Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.

Show content in full window
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1999-08-20
Date of entry into force:
1999-08-26
Date of binding force:
1999-08-26
Date of repeal:
2001-11-17
Issuing authority:
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (3)
Repeals arising from (1)