There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych ze względów sanitarno-epidemiologicznych od osób wykonujących niektóre zajęcia zarobkowe.

Show content in full window
Legal basis (2)
Amended acts (8)
Amending acts (4)
Repeals arising from (1)