There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1937-04-05
Date of announcement:
1937-02-18
Date of entry into force:
1937-04-05
Date of binding force:
1937-04-05
Date of repeal:
2000-07-21
Issuing authority:
  • MIN. OPIEKI SPOŁECZNEJ
Legal basis (3)
Legal basis with article (4)
Repealed acts (1)
Amending acts (4)
Repealing acts (1)