There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad mlekiem i jego przetworami.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1933-03-24
Date of announcement:
1932-12-09
Date of entry into force:
1933-06-24
Date of binding force:
1933-06-24
Date of repeal:
2003-01-01
Issuing authority:
  • MIN. OPIEKI SPOŁECZNEJ
Keywords:
Legal basis (2)
Legal basis with article (2)
References (1)
Amending acts (2)
Repeals arising from (1)