Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lipca 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką w przedmiocie wzajemnego obrotu prawnego, podpisanej w Wiedniu dnia 19 marca 1924 r. (ratyfikowanej zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 1925 r.).

Pokaż treść w pełnym oknie
Podstawa prawna (1)
Odesłania (1)