Wyszukiwanie

miasta

Liczba znalezionych aktów: 1065. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 345 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina w województwie wielkopolskim
Dz.U. 2022 poz. 2187 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Dz.U. 2022 poz. 1597 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2022 poz. 1526 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym
Dz.U. 2022 poz. 675 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
Dz.U. 2021 poz. 1460 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022
Dz.U. 2021 poz. 1395 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2021 poz. 625 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w województwie dolnośląskim
Dz.U. 2021 poz. 383 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022
Dz.U. 2021 poz. 273 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych
Dz.U. 2021 poz. 127 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w województwie dolnośląskim
Dz.U. 2021 poz. 122 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Ustka w województwie pomorskim
Dz.U. 2020 poz. 2239 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Ustka w województwie pomorskim
Dz.U. 2020 poz. 2235 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w województwie dolnośląskim
Dz.U. 2020 poz. 2031 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Ustka w województwie pomorskim
Dz.U. 2020 poz. 1600 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w województwie dolnośląskim
Dz.U. 2020 poz. 1332 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy
Dz.U. 2020 poz. 1319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2020 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022
Dz.U. 2019 poz. 1416 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2019 poz. 1036 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022
Dz.U. 2019 poz. 511 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym
Dz.U. 2018 poz. 2478 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwie świętokrzyskim oraz ustalenia ich granic
Dz.U. 2018 poz. 2463 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
Dz.U. 2018 poz. 1817 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Dz.U. 2018 poz. 1561 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2018 poz. 1456 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2018 poz. 130 obowiązujący Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
Dz.U. 2017 poz. 2493 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
Dz.U. 2017 poz. 15 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2016 poz. 1144 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych
Dz.U. 2016 poz. 1134 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy
Dz.U. 2015 poz. 1981 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych
Dz.U. 2015 poz. 1438 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Dz.U. 2015 poz. 1083 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin
Dz.U. 2015 poz. 1001 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych
Dz.U. 2015 poz. 315 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego"
Dz.U. 2015 poz. 152 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Frombork i sołectwom Bogdany i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork
Dz.U. 2015 poz. 8 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów do Rady Miasta Zielona Góra oraz wyborów prezydenta miasta Zielona Góra w województwie lubuskim
Dz.U. 2014 poz. 1720 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych
Dz.U. 2014 poz. 1023 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy
Dz.U. 2014 poz. 799 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych
Dz.U. 2014 poz. 379 obowiązujący Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 327 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Starachowice w województwie świętokrzyskim
Dz.U. 2014 poz. 310 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach
Dz.U. 2013 poz. 929 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2013 poz. 869 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy
Dz.U. 2013 poz. 863 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast
Dz.U. 2013 poz. 595 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym
Dz.U. 2012 poz. 873 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gminy
Dz.U. 2012 poz. 853 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego
Dz.U. 2012 poz. 644 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach
Dz.U. 2012 poz. 337 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1304 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Nieszawa w województwie kujawsko-pomorskim
Dz.U. 2011 nr 158 poz. 937 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 682 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Wałbrzycha w województwie dolnośląskim
Dz.U. 2011 nr 72 poz. 385 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 113 obowiązujący Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 929 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2009 nr 120 poz. 1000 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2009 nr 114 poz. 948 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Białogard w województwie zachodniopomorskim
Dz.U. 2009 nr 24 poz. 146 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Zduńska Wola w województwie łódzkim
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1563 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1492 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Olsztyn w województwie warmińsko-mazurskim
Dz.U. 2008 nr 137 poz. 860 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2008 nr 21 poz. 124 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2007 nr 237 poz. 1747 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Lębork w województwie pomorskim
Dz.U. 2007 nr 237 poz. 1746 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Kościerzyna w województwie pomorskim
Dz.U. 2007 nr 136 poz. 961 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1828 obowiązujący Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1826 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1778 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 972 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2006 nr 134 poz. 948 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2006 r. sygn. akt U 5/04
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2124 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1419 uchylony Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1185 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2005 nr 57 poz. 502 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2005 r. sygn. akt P 5/04
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1401 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 2004 r. sygn. akt U 2/03
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1907 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2003 r. sygn. akt K 1/03
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1249 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1248 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 555 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2003 r. sygn. akt U 10/01
Dz.U. 2003 nr 38 poz. 334 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2003 r. sygn. akt K. 24/02
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1852 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Mysłowice w województwie śląskim.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1503 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie podziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej i utworzenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Instytutu Rozwoju Miast.
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1087 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 826 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 824 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 822 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta.
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 821 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia granic niektórych powiatów.
Dz.U. 2002 nr 41 poz. 361 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 311 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 281 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 5 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uznania miasta Supraśl za uzdrowisko.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1819 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1242 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia w województwie lubelskim w powiecie ryckim granic gminy Ryki oraz gminy o statusie miasta Dęblin.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1241 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 943 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.
Dz.U. 2001 nr 36 poz. 416 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Niemodlinie.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1231 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statusu miasta miejscowościom i określenia ich granic oraz zmiany granic niektórych miast.
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 204 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lutego 2000 r. sygn. akt K. 31/98.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1268 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statusu miasta miejscowościom oraz zmiany granic miast.
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1044 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1148 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1126 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 obowiązujący Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie zmiany wskaźnika U.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 847 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie zmiany granic, nazw i siedzib władz niektórych gmin oraz nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwach: bielskim, olsztyńskim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim i włocławskim.
Dz.U. 1997 nr 110 poz. 716 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oraz dróg nie podlegających przejęciu przez gminy o statusie miasta.
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 705 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie utworzenia gmin, przejęcia zadań i kompetencji oraz nadania statusu miasta w województwach katowickim i siedleckim.
Dz.U. 1997 nr 44 poz. 276 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1997 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie.
Dz.U. 1997 nr 36 poz. 224 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 773 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. zmieniająca ustawę o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 761 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia, ustalenia i zmiany granic oraz nazw i siedzib władz gmin w niektórych województwach, a także nadania niektórym gminom statusu miasta.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 760 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany granic niektórych miast położonych na obszarach gmin.
Dz.U. 1996 nr 131 poz. 616 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast.
Dz.U. 1996 nr 123 poz. 582 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1996 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunku funduszu gwarancyjnego miejskiej strefy usług publicznych.
Dz.U. 1996 nr 73 poz. 351 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oraz dróg nie podlegających przejęciu przez gminy warszawskie.
Dz.U. 1996 nr 66 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1996 r. w sprawie miejskich stref usług publicznych.
Dz.U. 1996 nr 58 poz. 261 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 780 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
Dz.U. 1995 nr 145 poz. 711 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oraz dróg nie podlegających przejęciu przez gminy o statusie miasta.
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 692 uchylony Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 672 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 671 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 315 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 293 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1994 r. w sprawie wykładni art. 34 ust. 2 i 3 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1994 nr 49 poz. 196 uchylony Obwieszczenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 555 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
Dz.U. 1993 nr 115 poz. 510 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1993 nr 103 poz. 471 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1993 nr 101 poz. 463 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 426 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1993 nr 86 poz. 400 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1993 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
Dz.U. 1993 nr 68 poz. 329 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1993 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 501 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 44 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.
Dz.U. 1991 nr 115 poz. 497 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.
Dz.U. 1991 nr 87 poz. 397 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1991 r. w sprawie podziału lub połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy, oraz zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib.
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 121 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: bielskim, bydgoskim, elbląskim, gdańskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, nowosądeckim i siedleckim oraz nadania statusu miasta.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 52 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie uchylenia niektórych rozporządzeń dotyczących inkasa podatków i opłat.
Dz.U. 1991 nr 3 poz. 12 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy.
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 541 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 301 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia wykazu przedsiębiorstw państwowych i jednostek organizacyjnych, których mienie nie podlega komunalizacji.
Dz.U. 1990 nr 34 poz. 200 uchylony Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1990 nr 34 poz. 198 obowiązujący Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1988 nr 26 poz. 183 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 1 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1984 nr 52 poz. 269 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o funduszu gminnym i funduszu miejskim.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 173 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1984 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 100 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1984 nr 14 poz. 64 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 3 marca 1984 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: katowickim, kieleckim, legnickim, radomskim i wrocławskim.
Dz.U. 1984 nr 14 poz. 62 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 1984 r. w sprawie utworzenia miast w województwach katowickim i szczecińskim.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 286 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1983 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1983 nr 59 poz. 268 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 17 października 1983 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bielskim, częstochowskim, katowickim, legnickim, olsztyńskim, opolskim, piotrkowskim, słupskim i wałbrzyskim.
Dz.U. 1983 nr 51 poz. 229 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1983 r. w sprawie utworzenia miast w województwach: elbląskim, jeleniogórskim, leszczyńskim, siedleckim i suwalskim.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 201 uznany za uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o utworzeniu Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1983 nr 10 poz. 52 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 lutego 1983 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bialskopodlaskim, katowickim, kieleckim i leszczyńskim.
Dz.U. 1982 nr 23 poz. 165 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 26 lipca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany granic miasta Szczawnicy-Krościenka w województwie nowosądeckim oraz utworzenia, zmiany granic i nazw niektórych gmin, a także ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bialskopodlaskim, częstochowskim, gdańskim, katowickim, lubelskim, nowosądeckim, ostrołęckim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim, włocławskim, wrocławskim i zamojskim.
Dz.U. 1982 nr 23 poz. 164 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie utworzenia miasta Poręby w województwie katowickim.
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 152 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 listopada 1981 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bydgoskim, gdańskim, krośnieńskim, płockim i suwalskim.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 91 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymaniu czystości i porządku w miastach i wsiach.
Dz.U. 1980 nr 20 poz. 75 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie stosowania środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach publicznych.
Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Dz.U. 1979 nr 27 poz. 161 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1979 r. w sprawie utworzenia miasta Połańca w województwie tarnobrzeskim.
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 155 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 listopada 1979 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bialskopodlaskim, kaliskim, kieleckim, konińskim, lubelskim, ostrołęckim, pilskim, sieradzkim, tarnobrzeskim i włocławskim.
Dz.U. 1978 nr 20 poz. 89 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1978 r. w sprawie statusu naczelnika gminy.
Dz.U. 1978 nr 8 poz. 31 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
Dz.U. 1978 nr 2 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1978 r. w sprawie statusu wojewody.
Dz.U. 1977 nr 27 poz. 117 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 sierpnia 1977 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach, łomżyńskim, nowosądeckim i tarnobrzeskim.
Dz.U. 1977 nr 24 poz. 103 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 lipca 1977 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: stołecznym warszawskim, bydgoskim, ciechanowskim, gorzowskim, jeleniogórskim, leszczyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, ostrołęckim, poznańskim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, toruńskim i wałbrzyskim.
Dz.U. 1977 nr 3 poz. 15 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim.
Dz.U. 1977 nr 3 poz. 13 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie zniesienia niektórych miast w województwie katowickim.
Dz.U. 1977 nr 2 poz. 12 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 1976 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach białostockim, krośnieńskim, legnickim, nowosądeckim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnowskim i włocławskim.
Dz.U. 1977 nr 2 poz. 10 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1977 r. w sprawie utworzenia miasta Zagórza w województwie krośnieńskim.
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 245 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 1976 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bielskim, częstochowskim, kaliskim, przemyskim, skierniewickim i szczecińskim.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 194 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 września 1976 r. w sprawie zniesienia gminy Tarnobrzeg oraz zmiany granic niektórych gmin w województwie tarnobrzeskim.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 193 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 września 1976 r. w sprawie zmiany granic miasta Tarnobrzega w województwie tarnobrzeskim.
Dz.U. 1976 nr 24 poz. 144 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bielskim, jeleniogórskim, kaliskim, płockim i toruńskim.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 13 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 stycznia 1976 r. w sprawie zmiany granic miasta Myszkowa w województwie częstochowskim i miasta Konina w województwie konińskim.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 11 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie zmiany granic miasta Kostrzyna w województwie gorzowskim.
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 198 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 października 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie opolskim.
Dz.U. 1975 nr 33 poz. 182 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 30 września 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim.
Dz.U. 1975 nr 31 poz. 165 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
Dz.U. 1975 nr 30 poz. 162 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 22 sierpnia 1975 r. w sprawie zmiany granic miasta Ślesina w województwie konińskim.
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 147 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie zmiany granic miasta Kraśnika w województwie lubelskim.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 92 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1975 nr 15 poz. 88 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim.
Dz.U. 1975 nr 15 poz. 87 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach katowickim i opolskim.
Dz.U. 1975 nr 13 poz. 74 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1975 r. w sprawie zmiany granic miasta Konstantynowa Łódzkiego w powiecie i województwie łódzkim.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 291 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany granic miasta Zduńskiej Woli oraz powiatów kutnowskiego i łęczyckiego w województwie łódzkim.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 221 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1974 r. w sprawie zmiany granic miasta Jaworzno w województwie krakowskim.
Dz.U. 1974 nr 36 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1974 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia naczelników gmin, naczelników miast nie stanowiących powiatów (miast i gmin), naczelników dzielnic w miastach stanowiących powiaty i ich zastępców oraz pracowników urzędów gmin i urzędów miejskich.
Dz.U. 1974 nr 31 poz. 185 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1974 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast stanowiących powiaty w województwach katowickim, lubelskim i opolskim.
Dz.U. 1973 nr 40 poz. 237 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast.
Dz.U. 1973 nr 40 poz. 236 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach katowickim, lubelskim, łódzkim, warszawskim i wrocławskim.
Dz.U. 1973 nr 40 poz. 235 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie zmiany granic miast Gdańska i Sopotu w województwie gdańskim, Chorzowa i powiatu tarnogórskiego w województwie katowickim oraz Zamościa w województwie lubelskim.
Dz.U. 1973 nr 39 poz. 230 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie zmiany granic miasta Stalowa Wola oraz zmiany siedziby i nazwy powiatu niżańskiego w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 356 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany granic miasta Bogatynia w powiecie zgorzeleckim, województwie wrocławskim.
Dz.U. 1972 nr 50 poz. 327 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie utworzenia, zniesienia i zmiany granic niektórych miast.
Dz.U. 1972 nr 50 poz. 325 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast stanowiących powiaty.
Dz.U. 1972 nr 50 poz. 323 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany granic miast Krakowa, Poznania i Wrocławia.
Dz.U. 1972 nr 43 poz. 274 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 1972 r. w sprawie zmiany granic miasta Sanoka w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1972 nr 12 poz. 87 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1972 r. w sprawie zmiany granic miasta Strzelce Opolskie w powiecie strzeleckim, województwie opolskim.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 340 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie szczecińskim.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 339 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1971 r. w sprawie zmiany granic miast Chełmno, Nakło nad Notecią i Przedecz w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 297 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic miasta Świnoujście w powiecie wolińskim oraz zniesienia miasta Boleszkowice w powiecie chojeńskim, województwie szczecińskim.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 296 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie białostockim.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 295 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic miasta Szczecina w województwie szczecińskim.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 292 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic miasta Gdyni w województwie gdańskim.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 257 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie koszalińskim.
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 164 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic miasta Tczew w województwie gdańskim.
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 154 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 153 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie szczecińskim.
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 152 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie olsztyńskim.
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 151 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie gdańskim.
Dz.U. 1970 nr 13 poz. 120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie trybu oddawania w użytkowanie wieczyste terenów państwowych i sprzedaży położonych na nich budynków.
Dz.U. 1970 nr 13 poz. 119 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie oddawania nieruchomości, które przeszły na własność Państwa wskutek wyjazdu poprzednich właścicieli z kraju, członkom ich rodzin.
Dz.U. 1970 nr 13 poz. 118 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat z tytułu użytkowania wieczystego terenu i ceny sprzedaży położonych na nim budynków.
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 71 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie zmiany granic miasta Szczawno-Zdrój w powiecie wałbrzyskim, województwie wrocławskim.
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 70 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie zmiany granic miasta Wrocławia i powiatu trzebnickiego w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 69 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie zmiany granic miasta Wałbrzycha w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 320 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie poznańskim.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 319 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie łódzkim.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 318 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie kieleckim.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 317 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic miast Zambrowa w powiecie zambrowskim i Olecka w powiecie oleckim, w województwie białostockim.
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 301 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 300 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie gdańskim.
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 297 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic miasta Gdyni w województwie gdańskim.
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 274 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 344 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1968 r. w sprawie utworzenia niektórych miast w województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 343 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1968 r. w sprawie utworzenia i połączenia niektórych miast w województwach warszawskim i katowickim.
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 342 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach katowickim, rzeszowskim i warszawskim.
Dz.U. 1968 nr 45 poz. 331 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie koszalińskim.
Dz.U. 1968 nr 45 poz. 330 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1968 nr 45 poz. 328 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic miasta Bielsko-Biała w województwie katowickim.
Dz.U. 1968 nr 45 poz. 327 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic miast Bydgoszczy, Grudziądza i Inowrocławia w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 297 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie szczecińskim.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 296 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 1968 r. w sprawie zmiany granic miasta Ujazd w powiecie strzeleckim, województwie opolskim.
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 178 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany granic miasta Łeby w powiecie lęborskim, województwie gdańskim.
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 134 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 118 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w województwie krakowskim.
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 117 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie białostockim.
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 114 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów oraz miasta Nowego Sącza w województwie krakowskim.
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 111 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie białostockim.
Dz.U. 1968 nr 16 poz. 103 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 1968 r. w sprawie zmiany granic miasta Krośniewice w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim.
Dz.U. 1968 nr 6 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1968 r. w sprawie uznania części obszaru dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu za obszar urbanizacyjny.
Dz.U. 1967 nr 46 poz. 229 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1967 r. w sprawie zmiany granic miast Chorzowa i Katowic w województwie katowickim.
Dz.U. 1967 nr 46 poz. 228 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1967 r. w sprawie zmiany granic miasta Częstochowy w województwie katowickim.
Dz.U. 1967 nr 38 poz. 198 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 1967 r. w sprawie zmiany granic miasta Konina w powiecie konińskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1967 r. w sprawie uznania części obszaru dzielnicy Praga-Północ w m. st. Warszawie za obszar urbanizacyjny.
Dz.U. 1966 nr 52 poz. 318 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1966 r. w sprawie utworzenia niektórych miast.
Dz.U. 1966 nr 47 poz. 294 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1966 r. w sprawie utworzenia miasta Polkowice w powiecie lubińskim, województwie wrocławskim.
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 264 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 1966 r. w sprawie zmiany granic miasta Drezdenko w powiecie strzeleckim, województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 263 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1966 r. w sprawie zmiany granic miasta Zawiercia w województwie katowickim.
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 262 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1966 r. w sprawie zmiany granic miasta Tychy w województwie katowickim.
Dz.U. 1965 nr 54 poz. 334 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1965 r. w sprawie utworzenia miast Lędziny w powiecie tyskim, województwie katowickim i Ruciane-Nida w powiecie piskim, województwie olsztyńskim oraz w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach białostockim, katowickim, kieleckim i olsztyńskim.
Dz.U. 1965 nr 54 poz. 333 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1965 r. w sprawie zmiany granic miasta Kielc w województwie kieleckim oraz miasta Olsztyna w województwie olsztyńskim.
Dz.U. 1965 nr 1 poz. 1 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Zawiercia w województwie katowickim.
Dz.U. 1964 nr 47 poz. 320 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Opola w województwie opolskim.
Dz.U. 1964 nr 45 poz. 306 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Sieradza, w powiecie sieradzkim, województwie łódzkim.
Dz.U. 1964 nr 45 poz. 305 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Rudnika w powiecie niżańskim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 286 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1964 r. w sprawie utworzenia miast Dąbrowa Białostocka w powiecie dąbrowskim i Mońki w powiecie monieckim, województwie białostockim.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 282 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Łodzi.
Dz.U. 1964 nr 34 poz. 218 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Goliny w powiecie konińskim i miasta Wolsztyna w powiecie wolsztyńskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1964 nr 21 poz. 140 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Puław w powiecie puławskim, województwie lubelskim.
Dz.U. 1964 nr 21 poz. 139 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Knurowa w powiecie rybnickim, województwie katowickim.
Dz.U. 1964 nr 21 poz. 137 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Szczecina w województwie szczecińskim.
Dz.U. 1964 nr 21 poz. 136 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Gliwice w województwie katowickim.
Dz.U. 1964 nr 21 poz. 135 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Włocławka w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1964 nr 20 poz. 122 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 1964 r. w sprawie zmiany granic miast Łabędy i Pyskowice w powiecie gliwickim i miasta Radzionków w powiecie tarnogórskim, województwie katowickim.
Dz.U. 1963 nr 56 poz. 300 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1963 r. w sprawie zmiany granic miasta Kalisza w województwie poznańskim.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 132 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie utworzenia niektórych miast w województwach gdańskim i katowickim.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 131 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie utworzenia miasta Nałęczowa w powiecie puławskim, województwie lubelskim.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 125 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic powiatów grodkowskiego i nyskiego oraz krapkowickiego i strzeleckiego w województwie opolskim.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 124 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic województw katowickiego i opolskiego.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 122 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic miasta Gniezna w województwie poznańskim.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 121 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic miast Ruda Śląska i Zabrze w województwie katowickim.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 120 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic miasta Dąbrowy Górniczej w województwie katowickim.
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 188 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1962 r. w sprawie utworzenia niektórych miast.
Dz.U. 1962 nr 30 poz. 138 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1962 r. w sprawie utworzenia miasta Wisła w powiecie cieszyńskim, województwie katowickim.
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 118 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie zasad odszkodowania za wywłaszczenie prawa wieczystego użytkowania.
Dz.U. 1962 nr 15 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 stycznia 1962 r. w sprawie zmiany niektórych praw do gruntu na prawo wieczystego użytkowania lub użytkowania.
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 326 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie warszawskim.
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 324 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Płocka w województwie warszawskim.
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 322 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów, miast Pruszkowa i Siedlec oraz miasta Zielonka i osiedli Wesoła i Sulejówek w województwie warszawskim.
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 308 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 307 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie lubelskim.
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 305 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów oraz zmiany granic miasta Legnicy w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 302 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Mysłowic w województwie katowickim.
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 301 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Świętochłowice i Ruda Śląska w województwie katowickim.
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 288 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Świecia w powiecie świeckim i Żnina w powiecie żnińskim w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 287 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Drawska Pomorskiego w powiecie drawskim, województwie koszalińskim.
Dz.U. 1961 nr 51 poz. 283 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów oraz miasta Słupska w województwie koszalińskim.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 276 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie poznańskim.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 275 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie gdańskim.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 274 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Lipiany w powiecie Pyrzyckim i Myślibórz w powiecie myśliborskim, województwie szczecińskim.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 272 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Iłży w powiecie iłżeckim, Kozienic w powiecie kozienickim i Sandomierza w powiecie sandomierskim, województwie kieleckim.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 268 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic osiedla Reda w powiecie wejherowskim, województwie gdańskim.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 266 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Łodzi.
Dz.U. 1961 nr 49 poz. 263 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów oraz zmiany granic miasta Kielc w województwie kieleckim.
Dz.U. 1961 nr 49 poz. 261 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic województw kieleckiego, rzeszowskiego i warszawskiego.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 250 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Olesno w powiecie oleskim i Strzelce Opolskie w powiecie strzeleckim, województwie opolskim.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 249 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1961 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 248 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Nowej Soli w powiecie nowosolskim, województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 247 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Przemyśla w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 244 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów oraz zmiany granic niektórych miast w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 243 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zmian granic powiatów kluczborskiego i oleskiego oraz miasta Opola w województwie opolskim.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 242 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego w województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 63 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Kórnika w powiecie śremskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 345 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie utworzenia miasta Zielonka w powiecie wołomińskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 342 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic miast Sosnowca i Będzina w województwie katowickim.
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 341 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic miast Katowic i Sosnowca w województwie katowickim.
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 340 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic miasta Dąbrowy Górniczej w województwie katowickim.
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 339 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic miasta Zabrza w województwie katowickim.
Dz.U. 1960 nr 31 poz. 172 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1960 r. w sprawie zmiany granic miasta Jaworzna i osiedla Jeleń w powiecie chrzanowskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 426 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw i w sprawie zmiany granic miasta Tomaszowa Mazowieckiego w województwie łódzkim.
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 423 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic miasta Bydgoszczy w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 422 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach bydgoskim, kieleckim i łódzkim oraz zmiany granic miasta Zgierza w województwie łódzkim.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 408 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 407 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w województwie warszawskim.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 406 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic miast Kamień Pomorski w powiecie kamieńskim i Świnoujście w powiecie wolińskim, województwie szczecińskim.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 405 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic miasta Rymanowa w powiecie sanockim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 404 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic miasta Barczewa w powiecie olsztyńskim, województwie olsztyńskim.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 403 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic miast Uniejów w powiecie poddębickim i Skierniewice w powiecie skierniewickim, województwie łódzkim.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 402 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic miasta Tuchowa w powiecie tarnowskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 401 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic miasta Szczecinka w powiecie szczecineckim, województwie koszalińskim.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 400 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie kieleckim.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 399 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic miast Łabędy i Pyskowice w powiecie gliwickim, województwie katowickim.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 398 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1959 nr 65 poz. 386 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1959 r. w sprawie zmiany granic miasta Tarnowa w województwie krakowskim.
Dz.U. 1959 nr 64 poz. 383 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1959 r. w sprawie zmiany granic miasta Koszalina w województwie koszalińskim.
Dz.U. 1959 nr 64 poz. 381 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1959 r. w sprawie połączenia miast Katowice i Szopienice w województwie katowickim.
Dz.U. 1959 nr 64 poz. 380 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1959 r. w sprawie zmiany granic miast Chorzowa i Siemianowic Śląskich oraz zmiany granic miasta Sosnowca i osiedla Zagórze w powiecie będzińskim, województwie katowickim.
Dz.U. 1959 nr 55 poz. 326 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie utworzenia funduszu rozwoju kąpieliska morskiego Sopot.
Dz.U. 1959 nr 6 poz. 36 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1959 r. w sprawie zmiany granic miasta Żyrardowa w województwie warszawskim i miasta Torunia w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 365 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany granic miast Bojanowo w powiecie rawickim i Pogorzela w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 364 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1958 r. w sprawie utworzenia miast Kazimierza Wielka w powiecie kazimierskim województwie kieleckim i Przemków w powiecie szprotawskim, województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 349 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie zmiany granic miasta Bochni w powiecie bocheńskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 348 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1958 nr 69 poz. 342 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie utworzenia miasta Ruda Śląska stanowiącego powiat miejski w województwie katowickim.
Dz.U. 1958 nr 69 poz. 341 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie zmiany granic miasta Zawiercia i powiatu zawierciańskiego w województwie katowickim.
Dz.U. 1958 nr 69 poz. 340 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie zmiany granic miasta Lublina w województwie lubelskim.
Dz.U. 1958 nr 65 poz. 320 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1958 r. w sprawie utworzenia miasta Frombork w powiecie braniewskim, województwie olsztyńskim.
Dz.U. 1958 nr 20 poz. 87 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1958 r. w sprawie zmiany granic miast Chorzowa i Świętochłowic w województwie katowickim.
Dz.U. 1957 nr 61 poz. 331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1957 r. w sprawie sprzedaży domów mieszkalnych i działek budowlanych za zagraniczne środki płatnicze.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 315 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic miasta Ostrowiec Świętokrzyski w województwie kieleckim.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 314 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic miasta Chełm w województwie lubelskim.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 313 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic miasta Siedlce w województwie warszawskim.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 312 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów oraz zmiany granic miasta Tarnów w województwie krakowskim.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 304 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw.
Dz.U. 1957 nr 58 poz. 300 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic miasta Busko-Zdrój w powiecie buskim, województwie kieleckim.
Dz.U. 1957 nr 58 poz. 299 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie warszawskim.
Dz.U. 1957 nr 58 poz. 298 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie łódzkim.
Dz.U. 1957 nr 58 poz. 297 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1957 r. w sprawie utworzenia miasta Bobolice w powiecie koszalińskim, województwie koszalińskim.
Dz.U. 1957 nr 58 poz. 296 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie gdańskim.
Dz.U. 1957 nr 58 poz. 295 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 287 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie poznańskim.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 286 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic miasta Koźle w powiecie kozielskim, województwie opolskim.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 285 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie białostockim.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 283 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1957 r. w sprawie utworzenia miast Bełżyce w powiecie bełżyckim i Bychawa w powiecie bychawskim, województwie lubelskim.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 282 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1957 r. w sprawie utworzenia niektórych miast w województwach łódzkim i kieleckim.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 281 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 1957 r. w sprawie zmiany granic miasta Myszków w powiecie myszkowskim, województwie katowickim.
Dz.U. 1957 nr 54 poz. 266 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 1957 r. w sprawie utworzenia miasta Ulanów w powiecie niżańskim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1957 nr 42 poz. 197 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1957 r. w sprawie zmiany granic miasta Starogard Gdański w powiecie starogardzkim, województwie gdańskim
Dz.U. 1957 nr 42 poz. 196 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1957 r. w sprawie zmiany granic miast Myślenice w powiecie myślenickim i Grybów w powiecie nowosądeckim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1957 nr 24 poz. 113 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1957 r. w sprawie zmiany granic m.st. Warszawy oraz zmiany granic osiedla Zielonka w powiecie wołomińskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1957 nr 8 poz. 34 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1957 r. w sprawie zmiany granic miast: Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim, województwie lubelskim, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim i Świebodzice w powiecie świdnickim, województwie wrocławskim.
Dz.U. 1957 nr 8 poz. 33 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1957 r. w sprawie utworzenia miasta Opole Lubelskie w powiecie opolsko-lubelskim, województwie lubelskim.
Dz.U. 1957 nr 5 poz. 22 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1957 r. w sprawie utworzenia miasta Zelów w powiecie łaskim, województwie łódzkim.
Dz.U. 1956 nr 61 poz. 294 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1956 r. w sprawie utworzenia miasta Ustroń w powiecie cieszyńskim, województwie katowickim.
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 269 akt jednorazowy Dekret z dnia 10 grudnia 1956 r. o przywróceniu nazwy miasta Katowice i województwa katowickiego.
Dz.U. 1956 nr 52 poz. 234 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie utworzenia miasta Ryki w powiecie ryckim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1956 nr 39 poz. 179 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1956 r. w sprawie zmiany granic miasta Lęborka w powiecie lęborskim, województwie gdańskim.
Dz.U. 1956 nr 39 poz. 178 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1956 r. w sprawie zmiany granic miasta Szprotawy w powiecie szprotawskim, województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 254 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1954 r. w sprawie zaliczenia niektórych gromad w poczet miast.
Dz.U. 1954 nr 33 poz. 138 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1954 r. w sprawie zmiany granic miasta Zabrza.
Dz.U. 1954 nr 17 poz. 67 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1954 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1954 nr 6 poz. 17 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1954 r. w sprawie zmiany granic miasta Koszalina w województwie koszalińskim.
Dz.U. 1954 nr 6 poz. 15 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1953 r. w sprawie zmiany granic powiatów białostockiego i sokólskiego, utworzenia powiatu monieckiego oraz zmiany granic miasta Białegostoku w województwie białostockim.
Dz.U. 1953 nr 50 poz. 252 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1953 r. w sprawie zmiany granic miasta i gminy Trzemeszno w powiecie mogileńskim, województwie bydgoskim.
Dz.U. 1953 nr 49 poz. 241 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1953 r. w sprawie utworzenia miasta Kraśnik Fabryczny w powiecie kraśnickim, województwie lubelskim.
Dz.U. 1953 nr 42 poz. 208 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1953 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie Rabka w powiecie nowotarskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1953 nr 42 poz. 207 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1953 r. w sprawie zmiany granic miasta Chrzanowa w powiecie chrzanowskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1953 nr 42 poz. 206 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1953 r. w sprawie zmiany granic miasta Nidzicy w powiecie nidzickim, województwie olsztyńskim.
Dz.U. 1953 nr 42 poz. 205 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1953 r. w sprawie zmiany granic miasta Tucholi oraz gmin Tuchola i Cekcyn w powiecie tucholskim, województwie bydgoskim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 196 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 24 lipca 1948 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 194 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic powiatów: człuchowskiego, szczecineckiego i złotowskiego w województwie koszalińskim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 190 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic miasta Radomia w województwie kieleckim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 187 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego w województwie stalinogrodzkim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 186 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast stanowiących powiaty miejskie oraz powiatu będzińskiego w województwie stalinogrodzkim i w sprawie zmiany granic województw krakowskiego i stalinogrodzkiego.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 183 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic miast Gdańska i Sopotu w województwie gdańskim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 182 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic miasta Gdyni w województwie gdańskim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 180 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic miasta Piotrkowa Trybunalskiego w województwie łódzkim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 179 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic miasta Płocka w województwie warszawskim.
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 284 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 1952 r. w sprawie zmiany granic miasta Krosna w powiecie krośnieńskim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1952 nr 36 poz. 251 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1952 r. w sprawie zmiany granic powiatów chojeńskiego w województwie szczecińskim i gorzowskiego w województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1952 nr 27 poz. 186 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1952 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie Mszana Dolna I i zmiany nazwy gminy Mszana Dolna II w powiecie limanowskim, województwie krakowskim oraz w sprawie zmiany granic niektórych gmin w powiatach: tarnobrzeskim, województwie rzeszowskim, rypińskim i włocławskim, województwie bydgoskim.
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 117 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie zmiany granic miasta Częstochowy w województwie katowickim.
Dz.U. 1952 nr 17 poz. 102 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie utworzenia powiatu siemiatyckiego oraz zmiany granic powiatu wysokomazowieckiego w województwie białostockim.
Dz.U. 1952 nr 16 poz. 97 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic, siedzib i nazw niektórych gmin oraz zmiany granic niektórych miast w powiecie bielskim, województwie białostockim.
Dz.U. 1951 nr 65 poz. 448 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia miasta Ustrzyki Dolne oraz utworzenia, zniesienia i zmiany granic niektórych gmin w powiecie ustrzyckim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1951 nr 39 poz. 298 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie zmiany granic miasta Zgierz w województwie łódzkim.
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 272 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany granic miasta Tarnowa.
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 269 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany granic miast Rzeszów i Nowy Sącz.
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 203 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic miasta Limanowa.
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 200 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic powiatu rypińskiego i wąbrzeskiego oraz połączenia miast Dobrzyń nad Drwęcą i Golub.
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 199 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1951 nr 18 poz. 147 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów oraz utworzenia i zmiany granic niektórych miast, stanowiących powiaty miejskie w województwie katowickim.
Dz.U. 1951 nr 13 poz. 104 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 1951 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie Kędzierzyn w powiecie kozielskim, województwie opolskim.
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 531 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Bielsko-Biała, zmiany granic powiatów: cieszyńskiego, wadowickiego i żywieckiego, zniesienia powiatu bialskiego i utworzenia powiatu oświęcimskiego.
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 514 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zniesienia gminy Dziedzice, zmiany granic niektórych gmin oraz nadania ustroju miejskiego gminie Czechowice.
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 513 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miast Góra i Namysłów.
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 512 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Grybowa.
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 509 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miast Wałbrzycha i Wrocławia.
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 508 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Krakowa.
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 507 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego z obszaru miasta Rybnika i zmiany jego granic.
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 472 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego niektórym gminom w województwach: katowickim i warszawskim, gromadzie Hajnówka w województwie białostockim oraz zniesienia i zmiany granic niektórych miast i gmin w województwach katowickim i białostockim.
Dz.U. 1950 nr 48 poz. 436 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1950 r. w sprawie zmiany granic miast: Poznania, Gniezna, Torunia i Zawiercia.
Dz.U. 1950 nr 47 poz. 430 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 1950 r. w sprawie zmiany granic miast: Kazimierz Dolny, Puławy, Myślenice, Zakopane, utworzenia gminy Ujsoły oraz zmiany nazw gmin Stany i Uście Ruskie.
Dz.U. 1950 nr 41 poz. 367 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 1950 r. w sprawie zmiany granic gmin Opatów i Panki, zmiany granic miast Brzeska i Myszkowa oraz zmiany nazwy gminy Chotel.
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 61 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w powiecie wadowickim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 60 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 lutego 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Terespola n/Bugiem w powiecie bialskim, województwie lubelskim.
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 59 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 lutego 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Rypina w powiecie rypińskim, województwie pomorskim.
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 25 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia gminy wiejskiej Płąchawy oraz zmiany granic niektórych miast i gmin wiejskich w powiatach: chełmińskim, chojnickim, szubińskim i tucholskim w województwie pomorskim.
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 23 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Pabianic w powiecie łaskim, województwie łódzkim.
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 22 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Żywca w powiecie żywieckim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 482 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 24 listopada 1949 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie wiejskiej o charakterze miejskim Brwinów w powiecie grodzisko-mazowieckim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 469 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 listopada 1949 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie wiejskiej Koziegłowy w powiecie zawierciańskim, województwie śląskim.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 468 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 listopada 1949 r. w sprawie zmian granic miasta Tarnobrzega w powiecie tarnobrzeskim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 467 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 listopada 1949 r. w sprawie zniesienia gminy wiejskiej Krynica oraz zmiany granic miasta Krynica w powiecie nowosądeckim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 466 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 listopada 1949 r. w sprawie zmiany granic miasta Pińczowa w powiecie pińczowskim, województwie kieleckim.
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 396 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 8 września 1949 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie wiejskiej Myszków w powiecie zawierciańskim województwa śląskiego.
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 371 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 9 sierpnia 1949 r. w sprawie utworzenia miasta Żarki w powiecie zawierciańskim, województwie śląskim.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 263 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 maja 1949 r. w sprawie zmiany granic miasta Sieniawy w powiecie jarosławskim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 165 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 kwietnia 1949 r. w sprawie utworzenia miasta Koluszki w powiecie brzezińskim, województwie łódzkim.
Dz.U. 1949 nr 23 poz. 156 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie zmiany granic miasta Leżajska w powiecie łańcuckim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 444 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. o zmianie granic miasta Tomaszowa Mazowieckiego w województwie łódzkim.
Dz.U. 1948 nr 55 poz. 438 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 5 listopada 1948 r. o zmianie granic miasta Sędziszowa w powiecie dębickim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1948 nr 55 poz. 437 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 5 listopada 1948 r. o zmianie granic miasta Góry Kalwarii w powiecie grójeckim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1948 nr 53 poz. 418 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1948 r. o zmianie granic miasta Krakowa.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 326 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 25 sierpnia 1948 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Gołańcz i miasta Gołańcz w powiecie wągrowieckim województwie poznańskim.
Dz.U. 1948 nr 6 poz. 43 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 27 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie obejmowania w posiadanie gruntów przez gminę m. st. Warszawy.
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 8 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 grudnia 1947 r. o zmianie granic miasta Ozorkowa w powiecie łęczyckim, województwie łódzkim.
Dz.U. 1947 nr 39 poz. 194 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 2 maja 1947 r. o utworzeniu gminy miejskiej Dynów w powiecie brzozowskim, województwie rzeszowskim
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 156 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 21 lutego 1947 r. o zmianie granic miasta Konina w powiecie konińskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1946 nr 24 poz. 161 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 26 kwietnia 1946 r. o zaliczeniu Stalowej Woli w powiecie niżańskim województwie rzeszowskim do rzędu miast i ustaleniu jej granic.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 35 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1945 r. o zmianie granic miasta Łodzi.
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 279 obowiązujący Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 556 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie leszczyńskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 84 poz. 539 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie czarnkowskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 448 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie jarocińskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 447 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie i województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 439 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 438 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie obornickim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 437 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie kępińskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 436 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie śremskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 64 poz. 431 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie szamotulskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 412 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 411 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie kościańskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 410 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 49 poz. 314 Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie ustawy o wykupie przez dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki oraz gruntów czynszowych w miastach i miasteczkach na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1939 nr 30 poz. 202 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Skarżysko-Kamienna w powiecie i województwie kieleckim.
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 189 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1939 r. w sprawie zmiany granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 187 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1939 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Włochy w powiecie i województwie warszawskim, zaliczeniu jej w poczet miast i rozszerzeniu granic tego miasta.
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 186 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1939 r. o zaliczeniu osady Rembertów (Stary i Nowy) w powiecie i województwie warszawskim w poczet miast i o rozszerzeniu granic tego miasta.
Dz.U. 1939 nr 27 poz. 181 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Wyszkowa w powiecie pułtuskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1939 nr 27 poz. 178 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Berezy Kartuskiej w powiecie prużańskim, województwie poleskim.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 164 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Krośniewice w powiecie kutnowskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 159 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów: gnieźnieńskiego, obornickiego, poznańskiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego, żnińskiego oraz miasta Gniezna, w województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 152 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Wołomina w powiecie radzymińskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 151 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Różan w powiecie makowskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 149 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Pińska w powiecie pińskim, województwie poleskim.
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 147 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Kraśnika w powiecie janowskim, województwie lubelskim.
Dz.U. 1939 nr 15 poz. 91 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie żnińskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 7 poz. 42 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1939 r. o zmianie granic miasta Wierzbnika w powiecie iłżeckim, województwie kieleckim.
Dz.U. 1939 nr 6 poz. 35 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie wrzesińskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 6 poz. 34 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie chodzieskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 577 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1938 r. o zmianie granic miasta Sandomierza w powiecie sandomierskim, województwie kieleckim.
Dz.U. 1938 nr 63 poz. 480 Ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. o wyborze radnych miejskich.
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 436 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1938 r. o zmianie granic miasta Kamienia Pomorskiego, w powiecie sępoleńskim, województwie pomorskim.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 201 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1938 r. o zmianie i ustaleniu granic miasta Baranowicze w powiecie baranowickim, województwie nowogródzkim.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 200 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1938 r. o zmianie granic miasta Ciechanowca w powiecie bielskim, województwie białostockim.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 190 Ustawa z dnia 28 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ustroju miasta Gdyni.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 185 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1938 r. o uzupełnieniu wykazu miast, wymienionych w art. 364 ust. (3) prawa budowlanego.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 183 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1938 r. o rozszerzeniu granic miasta Lidy w powiecie lidzkim województwie nowogródzkim.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 150 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic miasta Torunia w województwie pomorskim.
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 131 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1938 r. o zmianie granic miasta Pucka w powiecie morskim, województwie pomorskim.
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 81 Ustawa z dnia 18 lutego 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast.
Dz.U. 1938 nr 11 poz. 77 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1938 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie średzkim województwie poznańskim.
Dz.U. 1937 nr 86 poz. 621 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 listopada 1937 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa warszawskiego.
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 444 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1937 r. o zmianie granic miasta Mińska Mazowieckiego w powiecie mińskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1937 nr 34 poz. 267 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 262 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o rozszerzeniu granic m. Tarnopola w województwie tarnopolskim.