do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa
Dz.U. 2014 poz. 243 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne
Dz.U. 2013 poz. 1731 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego
Dz.U. 2013 poz. 1489 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przedkładania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności pocztowej
Dz.U. 2013 poz. 1468 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej
Dz.U. 2013 poz. 1466 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych
Dz.U. 2013 poz. 1406 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie planu współdziałania operatora wyznaczonego z wojskową pocztą polową
Dz.U. 2013 poz. 1103 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2013 poz. 1024 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych oraz wzoru zgłoszenia dotyczącego prowadzenia działalności pocztowej
Dz.U. 2013 poz. 717 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2013 poz. 545 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego
Dz.U. 2013 poz. 544 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych
Dz.U. 2013 poz. 543 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji dnia 6 maja 2013 r. w sprawie metodologii ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne
Dz.U. 2013 poz. 542 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług powszechnych
Dz.U. 2012 poz. 1529 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
Dz.U. 2012 poz. 1445 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 1194 obowiązujący Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2012 poz. 1004 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe
Dz.U. 2012 poz. 951 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 189 poz. 1125 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2011 nr 102 poz. 589 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2011 nr 27 poz. 142 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 stycznia 2011 r. sygn. akt P 8/08
Dz.U. 2010 nr 188 poz. 1262 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1697 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek w obrocie pocztowym
Dz.U. 2009 nr 177 poz. 1370 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych
Dz.U. 2009 nr 87 poz. 724 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 137 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych
Dz.U. 2008 nr 189 poz. 1159 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1109 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 606 obowiązujący Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
Dz.U. 2007 nr 206 poz. 1495 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Siódmego protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowej Konwencji Pocztowej oraz Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Bukareszcie dnia 5 października 2004 r.
Dz.U. 2007 nr 206 poz. 1494 obowiązujący Umowa Międzynarodowa Siódmy protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, sporządzone w Bukareszcie dnia 5 października 2004 r.
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Dz.U. 2007 nr 108 poz. 746 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Regulaminem poczty listowej oraz Regulaminem dotyczącym paczek pocztowych, sporządzonymi w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 108 poz. 745 obowiązujący Regulamin dotyczący paczek pocztowych sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 108 poz. 744 obowiązujący Regulamin Poczty Listowej, sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 48 poz. 321 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2007 nr 27 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1413 obowiązujący Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 113 poz. 778 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2258 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji
Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1442 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska"
Dz.U. 2005 nr 134 poz. 1128 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2005 nr 124 poz. 1039 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych
Dz.U. 2005 nr 70 poz. 629 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 595 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego
Dz.U. 2005 nr 21 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2794 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2762 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2263 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Rady Usług Pocztowych
Dz.U. 2004 nr 184 poz. 1900 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1850 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1336 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na finansowanie inwestycji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 894 obowiązujący Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 822 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2004 nr 83 poz. 770 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 719 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 627 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2004 nr 24 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego
Dz.U. 2004 nr 12 poz. 107 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 12 poz. 106 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń
Dz.U. 2004 nr 5 poz. 34 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych
Dz.U. 2004 nr 5 poz. 32 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie planu współdziałania operatora publicznego z wojskową pocztą polową
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2327 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału kosztów operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1795 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1731 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1730 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1188 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe
Dz.U. 2003 nr 123 poz. 1150 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego, Światowej Konwencji Pocztowej oraz Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Pekinie dnia 15 września 1999 r.
Dz.U. 2003 nr 123 poz. 1149 obowiązujący Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych sporządzone w Pekinie dnia 15 września 1999 r.
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 489 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1832 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług pocztowych o charakterze powszechnym.
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1318 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 września 2002 r. sygn. akt SK. 35/01.
Dz.U. 2001 nr 117 poz. 1250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 678 uchylony Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o łączności.
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 697 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym.
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 675 uchylony Ustawa z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska".
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 598 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym.
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 308 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie sposobu wykonywania ustawowego prawa zastawu na przesyłkach pocztowych.
Dz.U. 1996 nr 40 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie warunków korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym.
Dz.U. 1996 nr 36 poz. 157 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Czwartego protokołu dodatkowego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 14 grudnia 1989 r., do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1996 nr 36 poz. 156 obowiązujący Czwarty protokół dodatkowy, sporządzony w Waszyngtonie dnia 14 grudnia 1989 r. do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1996 nr 36 poz. 155 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Trzeciego protokołu dodatkowego, sporządzonego w Hamburgu dnia 27 lipca 1984 r., do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1996 nr 36 poz. 154 obowiązujący Trzeci protokół dodatkowy sporządzony w Hamburgu dnia 27 lipca 1984 r. do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 stycznia 1996 r. w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej.
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie trybu otwierania niedoręczalnych listów i sposobu postępowania z nimi.
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzynki do doręczania korespondencji, oraz zasad zakładania i użytkowania tych skrzynek.
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 572 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 października 1995 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.
Dz.U. 1995 nr 117 poz. 564 uchylony Obwieszczenie Ministra Łączności z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o łączności.
Dz.U. 1995 nr 60 poz. 310 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 maja 1995 r. o zmianie ustawy o łączności oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 30 poz. 155 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 lutego 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.
Dz.U. 1994 nr 101 poz. 495 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 września 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty pocztowej w związku z denominacją złotego.
Dz.U. 1994 nr 82 poz. 378 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminów, po których upływie doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony.
Dz.U. 1994 nr 40 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych z dziedziny łączności.
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 339 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 451 uchylony Ustawa z dnia 9 października 1991 r. o zmianie ustawy o łączności.
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 435 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie określenia terminów, po których upływie doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony.
Dz.U. 1991 nr 96 poz. 427 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504 uchylony Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 331 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 marca 1986 r. w sprawie wykonania umów o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym oraz trybu postępowania reklamacyjnego.
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 43 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1985 r. w sprawie dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1982 r. w sprawie dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1978 nr 12 poz. 52 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 kwietnia 1978 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Drugiego protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonego w Lozannie dnia 5 lipca 1974 r.
Dz.U. 1978 nr 12 poz. 51 obowiązujący Drugi protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzony w Lozannie dnia 5 lipca 1974 r.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 367 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1972 r. w sprawie zmian organizacji wydawniczej i kolportażu prasy.
Dz.U. 1972 nr 39 poz. 255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 sierpnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy.
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1970 r. w sprawie doręczania pism sądowych przez pocztę.
Dz.U. 1967 nr 42 poz. 209 obowiązujący Konstytucja Światowego Związku Pocztowego wraz z Protokołem końcowym i oświadczeniami złożonymi podczas podpisywania aktów, Układ między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Światowym Związkiem Pocztowym, Układ dodatkowy do Układu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Światowym Związkiem Pocztowym, sporządzone w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1965 nr 45 poz. 282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 1965 r. w sprawie sporządzenia protestów weksli przez urzędy pocztowe.
Dz.U. 1963 nr 53 poz. 290 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 1963 r. w sprawie powoływania poborowych i innych osób do czynnej służby wojskowej i zwalniania z tej służby.
Dz.U. 1953 nr 37 poz. 155 uchylony Dekret z dnia 29 lipca 1953 r. o zmianie ustawy o zakładaniu w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism.
Dz.U. 1951 nr 6 poz. 54 uchylony Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o zakładaniu w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 575 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 sierpnia 1939 r. o częściowej zmianie i zawieszeniu mocy obowiązującej niektórych postanowień ordynacji telefonicznej i telegraficznej.
Dz.U. 1939 nr 71 poz. 481 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Łotwę dokumentu ratyfikacyjnego umów światowego związku pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1939 nr 71 poz. 480 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie przystąpienia Litwy do umów światowego związku pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1939 nr 71 poz. 479 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego umów światowego związku pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 443 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 350 Ustawa z dnia 20 czerwca 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/39.
Dz.U. 1939 nr 25 poz. 168 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Guatemalę dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1938 nr 47 poz. 378 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 lipca 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską w sprawach poczty i telekomunikacji z dnia 2 maja 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 47 poz. 377 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską w sprawach poczty i telekomunikacji, podpisana w Kownie dnia 2 maja 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 359 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o uposażeniu pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1938 nr 37 poz. 316 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 kwietnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Honduras dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1938 nr 2 poz. 8 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie współdziałania urzędów pocztowych przy wypłacie świadczeń, przewidzianych w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 640 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 listopada 1937 r. w sprawie stosowania do Adenu i Birmanii postanowień umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 639 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 listopada 1937 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do porozumienia z dnia 20 marca 1934 r. o paczkach pocztowych.
Dz.U. 1937 nr 86 poz. 623 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 1936 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 589 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1937 r. o utworzeniu funduszów specjalnych w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1937 nr 80 poz. 582 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 października 1937 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 554 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 października 1937 r. w sprawie zmiany Światowej Konwencji Pocztowej z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 74 poz. 545 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 września 1937 r. w sprawie złożenia przez Jugosławię dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 67 poz. 512 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 sierpnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 447 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lipca 1937 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do Światowej Konwencji Pocztowej z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1937 r. o obowiązku urządzania w domach skrzynek listowych dla doręczania mieszkańcom korespondencji pocztowej.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o uzupełnieniu "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 161 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 1926 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 155 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1937 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 115 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych o trybie postępowania przy zawiadamianiu w drodze telegraficznej lub telefonicznej o wypadkach klęsk żywiołowych, napadów rabunkowych i katastrof.
Dz.U. 1937 nr 12 poz. 87 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie przystąpienia Liberii do umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 80 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 grudnia 1936 r. w sprawie stosowania do terytorium Tonga porozumienia z dnia 20 marca 1934 r. o listach i pudełkach z podaną wartością.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 567 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 września 1936 r. w sprawie złożenia przez Kolumbię dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Kairze dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 68 poz. 494 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 sierpnia 1936 r. o warunkach wysyłania niektórych przesyłek pocztowych za granicę.
Dz.U. 1936 nr 66 poz. 487 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 sierpnia 1936 r. o sprostowaniu błędów w tekście oświadczenia rządowego w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 66 poz. 484 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 sierpnia 1936 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 51 poz. 367 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12 czerwca 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 grudnia 1920 r. o pocztach, telegrafach i telefonach w czasie wojny lub grożącego Państwu niebezpieczeństwa.
Dz.U. 1936 nr 49 poz. 358 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.
Dz.U. 1936 nr 26 poz. 212 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 1936 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.
Dz.U. 1936 nr 26 poz. 210 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1936 r. o zaciągnięciu pożyczek na cele inwestycyjne przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon.
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 614 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1934 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie współdziałania urzędów pocztowych przy wypłacie świadczeń, przewidzianych w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem.
Dz.U. 1935 nr 93 poz. 588 Umowy Światowego Związku Pocztowego: Światowa konwencja pocztowa, Porozumienie o listach i pudełkach z podaną wartością, Porozumienie o paczkach pocztowych, Porozumienie o przekazach pocztowych, Porozumienie o pocztowych przelewach pieniężnych, Porozumienie dotyczące zleceń pocztowych i Porozumienie dotyczące prenumeraty gazet i czasopism, podpisane w Kairze dnia 20 marca 1934 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 439 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 września 1935 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1935 nr 65 poz. 408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1935 r. o dodatku lokalnym dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", pełniących służbę na terenie W. M. Gdańska.
Dz.U. 1935 nr 20 poz. 119 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1935 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 962 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 listopada 1934 r. w sprawie częściowej zmiany ordynacji telegraficznej.
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 944 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 października 1934 r. - Ordynacja telefoniczna.
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 830 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 października 1934 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 2 maja 1933 r. o paczkach tytoniowych.
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 829 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 października 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 lipca 1932 r. o paczkach żywnościowych.
Dz.U. 1934 nr 79 poz. 738 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 445 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 lipca 1933 r. o przesyłkach listowych urzędowych oraz o postępowaniu cywilnem i karnem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 413 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie współdziałania urzędów pocztowych przy wypłacie świadczeń, przewidzianych w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 362 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Republikę San Domingo i Chili dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego.
Dz.U. 1934 nr 34 poz. 314 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 marca 1934 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 lipca 1932 r. o paczkach żywnościowych.
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 234 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o protestowaniu weksli przez urzędy i agencje pocztowe.
Dz.U. 1934 nr 23 poz. 171 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1934 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.
Dz.U. 1934 nr 10 poz. 84 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 20 września 1933 r. o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnem i karnem.
Dz.U. 1934 nr 9 poz. 75 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 grudnia 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 50 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 grudnia 1933 r. o zewnętrznym wyglądzie pojazdów pocztowych.
Dz.U. 1934 nr 4 poz. 29 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 listopada 1933 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Londynie dnia 28 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1934 nr 4 poz. 26 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o uposażeniu pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1934 nr 4 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o stosunku służbowym pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1933 nr 87 poz. 671 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 października 1933 r. o wprowadzeniu w obieg kartki pocztowej z opłaconą odpowiedzią.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 622 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o wydawaniu Dziennika Taryf pocztowych, teletechnicznych i radjokomunikacyjnych.
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 575 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1933 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 574 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1923 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 573 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 76 poz. 549 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o doręczaniu pism sądowych przez organa gminne w postępowaniu cywilnem i karnem.
Dz.U. 1933 nr 76 poz. 548 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnem i karnem.
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 517 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 sierpnia 1933 r. o wprowadzeniu w obieg kartki pocztowej pojedyńczej wartości 10 gr.
Dz.U. 1933 nr 66 poz. 499 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 22 sierpnia 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 64 poz. 486 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 22 sierpnia 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z reprodukcją części obrazu Jana Matejki "Odsiecz Wiednia".
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 481 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 sierpnia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie.
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 473 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 lipca 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 448 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lipca 1933 r. o przesyłkach listowych urzędowych oraz w postępowaniu cywilnem i karnem.
Dz.U. 1933 nr 47 poz. 379 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 czerwca 1933 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1933 nr 43 poz. 335 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z nadrukiem "Port Gdańsk".
Dz.U. 1933 nr 43 poz. 334 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg kartek pocztowych pojedyńczych z ilustracjami rzeźb Wita Stwosza.
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 317 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1933 nr 36 poz. 300 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 maja 1933 r. o paczkach tytoniowych.
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 275 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie.
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 190 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 189 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 marca 1933 r. o przyjmowaniu do przewozu pocztą druków - ulotek.
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 123 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów z dnia 6 marca 1933 r. w sprawie prowadzenia rejestru handlowego dla państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 122 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 lutego 1933 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 lutego 1933 r. o przesyłaniu egzemplarzy czasopism i wydawnictw perjodycznych z ubiegłych okresów prenumeraty.
Dz.U. 1933 nr 15 poz. 100 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Londynie dnia 28 czerwca 1929 r. wraz z odnośnemi regulaminami wykonawczemi.
Dz.U. 1933 nr 15 poz. 99 Umowy Światowego Związku Pocztowego: Światowa Konwencja Pocztowa, Porozumienie o listach i pudełkach z podaną wartością, Porozumienie o paczkach pocztowych, Porozumienie o przekazach pocztowych, Porozumienie o pocztowych przelewach pieniężnych, Porozumienie o zleceniach pocztowych, Porozumienie o prenumeracie czasopism i wydawnictw perjodycznych, podpisane w Londynie, dnia 28 czerwca 1929 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.).
Dz.U. 1933 nr 12 poz. 82 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1933 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 9 marca 1928 r. o zezwoleniu Pocztowej Kasie Oszczędności na działalność ubezpieczeniową w dziale ubezpieczeń na życie.
Dz.U. 1933 nr 12 poz. 81 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 stycznia 1933 r. o przesyłkach pocztowych za pobraniem w obrocie zagranicznym.
Dz.U. 1932 nr 104 poz. 869 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych i Skarbu o prywatnych radjostacjach doświadczalnych.
Dz.U. 1932 nr 99 poz. 842 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 października 1932 r. wydane: co do §§ 40, 104 i 110 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych; co do §§ 52, 57-76, 81-83, 98, 102 i 111 w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości; co do §§ 101-103 oraz 105-109 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych; co do §§ 115 i 185 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu; co do §§ 131 i 132 w porozumieniu z Ministrem Komunikacji; co do §§ 137 i 138 w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej; co do §§ 173, 181 i 189 w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych; co do §§ 24, 177, 178 i 180 w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów - zawierające przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 781 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie zmian rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1932 nr 80 poz. 707 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 września 1932 r. o wprowadzeniu w obieg druku w sprawach żywnościowych ze znaczkiem opłaty pocztowej wartości 5 gr nowej edycji.
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 647 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 sierpnia 1932 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 642 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 sierpnia 1932 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 641 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 sierpnia 1932 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1932 nr 62 poz. 583 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 lipca 1932 r. o paczkach żywnościowych.
Dz.U. 1932 nr 59 poz. 568 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 czerwca 1932 r. w sprawie sprzedaży znaków stemplowych.
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 561 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 czerwca 1932 r. o opłatach za przesyłki lotnicze.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 467 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany w ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 436 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1932 r. o zmianie wysokości uposażenia pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności.
Dz.U. 1932 nr 44 poz. 424 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 kwietnia 1932 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 374 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 marca 1932 r. o sprostowaniu błędu w ordynacji pocztowej ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia z dnia 21 marca 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 31 poz. 322 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 marca 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy telegraficznej.
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1932 r. o warunkach, obowiązujących przy przesyłaniu prospektów i okazowych egzemplarzy czasopism i wydawnictw perjodycznych, zgłoszonych do prenumeraty za pośrednictwem poczty.
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1932 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 201 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1932 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 180 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji światowej konwencji pocztowej, sześciu porozumień światowego związku pocztowego oraz 3 protokółów końcowych, podpisanych w Londynie dnia 28 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 99 poz. 764 Ustawa z dnia 22 października 1931 r. upoważniająca przedsiębiorstwo państwowe "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" do zaciągnięcia długoterminowych pożyczek inwestycyjnych.
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 711 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 września 1931 r. w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 709 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1931 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska II kategorji w administracyjno-rachunkowej służbie pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 659 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 maja 1931 r. w sprawie uzupełnienia taryfy telegraficznej.
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 615 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 sierpnia 1931 r. o wprowadzeniu w obieg pojedyńczych kartek pocztowych z widokami ze znaczkami 15 gr z podobizną Henryka Sienkiewicza.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 534 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 lipca 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 491 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 maja 1931 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie zleceń pocztowych w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 464 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 452 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 maja 1931 r. o warunkach i zasadach, obowiązujących przy wysyłaniu przesyłek, zwolnionych od opłaty pocztowej.
Dz.U. 1931 nr 49 poz. 416 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 kwietnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy pocztowej.
Dz.U. 1931 nr 45 poz. 392 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 marca 1931 r. w sprawie ordynacji telegraficznej.
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 200 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie zleceń pocztowych w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów z dnia 7 marca 1931 r. o protestowaniu weksli przez urzędy i agencje pocztowe.
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 184 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1931 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 1926 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności.
Dz.U. 1931 nr 12 poz. 57 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie.
Dz.U. 1931 nr 6 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy pocztowej.
Dz.U. 1930 nr 92 poz. 722 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1930 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w państwowej służbie pocztowo-administracyjnej i państwowej służbie techniczno-administracyjnej w dziale poczt, telegrafów i telefonów.
Dz.U. 1930 nr 87 poz. 682 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu i Komunikacji z dnia 8 października 1930 r. o służbie radjowej stacyj ruchomych w portach, na i nad wodami terytorjalnemi polskiemi.
Dz.U. 1930 nr 82 poz. 642 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie.
Dz.U. 1930 nr 68 poz. 539 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w państwowej służbie pocztowo-administracyjnej i państwowej służbie techniczno-administracyjnej w dziale poczt, telegrafów i telefonów.
Dz.U. 1930 nr 63 poz. 504 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 sierpnia 1930 r. w sprawie przyznania ulgowej opłaty pocztowej dla paczek z książkami.
Dz.U. 1930 nr 63 poz. 503 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 sierpnia 1930 r. w sprawie podwyższenia kwot przekazów pocztowych i pobrań.
Dz.U. 1930 nr 63 poz. 502 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 sierpnia 1930 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1930 nr 58 poz. 471 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lipca 1930 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad Konwencji pocztowo-telegraficznej między Rzecząpospolitą Polską z jednej strony, a Rosyjską Socjalistyczną Federacyjną Republiką Rad, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Rad z drugiej, podpisanej wraz z Protokółami końcowym i uzupełniającym w Moskwie dnia 24 maja 1923 roku.
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 431 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 kwietnia 1930 r. o telegramach na rachunek odbiorcy w obrocie ze Stanami Zjednoczonemi Ameryki.
Dz.U. 1930 nr 51 poz. 428 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. o umundurowaniu niższych funkcjonarjuszów pocztowo-telegraficznych.
Dz.U. 1930 nr 49 poz. 411 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 czerwca 1930 r. w sprawie taryf telefonicznych obowiązujących na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.
Dz.U. 1930 nr 40 poz. 352 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 maja 1930 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1930 nr 40 poz. 351 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 maja 1930 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 czerwca 1929 r. o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w sprawach karnych.
Dz.U. 1930 nr 34 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 kwietnia 1930 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej.
Dz.U. 1930 nr 2 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 grudnia 1929 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 sierpnia 1928 r. o warunkach tudzież zasadach obowiązujących przy wysyłaniu przesyłek pocztowych, zwolnionych od opłaty pocztowej.
Dz.U. 1929 nr 83 poz. 622 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 listopada 1929 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy pocztowej.
Dz.U. 1929 nr 44 poz. 370 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 czerwca 1929 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 marca 1929 r. o taryfie pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1929 nr 4 poz. 37 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1929 r. o podwyższeniu ryczałtu dla kierowników urzędów pocztowych VI klasy na opał, światło i przybory kancelaryjne.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 927 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 grudnia 1928 r. o warunkach przyjmowania druków bezadresowych do przewozu pocztą.
Dz.U. 1928 nr 80 poz. 702 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 sierpnia 1928 r. o warunkach tudzież zasadach obowiązujących przy wysyłaniu przesyłek pocztowych zwolnionych od opłaty pocztowej.
Dz.U. 1928 nr 79 poz. 698 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 sierpnia 1928 r. o opłatach za przesyłki lotnicze.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 653 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 czerwca 1928 r. o zryczałtowaniu opłat pocztowych za pocztowe przesyłki listowe.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 652 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 czerwca 1928 r. o wprowadzeniu w obieg kartek pocztowych z opłaconą odpowiedzią ze znaczkiem 15 gr.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 651 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 czerwca 1928 r. w sprawie pocztowych przesyłek dworcowych.
Dz.U. 1928 nr 71 poz. 644 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie zastępczego doręczania zwykłych przesyłek listowych.
Dz.U. 1928 nr 54 poz. 522 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 marca 1928 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 lutego 1928 r. w sprawie wymiany niezdatnych do użytku znaczków pocztowych.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 530 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 3 czerwca 1927 r. w sprawie organizacji pośrednictw pocztowych, telegraficznych i pocztowo-telegraficznych.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 529 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 czerwca 1927 r. w sprawie zleceń pocztowych w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1927 nr 44 poz. 392 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 kwietnia 1927 r. o warunkach przyjmowania druków do przewozu pocztą.
Dz.U. 1926 nr 88 poz. 490 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 lipca 1926 r. o zmianie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 371 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1926 r. w sprawie paczek pilnych w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1925 nr 131 poz. 945 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 grudnia 1925 r. o zmianie opłat za czasopisma i dodatki do czasopism w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1925 nr 121 poz. 870 Rozporządzenie Ministrów: Kolei i Przemysłu i Handlu z dnia 19 listopada 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie w zakresie przewozu poczty kolejami.
Dz.U. 1925 nr 107 poz. 763 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 października 1925 r. w sprawie prenumeraty za pośrednictwem poczty czasopism i wydawnictw perjodycznych, wychodzących w kraju.
Dz.U. 1925 nr 99 poz. 702 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 września 1925 r. o ustaleniu taryfy pocztowej i zmianie niektórych warunków przyjmowania przesyłek pocztowych.
Dz.U. 1925 nr 55 poz. 400 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 maja 1925 r. w sprawie sprostowania błędu w taryfie pocztowej z dnia 26 lutego 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 52 poz. 355 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 maja 1925 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Wielkiej Brytanji przystąpienia protektoratu "Nyassaland" do Konwencji i Umów Międzynarodowych pocztowych, podpisanych w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r.
Dz.U. 1925 nr 51 poz. 348 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1925 r. o wprowadzeniu w obieg dalszych wartości pocztowych znaczków opłaty nowej edycji, oraz kartek pocztowych ze znaczkiem.
Dz.U. 1925 nr 46 poz. 321 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 kwietnia 1925 r. w sprawie terminów podjęcia przesyłek pocztowych.
Dz.U. 1925 nr 31 poz. 222 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 marca 1925 r. w sprawie zmiany zagranicznej taryfy paczkowej.
Dz.U. 1925 nr 26 poz. 188 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lutego 1925 r. o ustaleniu taryfy pocztowej i telegraficznej.
Dz.U. 1925 nr 18 poz. 130 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 lutego 1925 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Wenezueli dokumentów ratyfikacyjnych, dotyczących Konwencji Pocztowej Madryckiej z dnia 30 listopada 1920 roku z dodatkowemi układami.
Dz.U. 1925 nr 17 poz. 119 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 lutego 1925 r. w sprawie zmiany opłaty pocztowej za listy zwykłe w obrocie między Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem.
Dz.U. 1925 nr 14 poz. 92 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w państwowej służbie pocztowo-administracyjnej i państwowej służbie techniczno-administracyjnej w dziale poczt, telegrafów i telefonów.
Dz.U. 1925 nr 5 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 stycznia 1925 r. w sprawie przesyłek listowych za pobraniem.
Dz.U. 1925 nr 3 poz. 31 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 grudnia 1924 r. o podwyższeniu podanej wartości na listach wartościowych w pocztowym obrocie z zagranicą.
Dz.U. 1925 nr 2 poz. 26 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 stycznia 1925 r. o ustaleniu nowych cen sprzedażnych za płatne druki pocztowe.
Dz.U. 1925 nr 1 poz. 7 Ustawa z dnia 17 grudnia 1924 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji pocztowo-telegraficznej między Rzecząpospolitą Polską z jednej strony a Rosyjską Socjalistyczną Federacyjną Republiką Rad, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Rad i Białoruską Socjalistyczną Republiką Rad (obecnie Związkiem Socjalistycznych Republik Rad) z drugiej, podpisanej w Moskwie dnia 24 maja 1923 r. wraz z protokółami końcowym i uzupełniającym z tej samej daty.
Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1009 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 grudnia 1924 r. w sprawie zmiany niektórych opłat pocztowych w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1924 nr 109 poz. 984 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 grudnia 1924 r. w sprawie należytości budowlanych uiszczanych przez abonentów państwowych sieci telefonicznych nowozgłaszających się, zmieniających lokale lub cesjonarjuszy.
Dz.U. 1924 nr 93 poz. 868 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 października 1924 r. w sprawie zleceń pocztowych w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 812 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 września 1924 r. w sprawie złożenia przez Rząd Królestwa Serbów, Kroatów i Słoweńców dokumentów ratyfikacyjnych dotyczących Międzynarodowych Konwencyj i Umów Pocztowych, podpisanych w Madrycie dnia 30 listopada 1920 roku.
Dz.U. 1924 nr 63 poz. 622 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1924 r. w sprawie zaprowadzenia wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między Polską a Kanadą.
Dz.U. 1924 nr 58 poz. 584 uchylony Ustawa z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie.
Dz.U. 1924 nr 49 poz. 500 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 czerwca 1924 r. w przedmiocie podwyższenia kwoty przekazów pocztowych z Francji do Polski i w kierunku odwrotnym.
Dz.U. 1924 nr 29 poz. 289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1924 r. o ryczałcie dla kierowników urzędów pocztowych VI klasy.
Dz.U. 1924 nr 23 poz. 250 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 marca 1924 r. w przedmiocie podwyższenia opłat pocztowych za listy, kartki pocztowe, druki, próbki towarów, papiery handlowe, przesyłki mieszane, czasopisma, paczki i przekazy obrotu wewnętrznego i z W. M. Gdańskiem oraz niektórych opłat telefonicznych za połączenie abonentów z centralą.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1140 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 grudnia 1923 r. o zmianie sposobu przeliczania kwot przekazów pocztowych z waluty polskiej na franki francuskie i z franków francuskich na walutę polską.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1139 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 grudnia 1923 r. o zmianie sposobu przeliczania kwot przekazów pocztowych z waluty polskiej na dolary Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i z dolarów na walutę polską.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1138 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 grudnia 1923 r. o zaprowadzeniu wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między Polską a Terytorjum Sarry.
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 820 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1923 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych za czas spędzony w służbie w pocztach ruchomych (ambulansach pocztowych) i przy konwojowaniu poczty na kolejach.
Dz.U. 1923 nr 10 poz. 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1923 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za służbę nocną.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1045 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 grudnia 1922 r. w sprawie częściowej zmiany zagranicznej taryfy telegraficznej.
Dz.U. 1922 nr 107 poz. 1000 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 listopada 1922 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 960 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 listopada 1922 r. w przedmiocie częściowego podwyższenia opłat pocztowych.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 928 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 listopada 1922 r. w sprawie zaprowadzenia wzajemnej wymiany paczek pocztowych między Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki Północnej.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 927 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 listopada 1922 r. w sprawie zaprowadzenia wzajemnej wymiany paczek pocztowych między Polską a Rzeszą Niemiecką.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 844 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 października 1922 r. w sprawie zaprowadzenia wymiany listów z podaną wartością z zagranicą.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 843 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 października 1922 r. w sprawie zaprowadzenia wzajemnej wymiany paczek pocztowych między Polską a krajami: Estonją, Kanadą, Palestyną, Wielką Brytanją i Irlandją.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 615 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 sierpnia 1922 r. o zaprowadzeniu wzajemnej wymiany paczek pocztowych między Polską a Łotwą.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 454 Układ między Polską a Niemcami w przedmiocie pocztowego obrotu czekowego.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 453 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 maja 1922 r. o ratyfikacji układu między Polską a Niemcami w przedmiocie pocztowego obrotu czekowego, podpisanego w Genewie dnia 15 maja 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 45 poz. 385 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 maja 1922 r. w sprawie międzynarodowych kuponów na odpowiedź.
Dz.U. 1922 nr 43 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 czerwca 1922 r. o zaprowadzeniu wzajemnej wymiany paczek pocztowych między Polską a Rumunją.
Dz.U. 1922 nr 43 poz. 362 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu i ustawy z dnia 13 grudnia 1920 r. o pocztach, radjotelegrafach, telegrafach i telefonach w czasie wojny.
Dz.U. 1922 nr 40 poz. 342 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 maja 1922 r. o częściowej zmianie taryfy pocztowej w obrocie z Węgrami.
Dz.U. 1922 nr 40 poz. 341 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 kwietnia 1922 r. o zaprowadzeniu wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między Polską a Francją.
Dz.U. 1922 nr 30 poz. 250 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 kwietnia 1922 r. o podwyższeniu zagranicznej taryfy listowej.
Dz.U. 1922 nr 22 poz. 189 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 3 marca 1922 r. o opłacaniu przesyłek pocztowych przy nadaniu w obrocie wewnętrznym.
M.P. 2016 poz. 722 akt jednorazowy Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE
M.P. 2015 poz. 47 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Regulaminem Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, Regulaminem poczty listowej i Regulaminem dotyczącym paczek pocztowych, sporządzonymi w Bernie dnia 11 listopada 2008 r.
M.P. 2015 poz. 46 obowiązujący Regulamin Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, Regulamin poczty listowej i Regulamin dotyczący paczek pocztowych, sporządzone w Bernie dnia 11 listopada 2008 r.
M.P. 2011 nr 8 poz. 79 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2010 r.
M.P. 2010 nr 4 poz. 38 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2009 r.
M.P. 2009 nr 5 poz. 54 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2008 r.
M.P. 2008 nr 54 poz. 479 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
M.P. 2007 nr 70 poz. 763 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie poczty i Telekomunikacji, podpisanej w Kijowie dnia 4 marca 2005 r.
M.P. 2007 nr 70 poz. 762 obowiązujący Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie poczty i telekomunikacji, podpisana w Kijowie dnia 4 marca 2005 r.
M.P. 2007 nr 70 poz. 761 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Regulaminem Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, przyjętym w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.
M.P. 2007 nr 70 poz. 760 obowiązujący Regulamin Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, przyjęty w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.
M.P. 2007 nr 15 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
M.P. 2006 nr 78 poz. 781 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
M.P. 2006 nr 19 poz. 206 obowiązujący Zarządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie powołania Rady Programowej do spraw programu wieloletniego "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego"
M.P. 2005 nr 61 poz. 809 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Ministrem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej a Agencją Poczty i Telekomunikacji Uzbekistanu o współpracy w dziedzinie poczty i telekomunikacji, sporządzonej w Warszawie dnia 14 maja 2002 r.
M.P. 2005 nr 61 poz. 808 obowiązujący Umowa między Ministrem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej a Agencją Poczty i Telekomunikacji Uzbekistanu o współpracy w dziedzinie poczty i telekomunikacji, podpisana w Warszawie dnia 14 maja 2002 r.
M.P. 2005 nr 14 poz. 252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
M.P. 2005 nr 3 poz. 31 uchylony Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Rady Programowej do spraw programu wieloletniego "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego"
M.P. 1998 nr 15 poz. 221 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Łączności z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie ogłoszenia statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".
M.P. 1998 nr 8 poz. 166 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 5 marca 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1998 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 294 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 13 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1997 r.
M.P. 1996 nr 76 poz. 698 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 27 listopada 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1996 r.
M.P. 1995 nr 26 poz. 316 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 23 maja 1995 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1996 r.
M.P. 1995 nr 22 poz. 267 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie określenia ogólnokrajowych podmiotów gospodarczych, których statutowe organy mogą zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe pracy.
M.P. 1995 nr 21 poz. 254 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 20 kwietnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1995 r.
M.P. 1995 nr 2 poz. 31 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 30 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1995 r.
M.P. 1994 nr 43 poz. 356 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 27 lipca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1994 nr 24 poz. 199 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1994 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1995 r.
M.P. 1994 nr 24 poz. 198 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 16 kwietnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1994 nr 19 poz. 146 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 7 marca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1994 nr 6 poz. 54 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie zakresu i warunków wykonywania przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska niektórych czynności bankowych.
M.P. 1993 nr 66 poz. 586 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 6 grudnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1993 r.
M.P. 1993 nr 58 poz. 537 uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Łączności z dnia 25 października 1993 r. w sprawie doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej.
M.P. 1993 nr 55 poz. 511 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 19 października 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1993 nr 36 poz. 369 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 8 lipca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1993 r.
M.P. 1993 nr 33 poz. 339 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1993 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1993 nr 21 poz. 225 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 10 kwietnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1993 r.
M.P. 1992 nr 37 poz. 276 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1993 r.
M.P. 1992 nr 33 poz. 230 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 2 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1992 r.
M.P. 1992 nr 11 poz. 78 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 31 marca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1992 r.
M.P. 1991 nr 26 poz. 180 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 30 lipca 1991 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1992 r.
M.P. 1991 nr 19 poz. 134 obowiązujący Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1991 r. w sprawie zasad przewozu ładunków pocztowych kolejami.
M.P. 1991 nr 7 poz. 48 uznany za uchylony Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1991 r. w sprawie trybu przekształcenia państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
M.P. 1986 nr 20 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 25 czerwca 1986 r. w sprawie usług świadczonych przez państwową jednostkę organizacyjną "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", za które opłaty uiszczane są znaczkami pocztowymi.
M.P. 1975 nr 33 poz. 207 uznany za uchylony Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 17 października 1975 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej i jednostek gospodarki uspołecznionej z organami administracji celnej oraz świadczeń tych organów i jednostek na rzecz organów administracji celnej.
M.P. 1975 nr 22 poz. 140 Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie zlecenia niektórym urzędom pocztowo-telekomunikacyjnym uprawnień do wymierzania i pobierania cła od towarów wywożonych za granicę w przesyłkach pocztowych.
M.P. 1971 nr 59 poz. 395 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 2 grudnia 1971 r. w sprawie upoważnienia Dyrekcji Okręgowych Poczt i Telekomunikacji - Telekomunikacyjnych Izb Pomiarowych w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie do legalizacji narzędzi do pomiaru wielkości elektrycznych.
M.P. 1967 nr 27 poz. 123 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1967 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek obsługujących obrót oszczędnościowy o zajęciu w trybie administracyjnym rachunku bankowego, stanowiącego wkład oszczędnościowy.
M.P. 1965 nr 30 poz. 163 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 1965 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek Powszechnej Kasy Oszczędności, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek obsługujących obrót oszczędnościowy Powszechnej Kasy Oszczędności oraz spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych o zajęciu na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej rachunku bankowego, stanowiącego wkład oszczędnościowy.
M.P. 1963 nr 27 poz. 141 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Łączności z dnia 14 marca 1963 r. w sprawie przewozu osób i bagażu samochodami łączności używanymi jednocześnie do przewozu ładunków pocztowych.
M.P. 1954 nr 20 poz. 349 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 stycznia 1954 r. w sprawie zakładania w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism.
M.P. 1937 nr 177 poz. 293 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie instrukcji pocztowo-celnej
M.P. 1936 nr 226 poz. 397 Uchwała Rady Ministrów z dnia 18 września 1936 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Poczt i Telegrafów.
M.P. 1934 nr 262 poz. 356 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 listopada 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o zmianie rozporządzenia z dnia 27 czerwca 1932 r. w sprawie nadawania telegramów w pociągach.
M.P. 1934 nr 224 poz. 289 Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 września 1934 r. w sprawie zezwolenia niektórym urzędom pocztowym na sporządzenie protestów weksli z powodu niezapłacenia sumy, przewyższającej 2.000 zł.
M.P. 1934 nr 122 poz. 167 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1934 r. w sprawie zwinięcia Ekspozytury Pocztowo-Celnej w Przemyślu
M.P. 1934 nr 67 poz. 103 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 lutego 1934 r. wydane za zgodą Prezesa Rady Ministrów o Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym.
M.P. 1934 nr 60 poz. 87 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1934 r. w sprawie przywrócenia debitu pocztowego niektórym czasopismom niemieckim
M.P. 1933 nr 200 poz. 232 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 sierpnia 1933 r. o utworzeniu urzędu telekomunikacyjnego w Warszawie.
M.P. 1932 nr 294 poz. 343 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1932 r. o uchyleniu zakazów rozpowszechniania i przywróceniu debitu pocztowego na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego czasopismom p. t. "Danzinger Allgemeine Zeitung" i "Danziger Neueste Nachrichten".
M.P. 1932 nr 272 poz. 316 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 listopada 1932 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 marca 1932 r. o agencjach pocztowych i pocztowo-telegraficznych.
M.P. 1932 nr 224 poz. 257 uchylony Instrukcja wydana przez Ministra Skarbu i Ministra Poczt i Telegrafów w sprawie sprzedaży znaków stemplowych przez urzędy pocztowe.
M.P. 1932 nr 191 poz. 224 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 sierpnia 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 marca 1932 r. o agencjach pocztowych i pocztowo-telegraficznych
M.P. 1932 nr 187 poz. 220 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1932 r. o zakazie rozpowszechniania i odebraniu debitu pocztowego na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego czasopismu p. t. "Danziger Neueste Nachrichten"
M.P. 1932 nr 83 poz. 118 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 marca 1932 r. o agencjach pocztowych i pocztowo-telegraficznych.
M.P. 1931 nr 259 poz. 340 Okólnik Ministerstwa Poczt i Telegrafów z dnia 31 października 1931 r. Nr. 3325/2 w sprawie "Regulaminu dla publiczności" i "Księgi zażaleń".
M.P. 1931 nr 220 poz. 300 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 września 1931 r. o pocztowych kartach tożsamości
M.P. 1931 nr 17 poz. 29 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 stycznia 1931 r. o doręczaniu przez pocztę pism urzędowych i wezwań, wysyłanych w postępowaniu administracyjnym
M.P. 1930 nr 240 poz. 325 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 września 1930 r. w sprawie rozszerzenia granic kwot przekazów pocztowych i telegraficznych, doręczanych z pieniędzmi odbiorcom do domu