Wyszukiwanie

rolne prawo

Liczba znalezionych aktów: 449.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2602 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2024 r.
Dz.U. 2023 poz. 2563 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany
Dz.U. 2023 poz. 2498 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2023 poz. 2489 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych
Dz.U. 2023 poz. 2356 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników
Dz.U. 2023 poz. 2335 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2023 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Dz.U. 2023 poz. 2214 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2023 r. w sprawie stawki podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności za 2023 r.
Dz.U. 2023 poz. 2145 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół
Dz.U. 2023 poz. 2124 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2023 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli urzędowej ekologicznego materiału heterogenicznego
Dz.U. 2023 poz. 1948 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Dz.U. 2023 poz. 1896 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2023 r. w sprawie procentowej stawki stosowanej do ustalenia w 2023 r. wysokości rekompensaty
Dz.U. 2023 poz. 1815 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Dz.U. 2023 poz. 1732 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dz.U. 2023 poz. 1688 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1676 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń podstawowych i szkoleń uzupełniających, egzaminów podstawowych i egzaminów uzupełniających oraz uzyskiwania specjalizacji przez doradców rolniczych
Dz.U. 2023 poz. 1653 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
Dz.U. 2023 poz. 1450 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1354 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
Dz.U. 2023 poz. 1318 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu
Dz.U. 2023 poz. 1308 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
Dz.U. 2023 poz. 1199 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dz.U. 2023 poz. 1176 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych
Dz.U. 2023 poz. 1149 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach
Dz.U. 2023 poz. 1145 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 965 obowiązujący Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Dz.U. 2023 poz. 922 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
Dz.U. 2023 poz. 484 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2023 poz. 483 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
Dz.U. 2023 poz. 482 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw i płatności związanych z produkcją do zwierząt i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
Dz.U. 2023 poz. 454 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów
Dz.U. 2023 poz. 412 obowiązujący Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
Dz.U. 2023 poz. 29 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych
Dz.U. 2022 poz. 2679 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz szczegółowych warunków i trybu składania wniosku o wpis do ewidencji producentów
Dz.U. 2022 poz. 2157 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dz.U. 2022 poz. 2068 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
Dz.U. 2022 poz. 2026 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
Dz.U. 2022 poz. 2015 obowiązujący Ustawa z dnia 28 września 2022 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 1609 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2022 poz. 1282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie formularzy wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz o wypłatę tej pomocy
Dz.U. 2022 poz. 1270 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 1155 obowiązujący Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Dz.U. 2022 poz. 1091 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych
Dz.U. 2022 poz. 1000 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dz.U. 2022 poz. 999 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych
Dz.U. 2022 poz. 946 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria
Dz.U. 2022 poz. 485 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół
Dz.U. 2022 poz. 435 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2022-2024
Dz.U. 2022 poz. 433 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2022 poz. 408 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa
Dz.U. 2022 poz. 395 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 391 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2022 poz. 253 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
Dz.U. 2022 poz. 203 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
Dz.U. 2022 poz. 183 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych
Dz.U. 2021 poz. 2377 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół
Dz.U. 2021 poz. 2163 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Dz.U. 2021 poz. 1572 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół
Dz.U. 2021 poz. 1528 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dz.U. 2021 poz. 1215 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych
Dz.U. 2021 poz. 699 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
Dz.U. 2021 poz. 589 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2021 poz. 434 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2021 poz. 278 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach
Dz.U. 2021 poz. 90 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020
Dz.U. 2020 poz. 2332 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół
Dz.U. 2020 poz. 2243 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Dz.U. 2020 poz. 1467 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2020 poz. 721 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
Dz.U. 2020 poz. 688 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
Dz.U. 2020 poz. 481 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
Dz.U. 2020 poz. 417 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych
Dz.U. 2020 poz. 396 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Dz.U. 2019 poz. 1977 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości
Dz.U. 2019 poz. 1584 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 1576 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół
Dz.U. 2019 poz. 1505 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dz.U. 2019 poz. 1430 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Dz.U. 2019 poz. 1362 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Dz.U. 2019 poz. 1318 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
Dz.U. 2019 poz. 1315 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania
Dz.U. 2019 poz. 1293 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw
Dz.U. 2019 poz. 1256 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym
Dz.U. 2019 poz. 1235 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 1153 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dz.U. 2019 poz. 1066 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego
Dz.U. 2019 poz. 1050 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki
Dz.U. 2019 poz. 935 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu
Dz.U. 2019 poz. 817 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Dz.U. 2019 poz. 635 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników
Dz.U. 2019 poz. 504 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 491 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników
Dz.U. 2019 poz. 433 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw
Dz.U. 2019 poz. 295 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych
Dz.U. 2018 poz. 2124 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2018 poz. 1747 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2018 poz. 1676 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej
Dz.U. 2018 poz. 1588 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym
Dz.U. 2018 poz. 1426 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2018
Dz.U. 2018 poz. 1423 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2018 poz. 1405 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Dz.U. 2018 poz. 1396 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat
Dz.U. 2018 poz. 1384 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania
Dz.U. 2018 poz. 1154 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
Dz.U. 2018 poz. 869 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 724 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Dz.U. 2018 poz. 595 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2018 poz. 548 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym
Dz.U. 2018 poz. 535 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2018 poz. 91 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Dz.U. 2017 poz. 2235 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej
Dz.U. 2017 poz. 2233 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Dz.U. 2017 poz. 2137 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dz.U. 2017 poz. 1944 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych
Dz.U. 2017 poz. 1893 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2017 r.
Dz.U. 2017 poz. 1892 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym
Dz.U. 2017 poz. 1867 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
Dz.U. 2017 poz. 1856 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2017 poz. 1708 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dz.U. 2017 poz. 1666 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce
Dz.U. 2017 poz. 1645 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Dz.U. 2017 poz. 1503 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1408 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2017 poz. 1385 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji
Dz.U. 2016 poz. 1491 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Dz.U. 2016 poz. 1226 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej
Dz.U. 2016 poz. 1191 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2016 poz. 1176 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
Dz.U. 2016 poz. 277 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Dz.U. 2016 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych
Dz.U. 2016 poz. 119 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 2179 uchylony Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Dz.U. 2015 poz. 704 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Dz.U. 2013 poz. 1381 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym
Dz.U. 2012 poz. 633 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
Dz.U. 2010 nr 110 poz. 725 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Dz.U. 2008 nr 60 poz. 373 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2008 nr 50 poz. 291 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Dz.U. 2005 nr 106 poz. 892 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 935 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji
Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
Dz.U. 2002 nr 110 poz. 968 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1319 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 19 października 1998 r.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Dz.U. 2000 nr 84 poz. 948 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 300 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej.
Dz.U. 1996 nr 34 poz. 146 uchylony Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 120 poz. 590 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
Dz.U. 1994 nr 105 poz. 509 uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 478 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 2 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 456 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Dz.U. 1994 nr 83 poz. 383 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 czerwca 1994 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 64 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 160 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o opłacie wyrównawczej od niektórych towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 1 poz. 3 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 1 poz. 2 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 653 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 108 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1993 r. w sprawie stawek dopłat do produkcji rolniczej, rekompensujących częściowo skutki zmian cen oleju napędowego, zasad obliczania, trybu przekazywania i rozliczania dopłat oraz kosztów ich wypłacania.
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 503 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 283 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1992 nr 47 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.
Dz.U. 1992 nr 26 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych.
Dz.U. 1992 nr 24 poz. 102 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie szczegółowego zakresu, zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych w roku 1992.
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.
Dz.U. 1992 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 553 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1991 nr 117 poz. 509 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie określenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
Dz.U. 1991 nr 85 poz. 389 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
Dz.U. 1991 nr 85 poz. 387 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Dz.U. 1991 nr 82 poz. 366 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielanych w 1991 r. na skup produktów rolnych.
Dz.U. 1991 nr 65 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie przejmowania na własność Skarbu Państwa nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych, na wniosek właścicieli uprawnionych do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników.
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 64 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 stycznia 1991 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i sztucznych w rolnictwie.
Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 546 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 532 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 526 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 519 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 310 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
Dz.U. 1990 nr 50 poz. 293 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru trzeciej i czwartej raty składki na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich rodzin w 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 49 poz. 291 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie celów, zasad i trybu udzielania oraz wysokości stawek dotacji dla rolnictwa w 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 47 poz. 281 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie opłat za czynności egzekucyjne oraz sposobu przeprowadzania publicznej licytacji i trybu postępowania przy przechowywaniu i egzekucyjnej sprzedaży niektórych rodzajów ruchomości.
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 223 uchylony Ustawa z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego.
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez niektóre gatunki zwierząt łownych.
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 176 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie zasiłków rodzinnych z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1990 nr 27 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1990 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w 1990 r. w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielonych po dniu 31 grudnia 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 25 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1990 r. w sprawie określenia grup wyrobów i usług dotowanych z budżetu w 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 90 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o niektórych warunkach funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin w 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 12 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 1990 nr 11 poz. 69 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielonych do dnia 31 grudnia 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 3 poz. 18 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1990 r. w sprawie podatku rolnego.
Dz.U. 1989 nr 73 poz. 434 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Dz.U. 1989 nr 73 poz. 433 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 428 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1989 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe budynków i mienia w gospodarstwach rolnych oraz na działkach nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych i za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników.
Dz.U. 1989 nr 68 poz. 412 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1989 r. w sprawie ubezpieczenia ustawowego budynków i mienia w gospodarstwach rolnych oraz na działkach nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 355 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1989 r. w sprawie terminów i sposobu przeprowadzania spisów w zakresie prowadzenia indywidualnych gospodarstw rolnych oraz związanych z tymi spisami obowiązków osób fizycznych.
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 339 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 337 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1989 r. w sprawie uchylenia przepisów wykonawczych dotyczących kredytów i oprocentowania kredytów udzielanych osobom prawnym i fizycznym na działalność w zakresie produkcji rolnej.
Dz.U.1989 nr 56 poz. 330 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 16 października 1989 r. o zmianie ustawy o podwyższaniu wynagrodzeń za pracę i dochodów rolniczych w związku ze zmianami cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 302 uchylony Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 sierpnia 1989 r. o utracie mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 1987 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach przez niektóre gatunki zwierząt łownych.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 289 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia ustawowego budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za nie dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych, za uszkodzone wskutek robót górniczych zasiewy i uprawy oraz w sprawie sposobu wypłaty odszkodowań pieniężnych za szkody górnicze.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. w sprawie zmian w podatku rolnym.
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 222 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1986 r. w sprawie zasiłków rodzinnych na dzieci rolników indywidualnych.
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 133 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1989 nr 21 poz. 115 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1989 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych.
Dz.U. 1989 nr 20 poz. 106 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych.
Dz.U. 1989 nr 10 poz. 54 uchylony Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o Funduszu Socjalnym Wsi.
Dz.U. 1989 nr 10 poz. 53 uchylony Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym.
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 352 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1988 nr 19 poz. 132 obowiązujący Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji państwowej.
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 73 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń zawierających wymóg przedkładania zaświadczeń.
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 10 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1986 nr 21 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 1986 r. w sprawie zasiłków rodzinnych na dzieci rolników indywidualnych.
Dz.U. 1986 nr 17 poz. 90 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1986 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania między jednostkami gospodarki uspołecznionej państwowych nieruchomości rolnych i leśnych oraz niektórych innych nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolniczej i leśnej, a także właściwości tych organów w tych sprawach.
Dz.U. 1986 nr 2 poz. 13 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1986 r. w sprawie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych rolnikom indywidualnym i członkom ich rodzin oraz wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 332 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 220 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1985 r. w sprawie przeprowadzenia w 1986 r. spisu ludności w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1985 nr 33 poz. 146 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1985 r. w sprawie ubezpieczenia ustawowego odpowiedzialności cywilnej rolników.
Dz.U. 1985 nr 24 poz. 102 uchylony Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Rolnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
Dz.U. 1985 nr 13 poz. 54 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1985 nr 10 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1985 r. w sprawie ubezpieczenia ustawowego budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych dla osób fizycznych wykonujących działalność zarobkową w zakresie pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i produkcyjnych.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1984 r. w sprawie podatku rolnego.
Dz.U. 1984 nr 52 poz. 269 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o funduszu gminnym i funduszu miejskim.
Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1984 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego lub opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności wytwórczej i usługowej.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 323 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1983 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 283 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1983 r. w sprawie odszkodowań za nie dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych, za uszkodzone wskutek robót górniczych zasiewy i uprawy oraz w sprawie sposobu wypłaty odszkodowań pieniężnych za szkody górnicze.
Dz.U. 1983 nr 27 poz. 132 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.
Dz.U. 1983 nr 21 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie przeprowadzania spisów w zakresie statystyki rolniczej i związanych z nimi obowiązków osób fizycznych.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 302 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie postępowania dotyczącego rejestracji społeczno-zawodowych organizacji rolników.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 289 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 268 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 listopada 1982 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1982 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia i opłat za czynności egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1982 nr 32 poz. 217 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 1982 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników osiągających przychody z niektórych działów specjalnych oraz z furmaństwa.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie ulg podatkowych dla osób fizycznych wykonujących działalność zarobkową w zakresie pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i produkcyjnych.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 1982 r. w sprawie ulg podatkowych dla zespołów prowadzących działalność w zakresie produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowych.
Dz.U. 1981 nr 19 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele.
Dz.U. 1981 nr 15 poz. 70 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1981 r. w sprawie podwyższenia niektórych emerytur, rent i świadczeń pieniężnych dla rolników oraz ich rodzin.
Dz.U. 1979 nr 25 poz. 147 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele.
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 177 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 99 dotyczącej metod ustalania płac minimalnych w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 176 obowiązujący Konwencja Nr 99 dotycząca metod ustalania płac minimalnych w rolnictwie, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 146 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1975 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1974 nr 23 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 317 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie przekazania niektórych spraw do właściwości naczelników gmin oraz prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów i ich organów.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 345 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 grudnia 1971 r. w sprawie udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom prowadzącym gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1969 r. w sprawie bezpieczeństwa pożarowego podczas żniw i omłotów oraz przy składowaniu płodów rolnych.
Dz.U. 1966 nr 45 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1966 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1966 nr 38 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1966 r. w sprawie określenia mienia rolniczych spółdzielni produkcyjnych, które nie podlega egzekucji sądowej.
Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1966 nr 21 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1966 r. w sprawie określenia przedmiotów, należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej.
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 127 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 123 obowiązujący Konwencja (nr 101) dotycząca płatnych urlopów w rolnictwie przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 222 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 25) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 221 obowiązujący Konwencja (nr 25) dotycząca ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjęta w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 233 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 czerwca 1948 r. o ratyfikacji konwencji nr nr 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 42, przyjętych na sesjach VIII, XVII I XVIII ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1939 nr 73 poz. 495 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 1939 r. o sprostowaniu błędów w tekście oświadczenia rządowego w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa, podpisanej w Paryżu dnia 19 marca 1902 r.
Dz.U. 1939 nr 33 poz. 215 Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1939 r. o zniesieniu niektórych wojewódzkich urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1939 nr 1 poz. 4 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 1939 r. o zniesieniu niektórych wojewódzkich i powiatowych urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1937 nr 2 poz. 21 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 stycznia 1935 r. w sprawie opłat i kosztów postępowania przed urzędami rozjemczymi do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1936 nr 48 poz. 349 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1936 r. w sprawie pisania podań przez delegatów powiatowych wojewódzkich biur finansowo-rolnych.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 60 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 grudnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 59 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 5 grudnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych.
Dz.U. 1932 nr 67 poz. 625 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1932 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa, podpisanej w Paryżu dnia 19 marca 1902 r.
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 277 obowiązujący Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa, podpisanej w Paryżu dnia 19 marca 1902 r.
Dz.U. 1931 nr 7 poz. 39 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 20 stycznia 1931 r. o uchyleniu rozporządzenia w przedmiocie sprawdzania i zatwierdzania operatów pomiarowych w pracach, związanych z przebudową ustroju rolnego.
Dz.U. 1929 nr 22 poz. 219 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o utworzeniu Warszawskiej Izby Rolniczej.
Dz.U. 1928 nr 91 poz. 798 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 4 października 1928 r. o zastosowaniu uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw przeciętych granicą wschodnią Państwa.
Dz.U. 1928 nr 22 poz. 195 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o uzupełnieniu ustawy o ochronie drobnych dzierżawców rolnych.
Dz.U. 1927 nr 72 poz. 631 Rozporządzenie Ministrów: Reform Rolnych, Rolnictwa oraz Spraw Wojskowych z dnia 29 kwietnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Spraw Wewnętrznych w sprawie zmian niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 23 marca 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego.
Dz.U. 1927 nr 72 poz. 628 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o oznaczeniu okręgów przemysłowych i podmiejskich, w których nie ulegają obowiązkowi parcelacyjnemu obszary poniżej 60 ha użytków rolnych.
Dz.U. 1927 nr 70 poz. 617 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 11 lipca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa, w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1927 nr 70 poz. 615 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1927 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 stycznia 1927 r. o utworzeniu Głównej i Wojewódzkich Rad naprawy ustroju rolnego.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 532 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 10 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o sposobie określania wartości nakładów meljoracyjnych w majątkach wykupywanych.
Dz.U. 1927 nr 47 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 10 maja 1927 r. o ustaleniu regulaminu Głównej i Wojewódzkich Rad naprawy ustroju rolnego.
Dz.U. 1927 nr 44 poz. 393 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 27 kwietnia 1927 r. w sprawie wykonywania przez mierniczych prac pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego.
Dz.U. 1927 nr 3 poz. 14 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 stycznia 1927 r. o utworzeniu Głównej i Wojewódzkich Rad naprawy ustroju rolnego.
Dz.U. 1926 nr 48 poz. 287 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1926 r. o rozciągnięciu na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej ustaw o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1925 nr 78 poz. 543 Ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. w sprawie zmian i uzupełnień w obowiązującem na górnośląskiej części województwa śląskiego ustawodawstwie osadniczem.
Dz.U. 1925 nr 77 poz. 542 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 24 lipca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 10 marca 1924 r. o wykonaniu niemieckiej ustawy osadniczej na górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 381 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki w rolnictwie, której tekst został przyjęty na III Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie w roku 1921.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 380 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjęta jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.).
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 379 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, której tekst został przyjęty na III Międzynarodowej Konferencji pracy w Genewie 1921 roku.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 378 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjęta jako projekt dnia 12 listopada 1921 roku w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.).
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 377 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, której tekst został przyjęty na III Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie w roku 1921.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 376 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa Konwencja w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjęta jako projekt dnia 16 listopada 1921 roku w Genewie na Konferencji Generalnej Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.).
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 810 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 września 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w sprawie przerachowania na złote kwot pieniężnych w ubezpieczeniu od wypadków w rolnictwie, obowiązującem w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 805 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1924 r. w sprawie ustalenia siedziby Poleskiego Okręgowego Urzędu Ziemskiego.
Dz.U. 1924 nr 75 poz. 742 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 1924 r. o ustaleniu prawa własności nieruchomości, stanowiących hipoteczną własność wolnodziedziczną b. arcyksięcia Karola Stefana Habsburga, a położonych w województwie krakowskiem.
Dz.U. 1924 nr 75 poz. 741 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych, a w szczególności zmiany niektórych przepisów ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. oraz ustawy z dnia 18 marca 1920 r.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 722 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie wstrzymania eksmisji dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki i położonych w obrębie miast, miasteczek, wsi i osad na obszarze Ziemi Wileńskiej, województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: bielskiego, grodzieńskiego, wołkowyskiego, sokólskiego i białostockiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 551 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 2 czerwca 1924 r. o ustalaniu i wznawianiu zewnętrznych granic obszarów, podlegających przebudowie ustroju rolnego na obszarze województw: warszawskiego, łódzkiego, białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego oraz na obszarze okręgu administracyjnego wileńskiego.
Dz.U. 1924 nr 7 poz. 58 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu konwencji w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki w rolnictwie, uchwalonego na III międzynarodowej konferencji pracy w Genewie w 1921 roku.
Dz.U. 1924 nr 7 poz. 57 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, uchwalonego na III międzynarodowej konferencji pracy w Genewie w 1921 roku.
Dz.U. 1924 nr 7 poz. 56 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, uchwalonego na III międzynarodowej konferencji pracy w Genewie w roku 1921.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1097 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 14 grudnia 1923 r. w sprawie upoważnienia niektórych kategorji mierniczych do wykonywania czynności pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego.
Dz.U. 1923 nr 112 poz. 894 Nowela z dnia 3 listopada 1923 r. w przedmiocie przedłużenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 21 września 1922 r. w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych, b. czynszowników oraz "wolnych ludzi" na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego, wołożyńskiego, wilejskiego, wileńskiego, oszmiańskiego, trockiego, święciańskiego, brasławskiego, duniłowiczowskiego, dziśnieńskiego, lidzkiego i gmin: białowieskiej, masiewskiej oraz suchopolskiej powiatu bielskiego.
Dz.U. 1923 nr 90 poz. 706 Ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisji ziemskich.
Dz.U. 1923 nr 24 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 26 lutego 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w przedmiocie norm szacunkowych zwierząt domowych dla wymiaru podatku procentowego.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 832 Nowela z dnia 23 września 1922 r. do ustawy z dnia 27 stycznia 1922 r. w przedmiocie upoważnienia osób, uprawiających działki ziemi na cudzych gruntach na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i białowieskiego województwa białostockiego, do czasowego użytkowania uprawianych przez nich gruntów i zajętych pomieszczeń.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 809 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie oddania 1-no hektarowej parceli państwowo-leśnej z gruntów państwowo-leśnych w Puszczykowie pod Poznaniem pod budowę kościoła rzymsko-katolickiego w powyższej miejscowości.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 806 Ustawa z dnia 25 września 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1922 nr 87 poz. 781 uchylony Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie umów, dotyczących sprzedaży nieruchomości ziemskich i miejskich na obszarze Ziemi Wileńskiej, województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego i powiatów: białostockiego, bielskiego, sokólskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 86 poz. 778 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 30 czerwca 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Sprawiedliwości o wykonywaniu ustawy z dnia 21 czerwca 1921 roku w przedmiocie rewizji likwidacji serwitutów pastwiskowych w dobrach b. Komory arcyksiążęcej na Śląsku Cieszyńskim.
Dz.U. 1922 nr 58 poz. 520 Ustawa z dnia 14 lipca 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia postanowienia art. 2 lit. d ustawy z dnia 31 marca 1922 r. o podatku od wzbogacenia się, które ujawniło się przez nabycie nieruchomości i przez spłatę długów hipotecznych.
Dz.U. 1922 nr 24 poz. 204 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1922 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych zarządu spraw rolnictwa i dóbr państwowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1922 nr 24 poz. 203 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 24 lutego 1922 r. w przedmiocie utworzenia Pomorskiej Izby Rolniczej.
Dz.U. 1922 nr 18 poz. 142 Ustawa z dnia 14 lutego 1922 r. zmieniająca art. 9 ustawy z dnia 11 marca 1921 r. w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych między pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1922 nr 11 poz. 92 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1921 r. w przedmiocie zmiany statutu Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
Dz.U. 1922 nr 10 poz. 72 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1922 r. w przedmiocie skasowania Instytutu Torfowego.
Dz.U. 1922 nr 10 poz. 67 Ustawa z dnia 24 stycznia 1922 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do udzielenia w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych państwowej gwarancji finansowej do sumy Ł. 2.000.000 dla zobowiązań, zaciągniętych przez organizacje rolniczo-handlowe, na zakup zagranicą środków produkcji rolnej.
Dz.U. 1922 nr 7 poz. 55 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 31 grudnia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości oraz Prezesem Głównego Urzędu Ziemskiego w przedmiocie wykonania ustaw: z dnia 18 marca 1920 r. i z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie wydzierżawiania niezagospodarowanych użytków rolnych.
Dz.U. 1922 nr 7 poz. 50 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 18 marca 1920 r. w przedmiocie wydzierżawiania niezagospodarowanych użytków rolnych oraz ustawy z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia i częściowej zmiany rzeczonej ustawy na obszar Spisza i Orawy należącej do Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 4 poz. 27 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 grudnia 1921 r. o wprowadzeniu w życie ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie zmian niektórych postanowień ustaw austrjackich o ubezpieczeniu robotników od wypadków, obowiązujących na terytorjum b. zaboru austrjackiego, oraz o rozciągnięciu obowiązujących tam ustaw o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków na terytorjum przyłączone do Polski, a należące poprzednio do Królestwa Węgierskiego.
Dz.U. 1922 nr 2 poz. 8 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1921 r. o zniesieniu Państwowego Urzędu Meljoracji Rolnych.
Dz.U. 1921 nr 87 poz. 636 uchylony Ustawa z dnia 18 października 1921 r. w przedmiocie adnotacji hipotecznej zamiaru pozbycia nieruchomości drogą parcelacji.
Dz.U. 1921 nr 70 poz. 470 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 10 sierpnia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie przekazania Państwowemu Bankowi Rolnemu przyjmowania i ściągania należności z tytułu pożyczek udzielonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych na pomoc rolną.
Dz.U. 1921 nr 65 poz. 420 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 22 lipca 1921 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Ziemskiego w przedmiocie zabezpieczenia przy wykonywaniu ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej praw osób internowanych i wywiezionych przez obce władze oraz osób, powracających do swych siedzib po dniu 1 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1921 nr 55 poz. 343 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1921 r. w przedmiocie zmiany § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1920 r. w przedmiocie załatwienia zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1921 nr 52 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1921 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dnia 18 czerwca 1920 r. w przedmiocie obrotu ziemiopłodami i przetworami, pozostałemi u producentów po dokonaniu świadczeń na rzecz Państwa oraz rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dnia 2 października 1920 r., uzupełniającego rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1920 r. w przedmiocie obrotu ziemiopłodami i przetworami, pozostałemi u producentów po dokonaniu świadczeń na rzecz Państwa.
Dz.U. 1921 nr 52 poz. 325 Rozporządzenie wykonawcze Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego i Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1921 r. o stosowaniu rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 r., normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich na obszarze województw nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów grodzieńskiego, białowieskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 46 poz. 281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na ziemie przynależne do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze w dniu 12 października 1920 r., mocy obowiązującej ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców.
Dz.U. 1921 nr 46 poz. 280 Ustawa z dnia 20 maja 1921 r. w przedmiocie zniesienia ograniczeń dla gruntów włościańskich, wchodzących w obręb miast.
Dz.U. 1921 nr 43 poz. 264 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 27 kwietnia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w przedmiocie postępowania przy parcelacji posiadłości ziemskich, prowadzonej przez osoby prywatne.
Dz.U. 1921 nr 38 poz. 232 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 22 kwietnia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie pomocy rolnej w roku 1921.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 192 uchylony Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego oraz Ministrów Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Spraw Wojskowych, w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o nadaniu ziemi żołnierzom W. P.
Dz.U. 1921 nr 30 poz. 178 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 r., normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich oraz ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich na ziemie przyłączone do Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r.
Dz.U. 1921 nr 30 poz. 174 Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. o przyznaniu kredytu trzech miljardów marek na pomoc rolną.
Dz.U. 1921 nr 4 poz. 18 Ustawa z dnia 17 grudnia 1920 r. o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego.
Dz.U. 1921 nr 4 poz. 17 Ustawa z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1921 nr 3 poz. 11 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1920 r. w przedmiocie administracji funduszu, przekazanego Głównemu Urzędowi Ziemskiemu na cele sfinansowania reformy rolnej.
Dz.U. 1920 nr 118 poz. 782 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1920 r. w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1920 nr 109 poz. 719 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Aprowizacji uchylające rozporządzenie w przedmiocie obrotu bobem, wyką, rzepakiem ozimym i letnim, łubinem, seradelą i ich przetworami.
Dz.U. 1920 nr 95 poz. 632 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie obrotu bobem, wyką, rzepakiem ozimym i letnim, łubinem i seradelą i ich przetworami.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 462 uchylony Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1920 nr 60 poz. 376 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie statystyki produkcji i spożycia ziemiopłodów w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1920 nr 56 poz. 348 uchylony Ustawa z dnia 9 lipca 1920 r. o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21.
Dz.U. 1920 nr 56 poz. 346 uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1920 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów i przedłużenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 3 lipca 1919 r. o ochronie drobnych dzierżawców rolnych.
Dz.U. 1920 nr 47 poz. 290 Rozporządzenie Rady Ministrów normujące użytkowanie funduszu osadniczego, przeznaczonego do dyspozycji Głównego Urzędu Ziemskiego na mocy uchwały Sejmowej z dnia 19 grudnia 1919 r.
Dz.U. 1920 nr 45 poz. 280 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie zachowania nasion na obsiewy jesienne żyta w r. 1920.
Dz.U. 1920 nr 39 poz. 239 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych o stosowaniu w roku 1920 postanowień ustawy z dnia 18 czerwca 1919 r. w przedmiocie dzierżawy łąk i sprzedaży pasz.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 228 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie powołania powiatowych komisji do szacowania plonów.
Dz.U. 1920 nr 36 poz. 206 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie zarządzenia przymusowego omłotu.
Dz.U. 1920 nr 33 poz. 195 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie statystyki produkcji i spożycia ziemiopłodów w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1920 nr 32 poz. 190 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie trybu udzielania pożyczek na pomoc rolną w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1920 nr 31 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie utworzenia na obszarze b. zaboru austrjackiego Komitetów Pomocy Rolnej.
Dz.U. 1920 nr 29 poz. 174 uchylony Rozporządzenie wykonawcze Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych do Ustawy z dnia 18 marca 1920 r. w przedmiocie wydzierżawiania niezagospodarowanych użytków rolnych na terenie b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 28 poz. 170 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie trybu udzielania pożyczek na pomoc rolną w Województwach: Warszawskiem, Łódzkiem, Kieleckiem, Lubelskiem i Białostockiem.
Dz.U. 1920 nr 24 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie obrotu bydłem, świniami, owcami, kozami, przetworami mięsnemi, tłuszczami, masłem, mlekiem, jajami, drobiem i rybami - w powiatach granicznych.
Dz.U. 1920 nr 23 poz. 142 Obwieszczenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie sprostowania daty w rozporządzeniu w przedmiocie przymusowego wykupu bobiku, fasoli, grochu, peluszki, gryki, prosa i przetworów tych ziemiopłodów.
Dz.U. 1920 nr 23 poz. 135 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w przedmiocie przymusowego wykupu: żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa i przetworów tych zbóż, z dnia 29 stycznia 1920 r. i rozporządzenia Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie przymusowego wykupu: bobiku, fasoli, grochu, peluszki, gryki, prosa i przetworów tych ziemiopłodów, z dnia 9 lutego 1920 roku.
Dz.U. 1920 nr 21 poz. 119 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie obowiązku podawania danych, dotyczących zakładów przemysłowych, przerabiających produkty rolne.
Dz.U. 1920 nr 20 poz. 108 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie przymusowego wykupu ziemniaków na obszarach b. zaboru rosyjskiego i b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 18 poz. 89 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie przymusowego wykupu: bobiku, fasoli, grochu, peluszki, gryki, prosa i przetworów tych ziemiopłodów.
Dz.U. 1920 nr 18 poz. 88 Rozporządzenie Ministra Skarbu, Robót Publicznych, Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Likwidacyjnego, w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 18 lipca 1919 r. o pomocy państwowej na odbudowę gospodarstw zniszczonych lub uszkodzonych skutkiem wojny.
Dz.U. 1920 nr 11 poz. 66 Obwieszczenie Ministrów Aprowizacji i Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie sprostowania błędów w Rozporządzeniu o przymusowym wykupie żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa i przetworów tych zbóż.
Dz.U. 1920 nr 10 poz. 58 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie przymusowego wykupu żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa i przetworów tych zbóż.
Dz.U. 1920 nr 8 poz. 53 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 1920 r. o rozszerzeniu działania przepisów ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi na zatargi zbiorowe między właścicielami nieruchomości miejskich a dozorcami domowymi.
Dz.U. 1920 nr 6 poz. 40 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 1920 r. w sprawie zmiany art. 3 Ustawy z dnia 18 listopada 1919 roku o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/20.
Dz.U. 1920 nr 5 poz. 32 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie obrotu zbożem siewnem jarem w roku gospodarczym 1919/1920.
Dz.U. 1919 nr 82 poz. 447 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie zarządu stadnin państwowych.
Dz.U. 1919 nr 73 poz. 428 uchylony Rozporządzenie tymczasowe Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 roku normujące przenoszenie własności nieruchomości ziemskich.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65 poz. 387 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1919 r. w przedmiocie zmiany art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1919 r. o wydzierżawieniu niezagospodarowanych użytków rolnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 64 poz. 384 Ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o upoważnieniu Rządu do wydania rozporządzenia, normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 64 poz. 383 uchylony Ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o zabezpieczeniu sprzętu i zasiewów rolnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 63 poz. 376 uchylony Ustawa z dnia 22 lipca 1919 r. w przedmiocie utworzenia Głównego Urzędu Ziemskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 57 poz. 345 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1919 r. w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 50 poz. 326 Ustawa z dnia 18 czerwca 1919 r. w przedmiocie dzierżawy łąk i sprzedaży pasz.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 23 poz. 235 uchylony Ustawa tymczasowa z dnia 8 marca 1919 r. w przedmiocie wydzierżawienia niezagospodarowanych użytków rolnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 10 poz. 126 Dekret w sprawie odpowiedzialności za niedostarczania ziemiopłodów w terminach przepisanych.
M.P. 2023 poz. 1219 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim
M.P. 2023 poz. 1173 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2023 poz. 257 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2023 r.
M.P. 2020 poz. 341 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy
M.P. 2011 nr 21 poz. 219 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2011 r. zawierająca uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") (KOM(2010) 799 wersja ostateczna)
M.P. 2010 nr 94 poz. 1081 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2010 r.
M.P. 1996 nr 65 poz. 600 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i terminów przekazywania i zwrotu środków otrzymywanych przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na przejściowe zasilanie gospodarstw pomocniczych (rolnych) przy szkołach rolniczych oraz zasad, warunków udzielania i terminów spłaty oprocentowanych pożyczek udzielanych tym gospodarstwom.
M.P. 1995 nr 42 poz. 488 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania i zwrotu środków otrzymywanych przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na przejściowe zasilanie gospodarstw pomocniczych (rolnych) przy szkołach rolniczych oraz zasad, warunków udzielania i terminów spłaty oprocentowanych pożyczek udzielanych tym gospodarstwom.
M.P. 1995 nr 40 poz. 478 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1994 nr 62 poz. 551 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nieuspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1994 nr 53 poz. 445 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 1994 r. w sprawie "Założeń polityki społeczno-gospodarczej dla wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej do roku 2000".
M.P. 1994 nr 46 poz. 373 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nieuspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1992 nr 30 poz. 206 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie podstawowych kierunków prywatyzacji w 1992 r.
M.P. 1992 nr 7 poz. 50 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1992 nr 7 poz. 49 uznany za uchylony Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1992 r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania Rady Rozwoju Wsi.
M.P. 1991 nr 33 poz. 237 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 1991 r. w sprawie wykonania przez Rząd postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 1991 r. w sprawie realizacji uchwał sejmowych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
M.P. 1991 nr 28 poz. 200 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 1991 r. w sprawie realizacji uchwał sejmowych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
M.P. 1991 nr 26 poz. 178 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1991 r. w sprawie aktualnej sytuacji gospodarczej oraz kierunków polityki gospodarczej w 1991 r.
M.P. 1991 nr 21 poz. 146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie określenia zakresu przedmiotowego działalności Agencji Rynku Rolnego.
M.P. 1991 nr 12 poz. 81 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1991 nr 5 poz. 29 uchylony Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1991 r. w sprawie powołania Rady Rozwoju Wsi.
M.P. 1991 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie rządowych założeń polityki rolnej.
M.P. 1990 nr 46 poz. 352 uznany za uchylony Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1990 r. w sprawie określenia rodzajów przedsiębiorstw państwowych, których akcje mogą nabywać producenci rolni na warunkach preferencyjnych.
M.P. 1990 nr 27 poz. 219 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 lipca 1990 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w II kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 26 poz. 204 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 czerwca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1990 nr 8 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia zmian w taryfie składek za umowne ubezpieczenie upraw.
M.P. 1989 nr 43 poz. 343 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 grudnia 1989 r. w sprawie rządowych założeń polityki rolnej na 1990 r.
M.P. 1989 nr 22 poz. 169 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określania wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nieuspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1989 nr 22 poz. 165 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 czerwca 1989 r. w sprawie nadania orderów społecznym zbiorowościom.
M.P. 1989 nr 4 poz. 45 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 1989 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności I raty łącznego zobowiązania pieniężnego w 1989 r., pobieranego od rolników.
M.P. 1989 nr 1 poz. 4 Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 stycznia 1989 r. w sprawie rewaloryzacji wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1979-1988 dla celów emerytalno-rentowych oraz w sprawie procentu wzrostu cen skupu produktów rolnych w 1988 r.
M.P. 1988 nr 34 poz. 312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 5 grudnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków zbiorowego ubezpieczenia rodzinnego na życie rolników.
M.P. 1988 nr 23 poz. 211 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1988 r. w sprawie zaniechania ustalania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów osób fizycznych z tytułu przechowywania zbóż ze zbiorów 1988 r.
M.P. 1988 nr 21 poz. 194 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 lipca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nieuspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1987 nr 24 poz. 197 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 12 sierpnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1986 nr 23 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 7 lipca 1986 r. w sprawie rolniczego wykorzystania ścieków.
M.P. 1986 nr 18 poz. 126 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 28 maja 1986 r. w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1986 nr 16 poz. 104 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 1986 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1986 nr 12 poz. 78 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 kwietnia 1986 r. w sprawie realizacji w 1985 r. rządowego programu rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz realizacji ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników i ustawy - Prawo spółdzielcze.
M.P. 1985 nr 21 poz. 160 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1985 r. w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Rolnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1985 nr 13 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 1985 r. w sprawie zaniechania ustalania podatku rolnego od gruntów i od niektórych dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej od rolnych gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych służby zdrowia i opieki społecznej.
M.P. 1985 nr 13 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 1985 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru niektórych świadczeń, wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego, od gospodarstw rolnych położonych na terenach górskich i górzystych.
M.P. 1985 nr 13 poz. 97 uchylony Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 20 maja 1985 r. w sprawie podwyższenia niektórych emerytur i rent rolników indywidualnych.
M.P. 1985 nr 13 poz. 96 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 maja 1985 r. w sprawie realizacji w 1984 r. rządowego programu rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
M.P. 1985 nr 9 poz. 80 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
M.P. 1985 nr 5 poz. 35 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 lutego 1985 r. w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1985 nr 2 poz. 11 uchylony wykazem Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1985 r. w sprawie aktywizacji gospodarczej i społecznej oraz rozwoju rolnictwa na terenach górskich i górzystych.
M.P. 1984 nr 14 poz. 101 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 marca 1984 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1984 nr 1 poz. 6 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników zatrudniających pracowników w celu nauki zawodu.
M.P. 1983 nr 22 poz. 123 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 czerwca 1983 r. w sprawie rządowego programu rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 1990 r.
M.P. 1983 nr 21 poz. 120 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych dla osób rezygnujących z dalszej pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz dla niektórych podatników zatrudniających takie osoby.
M.P. 1983 nr 21 poz. 119 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych dla osób rezygnujących z dalszej pracy w uspołecznionych zakładach pracy, podejmujących się prowadzenia gospodarstw rolnych.
M.P. 1982 nr 23 poz. 205 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
M.P. 1982 nr 19 poz. 166 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie pomocy kredytowej dla pracowników niektórych zakładów pracy związanych z produkcją rolną.
M.P. 1982 nr 12 poz. 88 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1982 r. w sprawie ulg podatkowych dla niektórych grup podatników w związku z rekompensatami pieniężnymi z tytułu wprowadzenia nowych cen detalicznych.
M.P. 1982 nr 7 poz. 41 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników zatrudniających pracowników w celu nauki zawodu.
M.P. 1981 nr 29 poz. 270 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 listopada 1981 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i umarzania pożyczek na zagospodarowanie dla absolwentów wyższych i średnich szkół zawodowych podejmujących pracę w niektórych uspołecznionych jednostkach gospodarki rolnej, leśnej i przemysłu rolno-spożywczego.
M.P. 1981 nr 28 poz. 260 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1981 r. w sprawie ulg podatkowych dla osób rezygnujących z dalszej pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz dla niektórych podatników zatrudniających takie osoby.
M.P. 1981 nr 28 poz. 259 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1981 r. w sprawie ulg podatkowych dla osób rezygnujących z dalszej pracy w uspołecznionych zakładach pracy, podejmujących się prowadzenia gospodarstw rolnych.
M.P. 1981 nr 27 poz. 238 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 13 października 1981 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania Funduszem Pomocy dla Związków i Zrzeszeń Branżowych Hodowców i Producentów Rolnych.
M.P. 1981 nr 21 poz. 195 uchylony Uchwała nr 169 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1981 r. w sprawie dodatkowych świadczeń dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy zmieniających pracę.
M.P. 1981 nr 20 poz. 191 uchylony wykazem Uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1981 r. w sprawie zasad udzielania przez banki kredytów na rozwój produkcji rolniczej.
M.P. 1981 nr 8 poz. 63 uchylony wykazem Uchwała nr 31 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. w sprawie zapewnienia warunków rozwoju i działalności samorządnych związków i zrzeszeń branżowych hodowców i producentów rolnych.
M.P. 1981 nr 5 poz. 38 uchylony Uchwała nr 29 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 r. w sprawie pożyczek na zagospodarowanie dla absolwentów wyższych i średnich szkół zawodowych, podejmujących pracę w niektórych uspołecznionych jednostkach gospodarki rolnej i przemysłu rolno-spożywczego.
M.P. 1978 nr 30 poz. 108 uchylony wykazem Uchwała nr 107 Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1978 r. w sprawie specjalizacji indywidualnych gospodarstw rolnych i zespołów rolników oraz kooperacji w rolnictwie.
M.P. 1976 nr 29 poz. 127 uchylony Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1976 r. w sprawie usprawnienia systemu ocen produkcji rolniczej.
M.P. 1970 nr 37 poz. 280 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 października 1970 r. w sprawie ustalenia regulaminu odznaki "Zasłużony Pracownik Rolnictwa".
M.P. 1970 nr 24 poz. 189 uchylony wykazem Uchwała nr 98 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1970 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Rolnictwa".
M.P. 1934 nr 20 poz. 31 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 30 listopada 1933 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich gospodarstw rolnych na terenie województw poznańskiego i pomorskiego