Wyszukiwanie

handel wewnętrzny

Liczba znalezionych aktów: 500.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 1119 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dz.U. 2021 poz. 936 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2021 poz. 633 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
Dz.U. 2021 poz. 436 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 415 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 367 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2020 poz. 994 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
Dz.U. 2019 poz. 2277 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dz.U. 2019 poz. 351 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości
Dz.U. 2019 poz. 43 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Dz.U. 2016 poz. 2180 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Dz.U. 2013 poz. 330 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości
Dz.U. 2008 nr 123 poz. 803 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2008 r. sygn. akt K 46/07
Dz.U. 2007 nr 127 poz. 880 uchylony Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
Dz.U. 2007 nr 70 poz. 473 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dz.U. 2003 nr 21 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higienicznych i sanitarnych obowiązujących w handlu obwoźnym środkami spożywczymi oraz wykazu artykułów, które nie mogą być wprowadzane do obrotu w handlu obwoźnym
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1309 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1430 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia limitu krajowego produkcji suszu paszowego.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1249 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2001 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.
Dz.U. 2001 nr 3 poz. 19 uchylony Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.
Dz.U. 2000 nr 23 poz. 293 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1116 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie trybu postępowania organów Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1050 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie trybu i zasad nieodpłatnego pobierania prób towarów przez organy Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 969 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie zasad współpracy organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, a także z innymi organami administracji publicznej i instytucjami kontrolnymi, w tym organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie ochrony interesów konsumentów.
Dz.U. 1998 nr 144 poz. 931 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 776 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe.
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 593 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dz.U. 1996 nr 108 poz. 515 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1996 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 1996 nr 88 poz. 397 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim.
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 276 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu.
Dz.U. 1995 nr 148 poz. 719 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku wyrównawczego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Dz.U. 1995 nr 106 poz. 523 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 1995 nr 80 poz. 405 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1995 nr 70 poz. 353 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 64 poz. 328 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów.
Dz.U. 1995 nr 6 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1995 r. w sprawie kwot na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 787 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie karty podatkowej.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 786 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 574 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1994 r. w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami.
Dz.U. 1994 nr 64 poz. 276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa i obrotu metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi oraz przetwórstwa i obrotu metalami nieżelaznymi.
Dz.U. 1994 nr 36 poz. 132 uchylony Ustawa z dnia 21 stycznia 1994 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe.
Dz.U. 1994 nr 9 poz. 35 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 10 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży broni i amunicji oraz nadzoru nad ich obrotem.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 635 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.
Dz.U. 1993 nr 131 poz. 623 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.
Dz.U. 1993 nr 119 poz. 532 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami w resorcie obrony narodowej.
Dz.U. 1993 nr 84 poz. 395 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1993 r. w sprawie typu aptek w zakładach opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, określenia wymogów lokalowych i wyposażenia tych aptek, zasad wydawania leków i materiałów medycznych oraz obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.
Dz.U. 1993 nr 79 poz. 374 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie wykazu grzybów jadalnych, wymagań technologicznych ich przetwarzania i obrotu oraz nadawania uprawnień w zakresie grzyboznawstwa.
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 184 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dz.U. 1992 nr 99 poz. 496 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1992 nr 99 poz. 495 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 414 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 października 1992 r. w sprawie warunków prowadzenia hurtowni farmaceutycznej.
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 390 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 47 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 20 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami.
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 142 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 9 poz. 34 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 452 uchylony Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.
Dz.U. 1991 nr 89 poz. 403 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1991 nr 66 poz. 286 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o utworzeniu Urzędu Ministra Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1991 nr 65 poz. 279 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 277 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu.
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 276 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej.
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 238 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1991 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1991 nr 38 poz. 166 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 45 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 stycznia 1991 r. w sprawie wykładni art. V ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Dz.U. 1991 nr 7 poz. 25 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Dz.U. 1991 nr 5 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1990 nr 80 poz. 470 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1990 nr 76 poz. 453 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów Rynku Wewnętrznego i Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1990 r. w sprawie warunków sprzedaży broni i amunicji oraz nadzoru nad ich obrotem.
Dz.U. 1990 nr 69 poz. 403 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej.
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 311 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe.
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 18 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami.
Dz.U. 1990 nr 35 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1990 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej.
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 184 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1990 nr 27 poz. 156 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 88 uchylony Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1990 nr 6 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.
Dz.U. 1990 nr 2 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej.
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 441 uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe.
Dz.U. 1989 nr 46 poz. 250 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin.
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 219 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 15 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych.
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 195 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych.
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 194 obowiązujący Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 33 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 11 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
Dz.U. 1989 nr 2 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 stycznia 1989 r. w sprawie zasad obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i artykułami sanitarnymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt.
Dz.U. 1989 nr 2 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1989 r. zmieniające niektóre rozporządzenia wykonawcze do dekretu - Prawo górnicze.
Dz.U. 1988 nr 43 poz. 341 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1988 r. w sprawie zasad kwalifikowania ceny umownej jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej.
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.
Dz.U. 1988 nr 36 poz. 287 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 21 października 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania przez apteki kolejowe leków i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 266 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania przez apteki zakładów służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych leków i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1988 r. w sprawie wykazu środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych, które mogą być przedmiotem obrotu detalicznego poza aptekami.
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 117 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 88 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1987 nr 39 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 30 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania handlu oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 196 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1987 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1987 nr 34 poz. 190 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 177 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rynku Wewnętrznego.
Dz.U. 1987 nr 31 poz. 166 uchylony Ustawa z dnia 10 października 1987 r. o nasiennictwie.
Dz.U. 1987 nr 30 poz. 164 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 28 sierpnia 1987 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 3 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych.
Dz.U. 1987 nr 12 poz. 74 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1987 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1987 nr 7 poz. 41 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.
Dz.U. 1987 nr 3 poz. 19 uchylony Ustawa z dnia 28 stycznia 1987 r. o środkach farmaceutycznych, artykułach sanitarnych i aptekach.
Dz.U. 1986 nr 38 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1986 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu.
Dz.U. 1986 nr 13 poz. 74 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1986 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1986 nr 9 poz. 47 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 2 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu obrotu mięsem z uboju gospodarczego.
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 207 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 197 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 7 sierpnia 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 marca 1983 r. w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie prowadzenia księgarń, antykwariatów, sprzedaży dzieł sztuki oraz prowadzenia działalności w zakresie fonografii przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1985 nr 23 poz. 100 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 48 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 47 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1985 r. w sprawie określenia rodzajów i czasu sprzedaży napojów alkoholowych za waluty wymienialne.
Dz.U. 1985 nr 10 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1984 nr 56 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1984 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 31 lipca 1984 r. w sprawie zasad sprzedaży przez osoby wykonujące rzemiosło wyrobów własnych i obcej produkcji.
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 31 lipca 1984 r. w sprawie zasad tworzenia, łączenia i likwidacji zrzeszeń prywatnego handlu i usług oraz sprawowania nadzoru nad ich działalnością.
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 31 lipca 1984 r. w sprawie wykonywania handlu oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1984 nr 34 poz. 184 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. zmieniająca ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 maja 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 133 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, trybu i organów właściwych do wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym uprawnień do tworzenia przedstawicielstw na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla wykonywania działalności gospodarczej.
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 69 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1984 r. w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne oraz zapłaty przez te osoby należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia.
Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 14 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.
Dz.U. 1983 nr 66 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 65 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1983 r. w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów.
Dz.U. 1983 nr 64 poz. 290 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników Narodowego Banku Polskiego.
Dz.U. 1983 nr 63 poz. 288 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 273 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1983 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1983 nr 53 poz. 237 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 8 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania bursztynem i wyrobami z bursztynu.
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 193 uchylony Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 lipca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 191 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1983 nr 38 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1983 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.
Dz.U. 1983 nr 31 poz. 147 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 27 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1983 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 120 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w pociągach i samolotach komunikacji międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach lotniczych.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 119 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.
Dz.U. 1983 nr 17 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1983 r. w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1983 r. w sprawie gospodarowania złotem i platyną.
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 46 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 14 lutego 1983 r. w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych.
Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35 uchylony Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 265 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 3 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego.
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 243 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1982 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji.
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dz.U. 1982 nr 33 poz. 221 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 września 1982 r. zmieniające rozporządzenie o urzędowym badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju.
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 169 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie ograniczenia wykazu produktów i usług luksusowych oraz w sprawie stawek podatku obrotowego od sprzedaży tych produktów i usług.
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 92 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych inspektoratów Państwowej Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie uznania niektórych przychodów za podlegające opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń.
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 124 uchylony Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji.
Dz.U. 1981 nr 21 poz. 108 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 13 sierpnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia zakazu obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego.
Dz.U. 1981 nr 10 poz. 46 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1981 r. w sprawie zbiórki, skupu i uprzydatniania surowców wtórnych.
Dz.U. 1981 nr 5 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 19 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin.
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 85 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 września 1980 r. w sprawie zapobiegania szerzeniu zakaźnych schorzeń jelitowych przez nosicieli.
Dz.U. 1980 nr 19 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie książek skarg i wniosków w placówkach handlowych, gastronomicznych i usługowych.
Dz.U. 1980 nr 10 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1980 r. w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju.
Dz.U. 1979 nr 28 poz. 163 Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa z dnia 26 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wyrób i wprowadzenie do obrotu surowców farmaceutycznych, leków gotowych i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1979 nr 20 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz do wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych.
Dz.U. 1979 nr 2 poz. 7 uchylony Ustawa z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.
Dz.U. 1978 nr 31 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej.
Dz.U. 1978 nr 21 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 1978 r. w sprawie gospodarowania złotem i platyną.
Dz.U. 1978 nr 19 poz. 87 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 18 lipca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin.
Dz.U. 1977 nr 35 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 16 listopada 1977 r. w sprawie gospodarowania bursztynem i wyrobami z bursztynu.
Dz.U. 1977 nr 29 poz. 128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 30 sierpnia 1977 r. w sprawie gospodarowania metalami nieżelaznymi.
Dz.U. 1977 nr 6 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 11 lutego 1977 r. w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin.
Dz.U. 1977 nr 5 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1977 r. w sprawie gospodarowania kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi.
Dz.U. 1977 nr 5 poz. 21 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie finansowania ubezpieczenia społecznego rzemieślników i niektórych innych grup ludności.
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 235 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz ich rodzin.
Dz.U. 1976 nr 38 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 123 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1976 r. w sprawie wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej.
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 63 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1976 r. w sprawie warunków, trybu i organów właściwych do wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym uprawnień do tworzenia przedstawicielstw na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla wykonywania działalności gospodarczej.
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 39 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracy w niedzielę i święta w placówkach handlu detalicznego i w zakładach świadczących usługi dla ludności.
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 191 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu.
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 169 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1975 r. w sprawie utworzenia okręgowych inspektoratów Państwowej Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1975 nr 29 poz. 154 Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa z dnia 12 sierpnia 1975 r. w sprawie zezwoleń na wyrób i wprowadzenie do obrotu surowców farmaceutycznych, leków gotowych i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1975 nr 27 poz. 142 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 lipca 1975 r. w sprawie prowadzenia księgarń, antykwariatów i sprzedaży dzieł sztuki przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1975 nr 23 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 czerwca 1975 r. w sprawie zmian w organizacji Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1975 nr 13 poz. 78 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 kwietnia 1975 r. w sprawie ochrony ryb i raków.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1974 r. w sprawie norm równoważnych czasu pracy w uspołecznionych jednostkach handlowych i usługowych.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 297 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie wydawania osobom prawnym nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej o celach religijnych.
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 268 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie określenia stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania.
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 236 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie.
Dz.U. 1974 nr 36 poz. 213 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1974 r. w sprawie pracy w niedziele i święta w placówkach handlu detalicznego i w zakładach świadczących usługi dla ludności.
Dz.U. 1974 nr 29 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie świadectw pochodzenia zwierzyny.
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia.
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 293 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zezwoleń na produkcję, wprowadzanie do obrotu i na przywożenie z zagranicy niektórych środków spożywczych.
Dz.U. 1973 nr 33 poz. 197 uchylony Obwieszczenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 lipca 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.
Dz.U. 1973 nr 19 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1973 r. w sprawie zasad postępowania ze środkami spożywczymi i używkami o niewłaściwej jakości zdrowotnej.
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 338 uchylony Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 10 października 1972 r. w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami.
Dz.U. 1972 nr 40 poz. 261 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa z dnia 12 września 1972 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 74 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.
Dz.U. 1971 nr 11 poz. 109 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1971 r. w sprawie nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych w zakładach górniczych.
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 96 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 marca 1971 r. w sprawie stanów chorobowych stanowiących przeciwwskazanie do wykonywania niektórych czynności z zakresu produkcji środków spożywczych oraz obrotu nimi.
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz do wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych.
Dz.U. 1970 nr 29 poz. 245 uchylony Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
Dz.U. 1970 nr 23 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 września 1970 r. w sprawie ustalenia terminów zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych.
Dz.U. 1970 nr 19 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 30 lipca 1970 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy wykonywaniu kontroli i orzekaniu o jakości towarów przez organy Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Dz.U. 1970 nr 19 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 30 lipca 1970 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Dz.U. 1970 nr 16 poz. 137 uchylony Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 322 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz do wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych.
Dz.U. 1969 nr 26 poz. 207 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 sierpnia 1969 r. w sprawie organizacji i trybu postępowania organów Państwowej Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1969 nr 26 poz. 206 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 sierpnia 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1966 nr 43 poz. 257 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 października 1966 r. w sprawie odpowiedzialności sprzedawców za wady główne niektórych gatunków zwierząt.
Dz.U. 1964 nr 27 poz. 178 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1964 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 maja 1964 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i wykonywanie usług handlowych oraz na prowadzenie zakładów przemysłu gastronomicznego przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1963 nr 45 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sztucznych środków słodzących.
Dz.U. 1962 nr 58 poz. 285 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 października 1962 r. w sprawie krajowego obrotu handlowego materiałem siewnym roślin rolniczych, warzywnych, ozdobnych i zielarskich.
Dz.U. 1962 nr 54 poz. 270 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 1962 r. w sprawie zakresu i sposobu sprawowania nadzoru nad przedsiębiorstwami handlu bronią i amunicją przez organy Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1962 nr 39 poz. 173 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo probiercze.
Dz.U. 1962 nr 31 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego i Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1962 r. w sprawie warunków sprzedaży oraz sposobu ewidencjonowania i magazynowania broni, amunicji i prochu strzelniczego przez uspołecznione przedsiębiorstwa handlowe.
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 221 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1961 r. w sprawie zasad i trybu zbycia broni i amunicji.
Dz.U. 1961 nr 10 poz. 54 uchylony Ustawa z dnia 16 lutego 1961 r. o hodowli roślin i nasiennictwie.
Dz.U. 1961 nr 6 poz. 43 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych.
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie nadzoru sanitarnego nad produkcją i obrotem mięsem mielonym lub siekanym chłodzonym lub mrożonym.
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 26 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnymi.
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie sztucznych środków słodzących.
Dz.U. 1959 nr 36 poz. 226 uchylony Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.
Dz.U. 1959 nr 5 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 1959 r. w sprawie nadzoru sanitarnego nad obrotem grzybami i przetwórstwem grzybów.
Dz.U. 1959 nr 2 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 października 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1929 r. o urzędowym badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju.
Dz.U. 1958 nr 61 poz. 304 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 24 września 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 1957 r. w sprawie produkcji i obrotu drzewami i krzewami owocowymi oraz podkładami drzew owocowych.
Dz.U. 1958 nr 56 poz. 276 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.
Dz.U. 1958 nr 56 poz. 275 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych ze względów sanitarno-epidemiologicznych od osób wykonujących niektóre zajęcia zarobkowe.
Dz.U. 1958 nr 45 poz. 224 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1958 nr 11 poz. 39 uchylony Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1957 nr 45 poz. 210 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 sierpnia 1957 r. w sprawie produkcji i obrotu drzewami i krzewami owocowymi oraz podkładkami drzew owocowych.
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 37 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 lutego 1956 r. w sprawie obowiązku poddawania sprawdzaniu mięsa sprowadzanego do niektórych miejscowości.
Dz.U. 1955 nr 1 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie sztucznych środków słodzących.
Dz.U. 1953 nr 49 poz. 243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 listopada 1953 r. w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń.
Dz.U. 1953 nr 34 poz. 144 uchylony Dekret z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1952 nr 44 poz. 300 uchylony Dekret z dnia 29 października 1952 r. o prawie łowieckim.
Dz.U. 1952 nr 12 poz. 75 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnymi.
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego oraz Zdrowia z dnia 2 maja 1951 r. w sprawie wypieku i obrotu pieczywem.
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobu oraz obiegu octów i esencji octowej.
Dz.U. 1950 nr 12 poz. 120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24 marca 1950 r. w sprawie unormowania wyrobu i obrotu przetworami mięsnymi.
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 1950 r. w sprawie wyrobu oraz obiegu octów i esencji octowej.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 135 uchylony Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o obrocie zwierzętami gospodarskimi i produktami uboju oraz o ich przetwórstwie.
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 462 uchylony Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o produkcji win, moszczów winnych i miodów pitnych oraz o obrocie tymi produktami.
Dz.U. 1948 nr 41 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Aprowizacji oraz Skarbu w sprawie sztucznych środków słodzących.
Dz.U. 1948 nr 24 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Przemysłu i Handlu oraz Aprowizacji o dozorze nad wyrobem i obiegiem artykułów zastępczych (surogatów) artykułów żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1947 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1946 nr 43 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1937 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 184 uchylony Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 419 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o nadzorze nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 374 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1930 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów o oznaczaniu pochodzenia niektórych kategorii towarów w wewnętrznym handlu detalicznym.
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 72 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych.
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 46 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1939 r. o zakazie używania francuskich nazw regionalnych dla produktów winnych.
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 562 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1938 r. o zakazie używania francuskiej nazwy regionalnej "Roquefort" dla serów.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 415 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1938 r. o sprzedaży w wewnętrznym handlu detalicznym jaj kurzych na wagę i uwidocznianiu ich jakości.
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 378 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnymi.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 643 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnymi.
Dz.U. 1936 nr 68 poz. 493 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. o oznaczaniu pochodzenia niektórych kategorii towarów w wewnętrznym handlu detalicznym.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 222 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1936 nr 19 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lutego 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o powołaniu komisyj nadzorczych nad obrotem zwierzętami gospodarskiemi i drobiem oraz nad hurtowym obrotem mięsa tudzież nad organizacją targowisk.
Dz.U. 1935 nr 90 poz. 575 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o godzinach handlu i godzinach otwarcia zakładów handlowych i niektórych przemysłowych.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 888 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 25 października 1934 r. o ograniczeniach, dotyczących uprawiania handlu i przemysłu, wznoszenia budowli i zamieszkiwania na terenie wolnych obszarów celnych w portach morskich, oraz ograniczeniach ruchu osobowego pomiędzy wolnemi obszarami celnemi w portach morskich a resztą polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 735 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 października 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 734 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 października 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1933 nr 27 poz. 228 Ustawa z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 16 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1933 nr 27 poz. 227 Ustawa z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1933 nr 12 poz. 79 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1933 r. o zakazie używania węgierskich nazw regjonalnych.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 453 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Komunikacji, Pracy i Opieki Społecznej oraz Przemysłu i Handlu z dnia 23 maja 1931 r. o godzinach otwarcia miejsc zawodowej sprzedaży oraz bufetów i zakładów fryzjerskich w obrębie dworców kolejowych.
Dz.U. 1930 nr 70 poz. 555 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 29 stycznia 1929 r. o urzędowem badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju.
Dz.U. 1930 nr 56 poz. 467 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dz.U. 1930 nr 49 poz. 412 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 11 czerwca 1930 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 9 sierpnia 1920 r. w sprawie zmian do ustaw probierczych, obowiązujących na terenie b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1929 nr 85 poz. 633 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej i Ministrem Przemysłu i Handlu o przedłużeniu godzin handlu przed wigilją Bożego Narodzenia i przed Wielką Sobotą.
Dz.U. 1929 nr 73 poz. 551 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1929 r. o oznaczaniu miary nici w obrocie handlowym.
Dz.U. 1929 nr 72 poz. 548 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1929 r. w sprawie ochrony nazwy regjonalnej "piwo grodziskie".
Dz.U. 1929 nr 59 poz. 467 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 26 lipca 1929 r. w sprawie zmiany § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1923 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1929 nr 50 poz. 409 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1929 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. o oznaczeniu pochodzenia niektórych towarów krajowych w wewnętrznym handlu detalicznym.
Dz.U. 1929 nr 32 poz. 305 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 29 stycznia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o urzędowem badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 236 uchylony Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o godzinach handlu i godzinach otwarcia zakładów handlowych i niektórych przemysłowych.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 766 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 września 1928 r. w sprawie zmiany rabatu handlowego dla sprzedawców soli.
Dz.U. 1928 nr 57 poz. 545 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1928 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o godzinach handlu i godzinach otwarcia zakładów handlowych i niektórych przemysłowych.
Dz.U. 1928 nr 41 poz. 395 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1928 r. o wyprzedażach dokonywanych w obrocie handlowym.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 364 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o godzinach handlu i godzinach otwarcia zakładów handlowych i niektórych przemysłowych.
Dz.U. 1928 nr 7 poz. 46 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1927 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 19 lutego 1925 r. oraz ustanowienia rabatu handlowego dla sprzedawców soli.
Dz.U. 1928 nr 7 poz. 44 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. o zakazie używania czeskosłowackich nazw regionalnych.
Dz.U. 1928 nr 7 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. o oznaczeniu pochodzenia niektórych towarów krajowych w wewnętrznym handlu detalicznym.
Dz.U. 1927 nr 111 poz. 945 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1927 r. o utworzeniu izb przemysłowo-handlowych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów.
Dz.U. 1927 nr 14 poz. 107 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1927 r. o uprawnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do przedłużenia okresu trwania mandatów członków izb przemysłowo-handlowych w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1926 nr 96 poz. 559 uchylony Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dz.U. 1925 nr 13 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1925 r. w przedmiocie ustalenia rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 9 poz. 64 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1924 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w przedmiocie obrotu sztucznemi substancjami słodkiemi.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1063 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1922 r. w przedmiocie dalszego przedłużenia okresu zawieszenia reglamentacji obrotu wewnętrznego i zewnętrznego węglem kamiennym i brunatnym, koksem i brykietami węglowemi produkowanemi na ziemiach górnośląskich Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 956 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 10 listopada 1922 r. w przedmiocie tymczasowego przekazania spraw dotyczących nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi na obszarze województwa nowogródzkiego - wileńskiemu urzędowi probierczemu oraz na obszarze województw: poleskiego i wołyńskiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego, oraz gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa białostockiego - Głównemu Urzędowi Probierczemu w Warszawie.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 730 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 września 1922 r. w przedmiocie przedłużenia okresu zawieszenia reglamentacji obrotu wewnętrznego i zewnętrznego węglem kamiennym i brunatnym, koksem i brykietami węglowemi, produkowanemi na ziemiach górnośląskich Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 728 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 25 lipca 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu, w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia wykonawczego z dnia 2 czerwca 1922 roku do ustawy z dnia 23 kwietnia 1920 roku o ograniczeniach w sprzedaży i spożyciu napojów alkoholowych.
Dz.U. 1922 nr 69 poz. 619 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1922 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej na Ziemię Wileńską ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz o organizacji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.
Dz.U. 1922 nr 14 poz. 127 Ustawa z dnia 14 lutego 1922 r. zmieniająca ustawę z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1921 nr 78 poz. 540 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Skarbu z dnia 17 sierpnia 1921 r. w przedmiocie przepisów, ustalających warunki należenia do giełd towarowych w Polsce.
Dz.U. 1921 nr 12 poz. 70 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami w przedmiocie zniesienia zakazu sprzedaży owoców na wszystkich dworcach kolejowych, w pociągach, przy torach kolejowych i t. d.
Dz.U. 1920 nr 37 poz. 210 uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 1920 r. o ograniczeniach w sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1920 nr 36 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie sprzedaży kokainy w aptekach i składach materjałów aptecznych.
Dz.U. 1920 nr 24 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie obrotu bydłem, świniami, owcami, kozami, przetworami mięsnemi, tłuszczami, masłem, mlekiem, jajami, drobiem i rybami - w powiatach granicznych.
Dz.U. 1920 nr 23 poz. 142 Obwieszczenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie sprostowania daty w rozporządzeniu w przedmiocie przymusowego wykupu bobiku, fasoli, grochu, peluszki, gryki, prosa i przetworów tych ziemiopłodów.
Dz.U. 1920 nr 23 poz. 135 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w przedmiocie przymusowego wykupu: żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa i przetworów tych zbóż, z dnia 29 stycznia 1920 r. i rozporządzenia Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie przymusowego wykupu: bobiku, fasoli, grochu, peluszki, gryki, prosa i przetworów tych ziemiopłodów, z dnia 9 lutego 1920 roku.
Dz.U. 1920 nr 20 poz. 108 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie przymusowego wykupu ziemniaków na obszarach b. zaboru rosyjskiego i b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 19 poz. 94 Ustawa z dnia 20 lutego 1920 r. w sprawie zmiany art. 3 ustawy z dnia 18 listopada 1919 r. o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/20.
Dz.U. 1920 nr 18 poz. 89 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie przymusowego wykupu: bobiku, fasoli, grochu, peluszki, gryki, prosa i przetworów tych ziemiopłodów.
Dz.U. 1920 nr 6 poz. 40 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 1920 r. w sprawie zmiany art. 3 Ustawy z dnia 18 listopada 1919 roku o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/20.
Dz.U. 1920 nr 5 poz. 36 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie handlu hurtowego środkami leczniczemi.
Dz.U. 1920 nr 5 poz. 32 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie obrotu zbożem siewnem jarem w roku gospodarczym 1919/1920.
M.P. 2002 nr 33 poz. 504 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie wezwania organów administracji państwowej do przeprowadzenia kontroli w supermarketach i hipermarketach.
M.P. 1997 nr 7 poz. 58 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1997 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych w obrocie niektórymi paliwami silnikowymi oraz ustalenia tych marż.
M.P. 1997 nr 2 poz. 12 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.
M.P. 1996 nr 84 poz. 748 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 grudnia 1996 r. w sprawie badań statystycznych w 1997 r.
M.P. 1996 nr 35 poz. 350 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie badań statystycznych.
M.P. 1994 nr 41 poz. 346 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lipca 1994 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.
M.P. 1994 nr 20 poz. 160 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 marca 1994 r. w sprawie określenia towarów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, których oznaczenia ceną urzędową, regulowaną lub umowną może nastąpić w inny sposób niż bezpośrednio na towarze.
M.P. 1994 nr 13 poz. 104 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1994 nr 6 poz. 53 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.
M.P. 1994 nr 3 poz. 14 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.
M.P. 1993 nr 19 poz. 186 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 marca 1993 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.
M.P. 1993 nr 10 poz. 70 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 1993 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1992 nr 23 poz. 169 uchylony Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1992 r. w sprawie wykazu zadań państwowych, które mogą być zlecone jednostkom niepaństwowym.
M.P. 1992 nr 12 poz. 90 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 kwietnia 1992 r. w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1991 nr 26 poz. 178 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1991 r. w sprawie aktualnej sytuacji gospodarczej oraz kierunków polityki gospodarczej w 1991 r.
M.P. 1991 nr 12 poz. 81 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1991 nr 8 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń.
M.P. 1991 nr 3 poz. 13 obowiązujący Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 29 października 1990 r. w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" w likwidacji oraz w sprawie dysponowania składnikami majątku tej spółdzielni.
M.P. 1990 nr 49 poz. 376 uznany za uchylony Uchwała nr 211 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad tworzenia rezerw państwowych i gospodarowania tymi rezerwami.
M.P. 1990 nr 33 poz. 264 uznany za uchylony Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1990 r. uchylająca uchwałę w sprawie wewnętrznego eksportu marynarskiego.
M.P. 1990 nr 24 poz. 182 akt jednorazowy Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
M.P. 1990 nr 11 poz. 87 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 15 marca 1990 r. w sprawie zaniechania stosowania niektórych ograniczeń w użytkowaniu paliw i energii.
M.P. 1990 nr 9 poz. 70 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 marca 1990 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1990 r.
M.P. 1989 nr 44 poz. 351 uznany za uchylony Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1989 r. w sprawie sprzedaży samochodów osobowych objętych obowiązkowym pośrednictwem w obrocie.
M.P. 1989 nr 41 poz. 329 uznany za uchylony Uchwała nr 168 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw państwowych i gospodarowania tymi rezerwami.
M.P. 1989 nr 26 poz. 209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 19 lipca 1989 r. w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju.
M.P. 1989 nr 24 poz. 182 uznany za uchylony Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. uchylająca uchwałę w sprawie reglamentacji obrotu towarowego niektórymi surowcami i produktami spożywczymi.
M.P. 1989 nr 20 poz. 135 uznany za uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990.
M.P. 1989 nr 1 poz. 2 uznany za uchylony Uchwała Nr 2 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1988 nr 35 poz. 318 uznany za uchylony Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990.
M.P. 1988 nr 35 poz. 317 uchylony Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnych warunków umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi.
M.P. 1988 nr 23 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 1 sierpnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obrotu mięsem z uboju gospodarczego.
M.P. 1988 nr 21 poz. 184 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lipca 1988 r. w sprawie aktualnej sytuacji finansowej i rynkowej.
M.P. 1988 nr 20 poz. 178 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 14 czerwca 1988 r. w sprawie jednolitych warunków gwarancyjnych dotyczących mebli sprzedawanych przez jednostki handlu uspołecznionego.
M.P. 1988 nr 18 poz. 160 uznany za uchylony Uchwała nr 107 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990.
M.P. 1988 nr 13 poz. 118 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 12 kwietnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych warunków umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi.
M.P. 1987 nr 24 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 24 lipca 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulacji obrotu rynkowego pojazdami samochodowymi, częściami zamiennymi i ogumieniem do pojazdów samochodowych.
M.P. 1987 nr 22 poz. 189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Gospodarki Materiałowej i Paliwowej oraz Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 15 lipca 1987 r. w sprawie wykazu towarów produkcji krajowej objętych gwarancją producenta.
M.P. 1987 nr 2 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie jednolitych warunków gwarancyjnych, dotyczących samochodów osobowych ogólnego przeznaczenia, samochodów specjalistycznych, motocykli oraz maszyn i sprzętu rolniczego sprzedawanych przez jednostki uspołecznionego handlu detalicznego.
M.P. 1986 nr 35 poz. 269 uchylony Uchwała nr 205 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1986 nr 30 poz. 215 uznany za uchylony Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 8 października 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1986 nr 27 poz. 188 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 30 sierpnia 1986 r. w sprawie obrotu mięsem z uboju gospodarczego.
M.P. 1986 nr 23 poz. 169 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 23 lipca 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie eksperymentalnej sprzedaży na targowiskach mięsa pochodzącego z uboju gospodarczego na obszarze niektórych województw.
M.P. 1986 nr 16 poz. 104 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 1986 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1986 nr 15 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 7 maja 1986 r. sprawie jednolitych warunków gwarancyjnych dotyczących towarów niepełnowartościowych i używanych, wprowadzonych do obrotu rynkowego po obniżonej cenie.
M.P. 1986 nr 14 poz. 96 uchylony Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1986 r. w sprawie zniesienia reglamentowanej sprzedaży niektórych towarów.
M.P. 1986 nr 8 poz. 59 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 22 marca 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie eksperymentalnej sprzedaży na targowiskach mięsa pochodzącego z uboju gospodarczego na obszarze niektórych województw.
M.P. 1986 nr 6 poz. 42 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 28 lutego 1986 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania kart benzynowych osobom fizycznym oraz jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1986 nr 5 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby z metali szlachetnych, metod badania, cech probierczych i sposobu cechowania.
M.P. 1986 nr 1 poz. 3 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie eksperymentalnej sprzedaży na targowiskach mięsa pochodzącego z uboju gospodarczego na obszarze niektórych województw.
M.P. 1985 nr 48 poz. 311 uznany za uchylony Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990.
M.P. 1985 nr 46 poz. 300 uchylony Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1985 nr 27 poz. 195 uchylony Zarządzenie Ministrów Gospodarki Materiałowej oraz Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 sierpnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazów towarów produkcji krajowej objętych gwarancją producenta.
M.P. 1985 nr 7 poz. 59 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 marca 1985 r. w sprawie zasad i trybu dysponowania Funduszem Rozwoju Rynku.
M.P. 1985 nr 5 poz. 36 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 lutego 1985 r. w sprawie określenia wykazu środków ochrony roślin, na które ustala się ceny urzędowe.
M.P. 1984 nr 29 poz. 200 uznany za uchylony Uchwała nr 182 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1984 r. w sprawie utworzenia i wykorzystywania Funduszu Rozwoju Rynku.
M.P. 1984 nr 29 poz. 196 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 grudnia 1984 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
M.P. 1984 nr 28 poz. 185 uchylony Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1984 nr 16 poz. 113 uznany za uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1984 nr 14 poz. 101 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 marca 1984 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1984 nr 13 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 maja 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obrotu zbożem i rzepakiem oraz głównymi przetworami zbożowymi.
M.P. 1984 nr 12 poz. 87 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie regulaminu wzorcowego targowisk.
M.P. 1984 nr 12 poz. 83 uchylony Uchwała nr 45 Rady Ministrów z dnia 19 marca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży samochodów osobowych dla ludności oraz rozwoju zaplecza motoryzacji.
M.P. 1984 nr 7 poz. 52 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 1984 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.
M.P. 1984 nr 5 poz. 42 uchylony Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1984 r. w sprawie sprzedaży benzyn silnikowych odbiorcom prywatnym oraz jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1983 nr 44 poz. 263 uchylony Zarządzenie Ministrów Gospodarki Materiałowej oraz Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 1 grudnia 1983 r. w sprawie wykazów towarów produkcji krajowej objętych gwarancją producenta.
M.P. 1983 nr 44 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 20 grudnia 1983 r. w sprawie gospodarowania ogumieniem trakcyjnym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1983 nr 43 poz. 250 uchylony Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1983 nr 38 poz. 218 uchylony Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1983 r. w sprawie zamówień rządowych na materiały i wyroby.
M.P. 1983 nr 30 poz. 165 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 12 sierpnia 1983 r. w sprawie regulacji obrotu rynkowego pojazdami samochodowymi, częściami zamiennymi i ogumieniem do pojazdów samochodowych.
M.P. 1983 nr 26 poz. 149 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lipca 1983 r. w sprawie obrotu zbożem i rzepakiem oraz głównymi przetworami zbożowymi.
M.P. 1983 nr 25 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 6 lipca 1983 r. w sprawie obrotu niektórymi skórami futerkowymi w stanie surowym.
M.P. 1983 nr 21 poz. 118 uchylony Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1983 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży detalicznej towarów oraz ogólnych warunków gwarancyjnych dotyczących towarów trwałego użytku, sprzedawanych przez jednostki handlu uspołecznionego.
M.P. 1983 nr 15 poz. 86 uchylony Uchwała nr 42 Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1983 nr 11 poz. 58 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 15 marca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania energii cieplnej.
M.P. 1983 nr 7 poz. 44 uchylony Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych warunków umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi o świadczenie usług w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, placówek gastronomicznych, placówek usługowych, zakładów hotelarskich i obozowisk turystycznych.
M.P. 1983 nr 1 poz. 9 uchylony Uchwała nr 280 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zamówień rządowych na materiały i wyroby.
M.P. 1982 nr 26 poz. 235 uznany za uchylony Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 25 poz. 232 uchylony Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 4 października 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży samochodów osobowych dla ludności oraz rozwoju zaplecza motoryzacji.
M.P. 1982 nr 16 poz. 132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 czerwca 1982 r. w sprawie zaopatrywania jednostek gospodarki nie uspołecznionej w artykuły mięsne i obrotu tymi artykułami.
M.P. 1982 nr 8 poz. 52 Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 lutego 1982 r. w sprawie dostosowania zasad działalności przedsiębiorstw państwowych w 1982 r. do specyfiki działania przedsiębiorstw handlu wewnętrznego rynkowego.
M.P. 1982 nr 3 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie norm ubytków naturalnych ziemniaków jadalnych i sadzeniaków podczas przechowywania.
M.P. 1981 nr 31 poz. 281 uchylony wykazem Uchwała nr 254 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1981 r. w sprawie oprocentowania wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach bankowych.
M.P. 1981 nr 29 poz. 269 uchylony Uchwała nr 241 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży samochodów osobowych dla ludności oraz rozwoju zaplecza motoryzacji.
M.P. 1981 nr 23 poz. 210 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 31 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji skupu niemetalicznych surowców wtórnych i obrotu nimi oraz określenia niemetalicznych surowców wtórnych objętych koordynacją branżową.
M.P. 1981 nr 7 poz. 59 uchylony Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1981 r. w sprawie sprzedaży samochodów osobowych dla ludności oraz rozwoju zaplecza motoryzacji.
M.P. 1980 nr 17 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 28 czerwca 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów i kategorii handlowych zakładów i punktów gastronomicznych.
M.P. 1980 nr 13 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 27 kwietnia 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.
M.P. 1980 nr 7 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 12 lutego 1980 r. w sprawie wypieku, zużycia surowców do wypieku oraz wprowadzania do obrotu pieczywa i wyrobów piekarskich.
M.P. 1979 nr 16 poz. 102 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 czerwca 1979 r. w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego, baraniego i końskiego podczas chłodzenia i przechowywania w magazynach chłodzonych.
M.P. 1979 nr 2 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 3 stycznia 1979 r. w sprawie obrotu zwierzętami rzeźnymi.
M.P. 1978 nr 30 poz. 113 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 28 sierpnia 1978 r. w sprawie postępowania ze zwierzętami rzeźnymi.
M.P. 1978 nr 11 poz. 40 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 1978 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży ziemniaków jadalnych późnych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1977 nr 18 poz. 104 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 4 lipca 1977 r. w sprawie warunków dostarczania energii cieplnej.
M.P. 1977 nr 14 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 18 maja 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.
M.P. 1977 nr 7 poz. 49 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego i Usług oraz Finansów z dnia 12 marca 1977 r. w sprawie przyjmowania do sprzedaży przez uspołecznione jednostki handlu wewnętrznego przemysłowych towarów rynkowych dostarczanych przez producentów niezgodnie z umową.
M.P. 1977 nr 5 poz. 39 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 1977 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy mięsa i przetworów mięsnych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1977 nr 4 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 10 lutego 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych przez placówki przemysłu gastronomicznego.
M.P. 1977 nr 3 poz. 26 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 23 grudnia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji skupu niemetalicznych surowców wtórnych i obrotu nimi oraz określenia niemetalicznych surowców wtórnych objętych koordynacją branżową.
M.P. 1977 nr 3 poz. 24 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1977 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy mleka spożywczego i przetworów mlecznych, zbywanych przez jednostki organizacyjne przemysłu mleczarskiego zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 26 poz. 114 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży surowców wtórnych metali między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 26 poz. 113 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy zbóż, ziarna roślin oleistych i strączkowych oraz ich przetworów między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 20 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 14 kwietnia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów i kategorii handlowych zakładów i punktów gastronomicznych.
M.P. 1976 nr 19 poz. 87 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy jaj, drobiu i ich przetworów między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 19 poz. 86 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 16 poz. 76 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży warzyw i owoców między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 16 poz. 75 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży piwa między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 16 poz. 74 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży wyrobów spirytusowych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 16 poz. 73 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy wyrobów hutniczych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 1 poz. 5 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1975 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy kruszywa budowlanego między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 1 poz. 4 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1975 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży materiału siewnego i szkółkarskiego między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1975 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy ryb i przetworów rybnych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1975 nr 29 poz. 183 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej z dnia 27 sierpnia 1975 r. w sprawie zasad organizacji skupu niemetalicznych surowców wtórnych i obrotu nimi oraz określenia niemetalicznych surowców wtórnych objętych koordynacją branżową.
M.P. 1974 nr 42 poz. 265 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 24 grudnia 1974 r. w sprawie zasad obrotu butlami do gazów technicznych.
M.P. 1974 nr 28 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 10 lipca 1974 r. w sprawie rodzajów i kategorii handlowych zakładów i punktów gastronomicznych.
M.P. 1974 nr 27 poz. 163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1974 r. w sprawie krajowego obrotu zwierzyną żywą oraz skupu zwierzyny ubitej, jej mięsa i skór.
M.P. 1974 nr 15 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 22 kwietnia 1974 r. w sprawie obrotu i gospodarowania skórami z bydła rogatego i koni.
M.P. 1974 nr 10 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1973 nr 27 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 11 czerwca 1973 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu i Usług", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia.
M.P. 1973 nr 22 poz. 128 uchylony wykazem Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu i Usług".
M.P. 1973 nr 20 poz. 118 uznany za uchylony Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1973 r. w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1972 nr 38 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 lipca 1972 r. w sprawie skażania spirytusu i obrotu spirytusem.
M.P. 1972 nr 31 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 2 czerwca 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.
M.P. 1971 nr 14 poz. 106 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1971 r. w sprawie ogólnych warunków umów komisu i umów agencyjnych związanych z obrotem z zagranicą pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1971 nr 5 poz. 30 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 22 stycznia 1971 r. w sprawie ustanowienia "Dnia Pracownika Handlu".
M.P. 1971 nr 3 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 15 grudnia 1970 r. w sprawie ustalenia regulaminu odznaki "Wzorowego Sprzedawcy".
M.P. 1970 nr 42 poz. 318 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 27 listopada 1970 r. w sprawie zwalczania szkodników magazynowych artykułów spożywczych, produktów rolniczych i pasz.
M.P. 1970 nr 28 poz. 235 uchylony wykazem Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1970 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki "Wzorowego Sprzedawcy".
M.P. 1970 nr 2 poz. 17 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24 grudnia 1969 r. w sprawie zakresu inspekcji organów Państwowej Inspekcji Handlowej w jednostkach produkcyjnych oraz w nie uspołecznionych jednostkach świadczących usługi dla ludności.
M.P. 1969 nr 49 poz. 379 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 października 1969 r. w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.
M.P. 1969 nr 49 poz. 378 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 20 października 1969 r. w sprawie zakresu wykonywania przez organy Państwowej Inspekcji Handlowej kontroli jakości artykułów oraz orzekania o ich zniszczeniu lub oddaniu do przerobu.
M.P. 1969 nr 35 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 1969 r. w sprawie organizowania i prowadzenia publicznych zabaw.
M.P. 1968 nr 3 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 13 stycznia 1968 r. w sprawie produkcji wyrobów ciastkarskich.
M.P. 1967 nr 48 poz. 239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24 sierpnia 1967 r. w sprawie sprzedaży przedmiotów nie odebranych przez komitentów z przedsiębiorstw handlu uspołecznionego.
M.P. 1966 nr 67 poz. 319 uchylony Uchwała nr 359 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1966 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu".
M.P. 1966 nr 46 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 16 sierpnia 1966 r. w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych przez placówki przemysłu gastronomicznego.
M.P. 1966 nr 29 poz. 155 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 4 czerwca 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku stosowania niektórych oznaczeń artykułów wprowadzanych do obrotu przez prywatne przedsiębiorstwa przemysłowe i rzemieślników.
M.P. 1966 nr 26 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 maja 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie porcjowania wyrobów mięsnych w zakładach gastronomicznych.
M.P. 1965 nr 49 poz. 262 uchylony wykazem Uchwała nr 229 Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1965 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kwalifikacji oraz zasad wynagradzania instruktorów szkolących pracowników w przedsiębiorstwach podległych i nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1964 nr 70 poz. 324 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 7 października 1964 r. w sprawie społecznej kontroli handlu, gastronomii i niektórych usług.
M.P. 1963 nr 75 poz. 373 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 czerwca 1963 r. w sprawie porcjowania wyrobów mięsnych w zakładach gastronomicznych.
M.P. 1963 nr 52 poz. 263 uchylony wykazem Uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1963 r. w sprawie kwalifikacji oraz zasad wynagradzania instruktorów szkolących pracowników w przedsiębiorstwach podległych i nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1963 nr 26 poz. 132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie zasad i warunków rejestracji zakładów wyrobu, naprawy i sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych i sposobu wykonywania nad nimi nadzoru przez urzędy probiercze.
M.P. 1963 nr 22 poz. 116 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie określenia wymagań dla wyrobów zgłaszanych w celu zbadania i ocechowania, metod badania, wzorów cech probierczych i sposobu cechowania wyrobów z metali szlachetnych oraz w sprawie oznaczania wyrobów z metali nieszlachetnych.
M.P. 1963 nr 9 poz. 43 uznany za uchylony Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1963 r. w sprawie trybu współdziałania Państwowej Inspekcji Handlowej z organami kontroli państwowej spółdzielczej i społecznej.
M.P. 1962 nr 48 poz. 236 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 czerwca 1962 r. w sprawie zasad i sposobu oznaczania artykułów znakiem zgodności z normą.
M.P. 1962 nr 47 poz. 225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 18 maja 1962 r. w sprawie pozwoleń na handel bronią i amunicją.
M.P. 1961 nr 63 poz. 273 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 158 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1961 r. zmieniające zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie oznaczania artykułów wprowadzonych do obrotu.
M.P. 1961 nr 2 poz. 19 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 grudnia 1960 r. w sprawie zasad i trybu nieodpłatnego pobierania prób towarów przez organy Państwowej Inspekcji Handlowej.
M.P. 1960 nr 37 poz. 184 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 2 kwietnia 1960 r. w sprawie zorganizowania i uruchomienia baz skupu i renowacji opakowań używanych w obrocie handlowym przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1960 nr 22 poz. 106 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 6 lutego 1960 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz branżowych warunków dostaw wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych.
M.P. 1959 nr 75 poz. 399 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 1 sierpnia 1959 r. w sprawie produkcji przetworów i wyrobów garmażeryjnych z ryb, ich zbytu oraz zaopatrzenia prywatnych przetwórni rybnych w surowce do przetwórstwa.
M.P. 1958 nr 77 poz. 450 uchylony wykazem Uchwała nr 355 Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie zapewnienia właściwej jakości towarów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności.
M.P. 1958 nr 34 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 29 kwietnia 1958 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku stosowania niektórych oznaczeń artykułów wprowadzanych do obrotu przez prywatne przedsiębiorstwa przemysłowe i rzemieślników.
M.P. 1958 nr 19 poz. 123 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 21 marca 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie oznaczania artykułów wprowadzanych do obrotu.
M.P. 1958 nr 9 poz. 45 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1957 r. w sprawie zasad rozliczeń różnic budżetowych w związku ze zmianą wysokości i podziałem marż w handlu uspołecznionym.
M.P. 1958 nr 6 poz. 28 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw oraz warunków dostawy koksu i półkoksu.
M.P. 1958 nr 6 poz. 26 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie oznaczania artykułów wprowadzanych do obrotu.
M.P. 1954 nr 93 poz. 1023 uchylony wykazem Uchwała Nr 648 Prezydium Rządu z dnia 18 września 1954 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Wzorowego Sprzedawcy".
M.P. 1953 nr 67 poz. 812 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1953 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw detalicznej sprzedaży od obowiązku przyjmowania zapłaty czekami rozrachunkowymi.
M.P. 1953 nr 39 poz. 484 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 2 maja 1953 r. w sprawie skupu niektórych surowców i półfabrykatów włókienniczych.
M.P. 1952 nr 104 poz. 1619 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów: Przemysłu Maszynowego, Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz Handlu Wewnętrznego z dnia 10 grudnia 1952 r. w sprawie ustalenia dopuszczalnej normy stłuczki przy oprawie szkieł okularowych w warsztatach przysklepowych handlu uspołecznionego oraz w warsztatach spółdzielni pracy.
M.P. 1937 nr 207 poz. 345 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 28 sierpnia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w gminach Opatowice, Orzech, Rybna i Żyglinek w powiecie tarnogórskim
M.P. 1937 nr 207 poz. 344 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 28 sierpnia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w gminach Kończyce i Pawłów w powiecie katowickim
M.P. 1936 nr 30 poz. 58 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Katowicach.
M.P. 1936 nr 30 poz. 57 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Siemianowicach.
M.P. 1936 nr 30 poz. 56 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Mikołowie
M.P. 1936 nr 29 poz. 54 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Skoczowie.
M.P. 1936 nr 29 poz. 53 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Wełnowcu.
M.P. 1936 nr 28 poz. 51 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Wielkiej Dąbrówce.
M.P. 1936 nr 28 poz. 50 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Nowej Wsi.
M.P. 1936 nr 27 poz. 47 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Szopienicach.
M.P. 1936 nr 27 poz. 46 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Michałkowicach.
M.P. 1935 nr 271 poz. 346 Zarządzenie Wojewody Poznańskiego z dnia 19 listopada 1935 r. w sprawie terytorialnego ograniczenia w wykonywaniu przemysłu okrężnego w województwie poznańskiem.
M.P. 1935 nr 67 poz. 93 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 lutego 1935 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Lublińcu
M.P. 1935 nr 20 poz. 31 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 9 stycznia 1935 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Kłodnicy.
M.P. 1935 nr 20 poz. 30 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 stycznia 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 17 listopada 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych i handlowych na terenie m. Gniezna i powiatu (za wyjątkiem zakładów w umowie wyłączonych)
M.P. 1935 nr 19 poz. 28 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 stycznia 1935 r. w sprawie regulaminu Komisji Rozdzielczej dla Obrotu Produktami Spożywczemi z Wolnem Miastem Gdańskiem
M.P. 1935 nr 18 poz. 27 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 4 stycznia 1935 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Kozłowej Górze.
M.P. 1935 nr 18 poz. 26 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 4 stycznia 1935 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Reptach Nowych.
M.P. 1934 nr 242 poz. 301 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 12 października 1934 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Wodzisławiu.
M.P. 1934 nr 242 poz. 300 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 12 października 1934 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Kochłowicach
M.P. 1934 nr 168 poz. 225 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lipca 1934 r. w sprawie ograniczenia przemysłu okrężnego w mieście Starogardzie.
M.P. 1932 nr 251 poz. 279 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 27 października 1932 r. o ograniczeniu przemysłu okrężnego w Pelplinie.
M.P. 1932 nr 182 poz. 218 Zarządzenie Wojewody Poleskiego z dnia 5 sierpnia 1932 r. o ograniczeniu przemysłu okrężnego w powiatach łuninieckim i stolińskim
M.P. 1931 nr 253 poz. 338 Zarządzenie Wojewody Poznańskiego z dnia 29 października 1931 w sprawie terytorjalnego ograniczenia w wykonywaniu przemysłu okrężnego w województwie poznańskiem.
M.P. 1931 nr 31 poz. 54 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1930 r. w sprawie Komisji do badania zmian kosztów utrzymania rodzin pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu
M.P. 1931 nr 26 poz. 48 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1931 r. o hurtowej cenie zapałek
M.P. 1930 nr 293 poz. 413 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1930 r. w sprawie Komisji do badania zmian kosztów utrzymania rodzin pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu