Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1994-05-12
Date of entry into force:
1994-07-01
Date of binding force:
1994-07-01
Date of repeal:
1995-03-20
Issuing authority:
  • MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)