Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. uchylające rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lutego 1928 r. o przymusie połączeń nieruchomości zabudowanych z kanalizacją i wodociągiem miejskim w niektórych miastach.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt jednorazowy
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1930-12-02
Date of announcement:
1930-11-29
Date of entry into force:
1930-12-02
Date of binding force:
1930-12-02
Issuing authority:
  • PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
References (1)