There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1975-05-28
Date of announcement:
1975-05-28
Date of entry into force:
1975-06-01
Date of binding force:
1975-06-01
Date of repeal:
1984-07-01
Remarks:
uchylona z wyjątkiem art. 37; obowiązuje także w zakresie zmian przepisów wymienionych w art. 26, 27, 28, 31
Issuing authority:
 • SEJM
Obligated authority:
 • MIN. FINANSÓW
 • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
 • MIN. HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
 • MIN. ADMINISTRACJI GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
 • PREZ. RADY MINISTRÓW
 • RADA MINISTRÓW
 • RADA PAŃSTWA
 • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 • MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
 • MIN. PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
 • KOMITET OBRONY KRAJU
 • MIN. OBRONY NARODOWEJ
 • PROKURATOR GENERALNY
Keywords:
Amended acts (25)
Repealed acts (2)
Acts deemed repealed (34)
Executory orders (98)
Amending acts (13)
Repealing acts (1)