Wyszukiwanie

młyny

Liczba znalezionych aktów: 84.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1971 nr 18 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1971 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania organizacjom spółdzielczym młynów gospodarczych.
Dz.U. 1970 nr 29 poz. 245 uchylony Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
Dz.U. 1965 nr 11 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Rolnictwa i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 8 marca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i spichrzach zbożowych.
Dz.U. 1961 nr 3 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Rolnictwa i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i w spichrzach zbożowych.
Dz.U. 1958 nr 56 poz. 275 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych ze względów sanitarno-epidemiologicznych od osób wykonujących niektóre zajęcia zarobkowe.
Dz.U. 1955 nr 22 poz. 139 uznany za uchylony Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. o zniesieniu Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 marca 1952 r. w sprawie przemiału pszenicy w młynach gospodarczych.
Dz.U. 1951 nr 60 poz. 414 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1951 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników gospodarki nie uspołecznionej prowadzących młyny, wiatraki, kaszarnie i samodzielne śrutowniki.
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego oraz Zdrowia z dnia 2 maja 1951 r. w sprawie wypieku i obrotu pieczywem.
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 527 uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. o utworzeniu Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.
Dz.U. 1946 nr 43 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1937 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.
M.P. 1984 nr 13 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 maja 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obrotu zbożem i rzepakiem oraz głównymi przetworami zbożowymi.
M.P. 1983 nr 26 poz. 149 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lipca 1983 r. w sprawie obrotu zbożem i rzepakiem oraz głównymi przetworami zbożowymi.
M.P. 1981 nr 33 poz. 301 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 grudnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przemiału zbóż.
M.P. 1978 nr 21 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 czerwca 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przemiału zbóż.
M.P. 1976 nr 26 poz. 113 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy zbóż, ziarna roślin oleistych i strączkowych oraz ich przetworów między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1975 nr 1 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie przemiału zbóż.
M.P. 1973 nr 2 poz. 15 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1973 r. uchylające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji dokonanych w nie uspołecznionych przedsiębiorstwach młynarskich.
M.P. 1970 nr 43 poz. 347 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji dokonanych w nie uspołecznionych przedsiębiorstwach młynarskich.
M.P. 1970 nr 42 poz. 318 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 27 listopada 1970 r. w sprawie zwalczania szkodników magazynowych artykułów spożywczych, produktów rolniczych i pasz.
M.P. 1966 nr 70 poz. 330 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1966 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji dokonanych w nieuspołecznionych przedsiębiorstwach młynarskich.
M.P. 1966 nr 68 poz. 325 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Finansów z dnia 2 grudnia 1966 r. w sprawie rozliczania niedoborów i nadwyżek zboża oraz produktów jego przemiału w uspołecznionych młynach gospodarczych.
M.P. 1964 nr 35 poz. 159 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 1964 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu remontów i inwestycji dokonanych w nie uspołecznionych przedsiębiorstwach młynarskich.
M.P. 1954 nr 56 poz. 768 Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 27 maja 1954 r. w sprawie wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.
M.P. 1954 nr 56 poz. 762 uchylony wykazem Uchwała nr 316a Prezydium Rządu z dnia 18 maja 1954 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich zarządów młynów gospodarczych.
M.P. 1954 nr 56 poz. 761 uchylony Uchwała nr 283 Rady Ministrów z dnia 18 maja 1954 r. w sprawie opłat za przemiał gospodarczy zbóż oraz cen za zboże, pochodzące z tytułu opłat za przemiał gospodarczy i wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.
M.P. 1953 nr 14 poz. 196 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 13 stycznia 1953 r. w sprawie ustalenia wzoru księgi przemiału dla młynów gospodarczych.
M.P. 1952 nr 89 poz. 1388 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 23 września 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 maja 1951 r. w sprawie określenia organów dla administrowania i nadzorowania funduszu remontów młynów gospodarczych, zakresu właściwości tych organów oraz zasad i trybu zużycia Funduszu na remonty młynów gospodarczych.
M.P. 1952 nr 85 poz. 1347 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 sierpnia 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19 września 1951 r. w sprawie wysokości opłat za przemiał gospodarczy oraz w sprawie wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.
M.P. 1952 nr 38 poz. 560 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 marca 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19 września 1951 r. w sprawie wysokości opłat za przemiał gospodarczy oraz w sprawie wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1524 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1951 r. w sprawie ustalenia wzoru księgi podatkowej nr 12 dla podatników gospodarki nie uspołecznionej prowadzących młyny, wiatraki, kaszarnie i samodzielne śrutowniki.
M.P. 1951 nr 96 poz. 1341 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 października 1951 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19 września 1951 r. w sprawie wysokości opłat za przemiał gospodarczy oraz w sprawie wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.
M.P. 1951 nr 89 poz. 1228 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 19 września 1951 r. w sprawie wysokości opłat za przemiał gospodarczy oraz w sprawie wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.
M.P. 1951 nr 47 poz. 630 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 maja 1951 r. w sprawie określenia organów dla administrowania i nadzorowania Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych, zakresu właściwości tych organów oraz zasad i trybu zużycia Funduszu na remonty młynów gospodarczych.
M.P. 1951 nr 23 poz. 293 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 stycznia 1951 r. w sprawie wysokości opłat za przemiał gospodarczy oraz w sprawie wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.
M.P. 1950 nr 101 poz. 1277 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 września 1950 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami młyńskimi.
M.P. 1950 nr 96 poz. 1210 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 17 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Młyn Elektryczny - Kaszarnia i Olejarnia" wł. Ludwik Kotewicz w Chełmży.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1191 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 15 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Pabianickie Młyny Parowe "Jedność", Sp. z o.o.
M.P. 1950 nr 59 poz. 688 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 11 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn Elektryczny i Kaszarnia w Raciborzu, wł. Edmunda Ekowskiego.
M.P. 1949 nr 32 poz. 479 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 maja 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie sposobu rozliczania się młynów z otrzymanego do przemiału zboża.
M.P. 1949 nr 31 poz. 454 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 maja 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Praski Młyn Elektryczny" w Warszawie, przy ul. Brzeskiej 8.
M.P. 1949 nr 3 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 grudnia 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn Adama Rybackiego w Krośniewicach przy ul. Kłodawskiej.
M.P. 1948 nr 86 poz. 973 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 grudnia 1948 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Młyn Wacława Miernowskiego" w Otwocku.
M.P. 1948 nr 61 poz. 369 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 czerwca 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn F. Bąka i B-ci Szymańskich w Pruszkowie.
M.P. 1948 nr 61 poz. 368 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 kwietnia 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn nr 2511 w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 45.
M.P. 1948 nr 57 poz. 345 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 maja 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn "Fortuna" w mieście Słomnikach.
M.P. 1948 nr 57 poz. 344 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 lutego 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Chmielewskiego i Spółka w miejscowości Spiczyn.
M.P. 1948 nr 57 poz. 343 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 lutego 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Elektryczny nr 2510 w mieście Zamościu przy ul. Listopadowej 45.
M.P. 1948 nr 42 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 kwietnia 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Bałakima w Białej k/Rzeszowa.
M.P. 1948 nr 42 poz. 176 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 marca 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn wł. E. Drożdżyk i spółka w Szczebrzeszynie.
M.P. 1948 nr 42 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 marca 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Wodno-Elektryczny "Jeże" wł. Roman i Wanda Niewójt w mieście Opatowie.
M.P. 1948 nr 42 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 marca 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w miejscowości Włoszczowa.
M.P. 1948 nr 42 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 kwietnia 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowy "Plon" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wohyniu.
M.P. 1948 nr 40 poz. 170 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 marca 1948 r. w sprawie jednolitego obliczenia zdolności przemiałowej młynów.
M.P. 1948 nr 34 poz. 143 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji w sprawie sposobu rozliczania się młynów z otrzymanego do przemiału zboża.
M.P. 1948 nr 6 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 stycznia 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn "Gwoździarnia" wł. Finkelstein w Mogile k/Krakowa.
M.P. 1946 nr 95 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 10 września 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn Kazimierza Christiani w mieście Wyżne, woj. Rzeszowskie.
M.P. 1946 nr 93 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 7 sierpnia 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn Rożnówka w mieście Biłgoraju.
M.P. 1946 nr 74 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 28 maja 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Młyn Hawryluka" w miejscowości Komorówce.
M.P. 1946 nr 58 poz. 104 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 21 maja 1946 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowo-Handlowy w Wygodzie.
M.P. 1946 nr 54 poz. 96 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 28 maja 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn w Międzyrzecu Podlaskim.
M.P. 1946 nr 35 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowy M. Spokojny w mieście Włodawa.
M.P. 1946 nr 35 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 19 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowy w mieście Zduńska Wola.
M.P. 1946 nr 34 poz. 68 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 30 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Parowy w mieście Radzyniu pow. Grudziądz.
M.P. 1946 nr 34 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Elektryczny nr 2529, spadkobiercy Kiwa Fuks i Z. Sukacki w mieście Zamościu.
M.P. 1946 nr 33 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 30 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowo-Automatyczny w mieście Rypinie.
M.P. 1946 nr 33 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 30 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Elektryczny w mieście Dobrzyniu.
M.P. 1946 nr 20 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Biały Boguszewskiej w mieście Chełmie.
M.P. 1946 nr 19 poz. 32 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Michalenko i Ska w mieście Chełmie.
M.P. 1946 nr 18 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Automatyczny Waganiec w mieście Wagańcu.
M.P. 1946 nr 15 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn M. Tylińskiego w mieście Radomiu.
M.P. 1946 nr 14 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Reichmana w mieście Częstochowie.
M.P. 1946 nr 14 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowy Goldman i Ska w mieście Puławy.
M.P. 1946 nr 13 poz. 21 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn "Central" w mieście Lublinie.
M.P. 1946 nr 12 poz. 20 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Piaski w mieście Lublinie.
M.P. 1946 nr 12 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 22 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Zagłoba w mieście Piotrków Kujawski.
M.P. 1946 nr 11 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 20 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn B-ci Krauze w mieście Lublinie.
M.P. 1946 nr 10 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 20 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Twardowski w mieście Kruszwicy.
M.P. 1946 nr 9 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 19 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Udziałowy w mieście Zduńska Wola.
M.P. 1946 nr 9 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 19 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Spółkowy w mieście Szadek.
M.P. 1946 nr 8 poz. 13 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Rożnówka w mieście Biłgoraju.
M.P. 1945 nr 54 poz. 123 Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyny Klasztorne Kantak i Ska w mieście Koronowie, poz. Bydgoszcz
M.P. 1945 nr 49 poz. 114 Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 24 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Pleszewskie Młyny Parowe Sp. Akc. w mieście Pleszewie