There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Aprowizacji, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1947-07-11
Date of entry into force:
1947-08-08
Date of binding force:
1947-08-08
Date of repeal:
2000-07-21
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA
Legal basis (1)
References (2)
Amending acts (7)
Repealing acts (1)