Wyszukiwanie

zboża

Liczba znalezionych aktów: 384.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2498 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2023 poz. 2445 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
Dz.U. 2023 poz. 1320 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych
Dz.U. 2023 poz. 928 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych
Dz.U. 2023 poz. 844 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
Dz.U. 2023 poz. 762 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych
Dz.U. 2022 poz. 999 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych
Dz.U. 2022 poz. 185 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
Dz.U. 2021 poz. 589 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2015 poz. 1228 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2014 poz. 920 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2013 poz. 660 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym
Dz.U. 2013 poz. 370 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych
Dz.U. 2013 poz. 39 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 960 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2009 nr 22 poz. 124 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego
Dz.U. 2006 nr 60 poz. 427 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż, uznawania przetwórców, stanów magazynów oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania
Dz.U. 2006 nr 52 poz. 381 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2006 r.
Dz.U. 2004 nr 222 poz. 2257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2004 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż, uznawania przetwórców, stanów magazynów oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania
Dz.U. 2004 nr 192 poz. 1971 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2004 nr 123 poz. 1300 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu produkcji suszu paszowego
Dz.U. 2004 nr 72 poz. 655 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 363 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie dodatkowego kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych zbóż z zagranicy
Dz.U. 2004 nr 20 poz. 181 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy
Dz.U. 2003 nr 231 poz. 2312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2296 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych zbóż z zagranicy
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2001 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać gęstościomierze zbożowe
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1934 uchylony Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1901 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1813 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych, jakie powinny spełniać zboża objęte zakupami interwencyjnymi Agencji Rynku Rolnego, oraz metod oceny jakości tych zbóż
Dz.U. 2003 nr 144 poz. 1403 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia opłaty wywozowej od zbóż i produktów przemysłu młynarskiego
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1233 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych, jakie powinny spełniać zboża objęte zakupami interwencyjnymi Agencji Rynku Rolnego, oraz metod oceny jakości tych zbóż
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1047 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2059 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2050 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1961 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z Centralnym Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych, Centralnym Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż oraz Zakładem Badawczym Przemysłu Piekarskiego.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1900 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1898 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1897 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 2002 nr 213 poz. 1803 obowiązujący Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy.
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1310 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1278 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami.
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1132 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 2002 nr 86 poz. 781 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbieranych danych rynkowych.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 383 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary.
Dz.U. 2002 nr 21 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dz.U. 2002 nr 17 poz. 163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji odmian i udzielania ochrony wyłącznego prawa do odmiany oraz wytwarzania i kontroli materiału siewnego.
Dz.U. 2002 nr 16 poz. 153 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie określenia cen progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 2001 nr 155 poz. 1814 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1718 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1523 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego na niektóre zboża przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1522 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1429 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionego plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1386 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 2001 nr 94 poz. 1033 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 2001 nr 58 poz. 604 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Wspólnego Komitetu RP-EFTA Nr 1 z 1997 r., przyjętej w dniu 30 czerwca 1997 r. w Genewie, wprowadzającej zmiany w Protokole B dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej.
Dz.U. 2001 nr 48 poz. 504 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na niektóre zboża przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2001 nr 41 poz. 466 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 365 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 221 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 219 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 218 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 187 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1276 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1274 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 942 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 761 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 760 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego ilościowego na żyto przywożone z zagranicy na potrzeby Agencji Rynku Rolnego.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 759 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na pszenicę przywożoną z zagranicy na potrzeby Agencji Rynku Rolnego.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 752 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.
Dz.U. 2000 nr 49 poz. 568 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na pszenicę przywożoną z zagranicy na potrzeby Agencji Rynku Rolnego.
Dz.U. 2000 nr 46 poz. 533 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre zboża przewożone z zagranicy.
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 502 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 451 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej.
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 324 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1218 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentow taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1997 nr 76 poz. 479 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.
Dz.U. 1997 nr 66 poz. 419 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1997 nr 9 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 742 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1996 nr 81 poz. 378 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 72 poz. 349 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych zbóż przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 50 poz. 217 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie.
Dz.U. 1996 nr 50 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nasiennictwie.
Dz.U. 1996 nr 37 poz. 160 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych zbóż.
Dz.U. 1996 nr 14 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 762 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 752 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 611 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 1995 nr 93 poz. 464 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 72 poz. 360 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 338 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego ilościowego na niektóre gatunki zbóż przywożone z zagranicy przez Agencję Rynku Rolnego na cele stabilizacji rynku niektórych produktów rolnych.
Dz.U. 1995 nr 58 poz. 304 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego ilościowego na pszenicę przywożoną z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 44 poz. 226 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości cen minimalnych, według których będzie realizowany interwencyjny skup pszenicy i żyta.
Dz.U. 1995 nr 26 poz. 139 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego ilościowego na pszenicę przywożoną z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 26 poz. 138 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego ilościowego na jęczmień przywożony z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 19 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.
Dz.U. 1995 nr 13 poz. 60 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.
Dz.U. 1995 nr 1 poz. 3 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 765 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 718 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 75 poz. 341 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości cen minimalnych, według których będzie realizowany interwencyjny skup pszenicy i żyta.
Dz.U. 1994 nr 40 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 619 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 611 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na pszenicę Durum przywożoną z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 107 poz. 484 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Królestwa Szwecji, Księstwa Liechtenstein, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Republiki Islandii.
Dz.U. 1993 nr 94 poz. 431 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym.
Dz.U. 1993 nr 58 poz. 265 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1993 nr 54 poz. 246 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Republiki Finlandii.
Dz.U. 1993 nr 21 poz. 89 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 15 poz. 66 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 514 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 510 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 509 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 383 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 382 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1992 r. w sprawie czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 381 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 380 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1992 r. w sprawie zawieszenia do dnia 31 marca 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 24 poz. 102 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie szczegółowego zakresu, zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych w roku 1992.
Dz.U. 1991 nr 123 poz. 547 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 123 poz. 546 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 544 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1989 nr 59 poz. 350 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 30 października 1989 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989 i ustawy - Prawo bankowe oraz o uregulowaniu innych spraw związanych z gospodarką finansową państwa.
Dz.U. 1985 nr 22 poz. 99 uchylony Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1982 nr 34 poz. 224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w punktach przeładunkowych przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" i w portach rzecznych żeglugi śródlądowej przy przeładunku siarki, nawozów sztucznych, fosforytów, apatytów, azbestu, rud metali oraz zboża.
Dz.U. 1974 nr 46 poz. 279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego.
Dz.U. 1974 nr 26 poz. 156 Rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 lipca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 105 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Żeglugi z dnia 28 marca 1972 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Żeglugi z dnia 31 stycznia 1972 r. w sprawie przewozu ziarna luzem na statkach morskich.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 341 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 27 grudnia 1971 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 328 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1971 r. w sprawie wysokości stawek równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 253 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o zniesieniu obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1971 nr 18 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1971 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania organizacjom spółdzielczym młynów gospodarczych.
Dz.U. 1970 nr 29 poz. 245 uchylony Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
Dz.U. 1965 nr 11 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Rolnictwa i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 8 marca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i spichrzach zbożowych.
Dz.U. 1961 nr 3 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Rolnictwa i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i w spichrzach zbożowych.
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 99 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Zdrowia z dnia 9 marca 1960 r. w sprawie ochrony żyta przed zakażeniem sporyszem.
Dz.U. 1958 nr 56 poz. 275 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych ze względów sanitarno-epidemiologicznych od osób wykonujących niektóre zajęcia zarobkowe.
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 marca 1952 r. w sprawie przemiału pszenicy w młynach gospodarczych.
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego oraz Zdrowia z dnia 2 maja 1951 r. w sprawie wypieku i obrotu pieczywem.
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie norm wynagrodzenia za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie oraz uiszczania w gotówce równowartości opłat, oznaczonych w zbożu.
Dz.U. 1946 nr 43 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1937 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.
Dz.U. 1939 nr 80 poz. 525 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 259 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie przepisów przejściowych, związanych z rozciągnięciem na ziemie odzyskane mocy obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 r. o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych.
Dz.U. 1939 nr 29 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1939 r. o zakazie wywozu owsa.
Dz.U. 1938 nr 79 poz. 537 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 października 1938 r. o przemiale pszenicy i żyta oraz o wypieku pieczywa.
Dz.U. 1938 nr 65 poz. 491 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 września 1938 r. wydane co do § 1 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych - o ustaleniu wysokości opłaty od mąki i kaszy oraz o poborze tej opłaty.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 466 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 sierpnia 1938 r. o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 465 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 sierpnia 1938 r. o przemiale pszenicy i żyta.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 420 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. o zniesieniu zakazu wywozu pszenicy, żyta, produktów ich przemiału, owsa oraz otrąb.
Dz.U. 1937 nr 64 poz. 495 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 września 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę jęczmienia.
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 456 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale pszenicy i żyta oraz o wypieku pieczywa.
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 451 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1937 r. w sprawie zakazu wywozu pszenicy, żyta, produktów ich przemiału, owsa oraz otrąb.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 306 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 maja 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1937 r. o zwolnieniu od cła kukurydzy i końskiego zębu.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 229 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zwolnieniu od cła kukurydzy i końskiego zębu.
Dz.U. 1937 nr 28 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale pszenicy i żyta.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.
Dz.U. 1936 nr 91 poz. 637 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o uchyleniu rozporządzenia z dnia 31 lipca 1935 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 63 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale pszenicy i żyta.
Dz.U. 1935 nr 95 poz. 597 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 31 lipca 1935 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 882 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1934 nr 76 poz. 714 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o przemiale żyta.
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 228 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 marca 1934 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 564 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 października 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 14 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1933 nr 67 poz. 505 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o przemiale żyta.
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 406 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 marca 1933 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 1932 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 26 września 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 722 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1929 r. o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły.
Dz.U. 1932 nr 81 poz. 716 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1932 nr 78 poz. 695 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o przemiale żyta.
Dz.U. 1931 nr 73 poz. 596 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa oraz Robót Publicznych o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły.
Dz.U. 1931 nr 18 poz. 101 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 lutego 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1931 nr 18 poz. 100 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 15 stycznia 1931 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 29 września 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1930 nr 70 poz. 557 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 września 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1930 nr 53 poz. 450 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 lipca 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 296 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1928 r. w sprawie wydzielenia z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe w Lublinie".
Dz.U. 1930 nr 28 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu oraz Rolnictwa o przemiale żyta.
Dz.U. 1930 nr 27 poz. 234 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 marca 1930 r. o zawieszeniu cła wywozowego od otrąb.
Dz.U. 1929 nr 76 poz. 574 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 listopada 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału oraz słodu.
Dz.U. 1929 nr 73 poz. 553 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 września 1929 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1929 nr 68 poz. 524 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 września 1929 r. w sprawie ceł wywozowych od otrąb i makuchów.
Dz.U. 1929 nr 56 poz. 446 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 lipca 1929 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 26 września 1928 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od pszenicy.
Dz.U. 1929 nr 55 poz. 438 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1929 r. w sprawie zakazu przywozu mąki pszennej i żytniej.
Dz.U. 1929 nr 43 poz. 361 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu i Rolnictwa z dnia 14 czerwca 1929 r. o zniesieniu ograniczeń przemiału pszenicy.
Dz.U. 1929 nr 40 poz. 345 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 czerwca 1929 r. w sprawie uchylenia ceł wywozowych od żyta i mąki żytniej.
Dz.U. 1929 nr 21 poz. 214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1929 r. w sprawie zakazu przywozu mąki pszennej i mąki żytniej.
Dz.U. 1929 nr 9 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 stycznia 1929 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od żyta i mąki żytniej.
Dz.U. 1928 nr 99 poz. 886 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 10 grudnia 1928 r. o ustanowieniu cła przywozowego od pszenicy.
Dz.U. 1928 nr 99 poz. 883 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1928 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 1928 r. w sprawie zakazu przywozu pszenicy, mąki pszennej i mąki żytniej.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 882 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 grudnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu i Rolnictwa o przemiale pszenicy i żyta.
Dz.U. 1928 nr 93 poz. 833 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 2 listopada 1928 r. w sprawie zwolnienia od cła wywozowego kwalifikowanych nasion pszenicy, żyta i owsa.
Dz.U. 1928 nr 91 poz. 801 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 października 1928 r. w sprawie ustanowienia cła przywozowego od żyta.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 769 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu i Rolnictwa o przemiale pszenicy i żyta.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 768 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 września 1928 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od owsa.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 761 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lipca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa oraz Robót Publicznych o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły.
Dz.U. 1928 nr 85 poz. 754 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 września 1928 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od pszenicy.
Dz.U. 1928 nr 85 poz. 753 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 września 1928 r. o dalszem przedłużeniu terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od żyta i mąki żytniej.
Dz.U. 1928 nr 85 poz. 748 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1928 r. w sprawie zakazu przywozu kaszy jęczmiennej.
Dz.U. 1928 nr 85 poz. 747 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1928 r. w sprawie zakazu przywozu pszenicy, mąki pszennej i mąki żytniej
Dz.U. 1928 nr 83 poz. 731 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 września 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu, Skarbu i Rolnictwa w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1927 r. o przemiale żyta.
Dz.U. 1928 nr 79 poz. 696 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1928 r. w sprawie zakazu przywozu pszenicy i mąki żytniej.
Dz.U. 1928 nr 69 poz. 631 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie zakazu przywozu pszenicy i mąki żytniej.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 612 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 czerwca 1928 r. o przedłużeniu terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 23 listopada 1927 r. w sprawie ustanowienia ceł wywozowych od pszenicy i mąki pszennej.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 607 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1928 r. w sprawie zakazu przywozu mąki pszennej.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 445 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 marca 1928 r. o dalszem przedłużeniu terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od żyta i mąki żytniej.
Dz.U. 1928 nr 20 poz. 171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1928 r. w sprawie zakazu przywozu pszenicy oraz mąki pszennej.
Dz.U. 1927 nr 102 poz. 887 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. w sprawie zakazu przywozu pszenicy oraz mąki pszennej.
Dz.U. 1927 nr 31 poz. 278 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 29 marca 1927 r. o dalszem przedłużeniu terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od żyta i mąki żytniej.
Dz.U. 1927 nr 17 poz. 136 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 28 lutego 1927 r. o przedłużeniu terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1927 roku w sprawie ustanowienia cła wywozowego od żyta i mąki żytniej.
Dz.U. 1927 nr 4 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 15 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od żyta i mąki żytniej.
Dz.U. 1926 nr 72 poz. 418 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 21 lipca 1926 r. w sprawie zniesienia cła wywozowego od pszenicy.
Dz.U. 1926 nr 18 poz. 101 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1926 r. o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz odzieży i obuwia przez wyznaczenie cen.
Dz.U. 1926 nr 8 poz. 56 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 22 stycznia 1926 r. o uzupełnieniu rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 16 stycznia 1926 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od pszenicy.
Dz.U. 1926 nr 6 poz. 34 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 16 stycznia 1926 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od pszenicy.
Dz.U. 1926 nr 1 poz. 2 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1925 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku.
Dz.U. 1922 nr 62 poz. 553 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1922 r. w przedmiocie zakazu pędzenia napojów wyskokowych z pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa i ich przetworów w kampanji gorzelniczej 1922/23 roku.
Dz.U. 1921 nr 104 poz. 753 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1921 r. w przedmiocie zakazu pędzenia napojów wyskokowych z pszenicy, żyta i ich przetworów w kampanji gorzelniczej 1921/22 r.
Dz.U. 1921 nr 36 poz. 218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 5 kwietnia 1921 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dnia 25 stycznia 1921 r. w przedmiocie przewozu żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, grochu, fasoli, gryki, prosa, peluszki, soczewicy, kukurydzy i przetworów tych ziemiopłodów, znajdujących się w obrocie pozakontyngentowym.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 182 Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. w przedmiocie nadzwyczajnego kredytu na zakup zagranicznego zboża siewnego.
Dz.U. 1920 nr 102 poz. 681 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie zabezpieczenia dostawy zbóż jarych do siewu.
Dz.U. 1920 nr 98 poz. 657 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w sprawie przerobu ziemiopłodów na piwo w browarach b. Kongresówki i Małopolski w roku gospodarczym 1920/21.
Dz.U. 1920 nr 97 poz. 643 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie zmiany artykułu 10 Przepisów Wykonawczych do ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21.
Dz.U. 1920 nr 95 poz. 632 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie obrotu bobem, wyką, rzepakiem ozimym i letnim, łubinem i seradelą i ich przetworami.
Dz.U. 1920 nr 94 poz. 622 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie potrąceń za zły gatunek zboża, dostarczonego na poczet kontyngentu.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 606 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 22 września 1920 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 9 lipca 1920 r. o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21.
Dz.U. 1920 nr 79 poz. 534 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie przewozu żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, grochu, fasoli, gryki, prosa, peluszki, soczewicy, kukurydzy i przetworów tych ziemiopłodów, znajdujących się w obrocie pozakontyngentowym.
Dz.U. 1920 nr 66 poz. 444 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie obrotu zbożem siewnem w roku gospodarczym 1920/21.
Dz.U. 1920 nr 63 poz. 420 Statut "Państwowego Urzędu Zbożowego".
Dz.U. 1920 nr 56 poz. 348 uchylony Ustawa z dnia 9 lipca 1920 r. o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21.
Dz.U. 1920 nr 45 poz. 280 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie zachowania nasion na obsiewy jesienne żyta w r. 1920.
Dz.U. 1920 nr 36 poz. 206 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie zarządzenia przymusowego omłotu.
Dz.U. 1920 nr 33 poz. 196 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego w przedmiocie likwidacji "Wojennego Zakładu dla obrotu zbożem we Lwowie - w likwidacji".
Dz.U. 1920 nr 21 poz. 114 Ustawa z dnia 24 lutego 1920 r. w przedmiocie likwidacji Lwowskiej Filji Wojennego Zakładu dla obrotu zbożem.
Dz.U. 1920 nr 19 poz. 94 Ustawa z dnia 20 lutego 1920 r. w sprawie zmiany art. 3 ustawy z dnia 18 listopada 1919 r. o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/20.
Dz.U. 1920 nr 18 poz. 89 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie przymusowego wykupu: bobiku, fasoli, grochu, peluszki, gryki, prosa i przetworów tych ziemiopłodów.
Dz.U. 1920 nr 10 poz. 58 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie przymusowego wykupu żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa i przetworów tych zbóż.
Dz.U. 1920 nr 6 poz. 40 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 1920 r. w sprawie zmiany art. 3 Ustawy z dnia 18 listopada 1919 roku o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/20.
Dz.U. 1920 nr 5 poz. 37 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie ograniczenia przerobu zboża w zakładach przemysłowych.
Dz.U. 1920 nr 5 poz. 32 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie obrotu zbożem siewnem jarem w roku gospodarczym 1919/1920.
Dz.U. 1919 nr 89 poz. 485 Ustawa z dnia 18 listopada 1919 r. o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919-1920.
Dz.U. 1919 nr 83 poz. 459 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie dalszego przedłużenia terminu, ustanowionego dla obrotu zbożem siewnem ozimem.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 64 poz. 381 uchylony Ustawa z dnia 29 lipca 1919 r. o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/1920.
M.P. 2024 poz. 42 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za okres 11 kwartałów poprzedzających I półrocze 2024 r.
M.P. 2023 poz. 1129 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024
M.P. 2023 poz. 732 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2023 r.
M.P. 2023 poz. 85 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2022 r.
M.P. 2022 poz. 995 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023
M.P. 2022 poz. 703 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2022 r.
M.P. 2022 poz. 52 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2021 r.
M.P. 2021 poz. 951 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022
M.P. 2021 poz. 652 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2021 r.
M.P. 2021 poz. 60 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2020 r.
M.P. 2020 poz. 640 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2020 r.
M.P. 2020 poz. 80 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2019 r.
M.P. 2019 poz. 1017 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020
M.P. 2019 poz. 700 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2019 r.
M.P. 2019 poz. 57 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2018 r.
M.P. 2018 poz. 1004 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
M.P. 2018 poz. 710 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2018 r.
M.P. 2018 poz. 98 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2017 r.
M.P. 2017 poz. 958 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
M.P. 2017 poz. 707 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2017 r.
M.P. 2017 poz. 52 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2016 r.
M.P. 2016 poz. 66 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2015 r.
M.P. 2015 poz. 637 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2015 r.
M.P. 2015 poz. 71 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2014 r.
M.P. 2014 poz. 935 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015
M.P. 2014 poz. 594 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2014 r.
M.P. 2014 poz. 100 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2013 r.
M.P. 2013 poz. 814 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014
M.P. 2013 poz. 601 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2013 r.
M.P. 2013 poz. 43 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2012 r.
M.P. 2012 poz. 787 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2012 r.
M.P. 2012 poz. 515 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2012 r.
M.P. 2012 poz. 28 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2011 r.
M.P. 2011 nr 95 poz. 969 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.
M.P. 2011 nr 69 poz. 684 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2011 r.
M.P. 2011 nr 8 poz. 77 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2010 r.
M.P. 2010 nr 51 poz. 685 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2010 r.
M.P. 2010 nr 4 poz. 35 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2009 r.
M.P. 2009 nr 68 poz. 886 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.
M.P. 2009 nr 47 poz. 694 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2009 r.
M.P. 2009 nr 5 poz. 51 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2008 r.
M.P. 2008 nr 81 poz. 717 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.
M.P. 2008 nr 55 poz. 500 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2008 r.
M.P. 2008 nr 8 poz. 102 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2007 r.
M.P. 2007 nr 77 poz. 831 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r.
M.P. 2007 nr 44 poz. 520 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2007 r.
M.P. 2007 nr 4 poz. 38 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2006 r.
M.P. 2006 nr 74 poz. 745 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r.
M.P. 2006 nr 51 poz. 557 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2006 r.
M.P. 2006 nr 6 poz. 104 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2005 r.
M.P. 2005 nr 44 poz. 605 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2005 r.
M.P. 2005 nr 5 poz. 58 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2004 r.
M.P. 2004 nr 43 poz. 765 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r.
M.P. 2004 nr 32 poz. 575 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2004 r.
M.P. 2004 nr 32 poz. 574 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2004 r.
M.P. 2004 nr 4 poz. 70 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2003 r.
M.P. 2003 nr 49 poz. 771 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 547 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2003 r.
M.P. 2003 nr 6 poz. 95 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2002 r.
M.P. 2002 nr 51 poz. 733 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r.
M.P. 2002 nr 48 poz. 710 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r.
M.P. 2002 nr 3 poz. 67 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2001 r.
M.P. 2001 nr 35 poz. 573 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 października 2001 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 r.
M.P. 2001 nr 2 poz. 56 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2000 r.
M.P. 2000 nr 34 poz. 708 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2000 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2000 r.
M.P. 2000 nr 22 poz. 463 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2000 r.
M.P. 2000 nr 2 poz. 41 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2000 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 1999 r.
M.P. 1999 nr 34 poz. 530 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 1999 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 1999 r.
M.P. 1999 nr 31 poz. 490 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 1999 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 1999 r.
M.P. 1999 nr 25 poz. 384 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie średniej ceny skupu pszenicy w I półroczu 1999 r.
M.P. 1998 nr 36 poz. 512 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1998 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 1998 r.
M.P. 1997 nr 79 poz. 774 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1997 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 1997 r.
M.P. 1997 nr 53 poz. 501 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 1997 r. w sprawie interwencyjnego skupu zbóż ze zbiorów 1997 r.
M.P. 1997 nr 36 poz. 358 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie przekroczenia przez wskaźnik cen skupu zbóż wskaźnika cen detalicznych artykułów żywnościowych w maju 1997 r.
M.P. 1997 nr 36 poz. 356 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen skupu zbóż w maju 1997 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 302 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie wskaźnika cen skupu zbóż w kwietniu 1997 r.
M.P. 1997 nr 23 poz. 227 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen skupu zbóż w marcu 1997 r.
M.P. 1997 nr 17 poz. 166 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen skupu zbóż w lutym 1997 r.
M.P. 1997 nr 6 poz. 54 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie ogłaszania w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" niektórych obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
M.P. 1996 nr 64 poz. 595 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 1996 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 1996 r.
M.P. 1996 nr 43 poz. 424 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w II kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 3 poz. 37 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 stycznia 1996 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w IV kwartale 1995 r.
M.P. 1995 nr 35 poz. 426 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lipca 1995 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w II kwartale 1995 r.
M.P. 1995 nr 2 poz. 34 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 stycznia 1995 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w IV kwartale 1994 r.
M.P. 1994 nr 39 poz. 337 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 1994 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w II kwartale 1994 r.
M.P. 1994 nr 24 poz. 195 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie wysokości oprocentowania, szczegółowych kryteriów niestosowania oprocentowania oraz określenia rodzajów mierników wartości przy rozkładaniu na raty należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
M.P. 1994 nr 3 poz. 17 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 stycznia 1994 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w IV kwartale 1993 r.
M.P. 1993 nr 36 poz. 375 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w II kwartale 1993 r.
M.P. 1993 nr 2 poz. 8 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 stycznia 1993 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w IV kwartale 1992 r.
M.P. 1992 nr 23 poz. 174 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 1992 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w II kwartale 1992 r.
M.P. 1992 nr 2 poz. 15 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 stycznia 1992 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w IV kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 28 poz. 200 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 1991 r. w sprawie realizacji uchwał sejmowych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
M.P. 1991 nr 23 poz. 164 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w II kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 1 poz. 10 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 stycznia 1991 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w IV kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 38 poz. 299 obowiązujący Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 października 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków skupu zbóż konsumpcyjnych.
M.P. 1990 nr 27 poz. 219 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 lipca 1990 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w II kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 2 poz. 19 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 stycznia 1990 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w IV kwartale 1989 r.
M.P. 1989 nr 37 poz. 293 obowiązujący Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 listopada 1989 r. w sprawie szczególnych warunków skupu zbóż konsumpcyjnych.
M.P. 1985 nr 22 poz. 166 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1985 r. w sprawie zaniechania ustalania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów osób fizycznych z tytułu przechowywania zbóż ze zbiorów 1985 r.
M.P. 1984 nr 13 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 maja 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obrotu zbożem i rzepakiem oraz głównymi przetworami zbożowymi.
M.P. 1984 nr 3 poz. 28 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Finansów z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania rekompensaty z tytułu podwyżek cen detalicznych chleba i przetworów zbożowo-mącznych oraz zasad odpłatności z tytułu korekty stawek żywieniowych.
M.P. 1983 nr 26 poz. 149 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lipca 1983 r. w sprawie obrotu zbożem i rzepakiem oraz głównymi przetworami zbożowymi.
M.P. 1982 nr 9 poz. 61 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji bonów zbożowych.
M.P. 1982 nr 7 poz. 39 uchylony wykazem Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1982 r. w sprawie cen skupu produktów rolniczych oraz cen niektórych środków produkcji i usług dla rolnictwa.
M.P. 1982 nr 5 poz. 26 uchylony wykazem Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. w sprawie warunków zaopatrywania rolników w nasiona zbóż i sadzeniaki ziemniaka w 1982 r.
M.P. 1982 nr 3 poz. 15 uznany za uchylony Uchwała nr 19 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1982 r. w sprawie jednorazowej pożyczki zbożowej.
M.P. 1982 nr 3 poz. 9 uchylony Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnych zasad kontraktacji produktów rolnych.
M.P. 1981 nr 33 poz. 301 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 grudnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przemiału zbóż.
M.P. 1981 nr 22 poz. 201 uchylony Zarządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Finansów z dnia 28 sierpnia 1981 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania rekompensaty z tytułu podwyżek cen detalicznych chleba i przetworów zbożowo-mącznych oraz zasad odpłatności z tytułu korekty stawek żywieniowych.
M.P. 1981 nr 11 poz. 83 uchylony wykazem Uchwała nr 77 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży mąki pszennej, kasz, płatków zbożowych oraz ryżu.
M.P. 1981 nr 10 poz. 79 uchylony Uchwała nr 73 Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1981 r. w sprawie cen skupu produktów rolniczych i cen pasz treściwych z zasobów państwowych.
M.P. 1980 nr 29 poz. 161 uchylony wykazem Uchwała nr 121 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1980 r. w sprawie cen skupu produktów rolnych i cen pasz treściwych.
M.P. 1978 nr 27 poz. 97 uchylony Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1978 r. w sprawie ogólnych zasad kontraktacji produktów rolnych.
M.P. 1978 nr 21 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 czerwca 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przemiału zbóż.
M.P. 1977 nr 35 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Komunikacji z dnia 24 grudnia 1977 r. w sprawie norm ubytków naturalnych zboża i innych nasion oraz przetworów zbożowych w transporcie samochodowym oraz wodnym śródlądowym.
M.P. 1976 nr 26 poz. 113 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy zbóż, ziarna roślin oleistych i strączkowych oraz ich przetworów między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1975 nr 1 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie przemiału zbóż.
M.P. 1970 nr 42 poz. 318 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 27 listopada 1970 r. w sprawie zwalczania szkodników magazynowych artykułów spożywczych, produktów rolniczych i pasz.
M.P. 1967 nr 42 poz. 205 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 10 lipca 1967 r. w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych ziarna zbóż podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.
M.P. 1966 nr 68 poz. 325 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Finansów z dnia 2 grudnia 1966 r. w sprawie rozliczania niedoborów i nadwyżek zboża oraz produktów jego przemiału w uspołecznionych młynach gospodarczych.
M.P. 1960 nr 15 poz. 69 Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 15 stycznia 1960 r. w sprawie norm ubytku naturalnego ziarna zbóż podczas przeładunku w elewatorach portowych.
M.P. 1958 nr 65 poz. 381 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 sierpnia 1958 r. w sprawie ustalenia ceny żyta przy spłatach w gotówce należności Państwowego Funduszu Ziemi.
M.P. 1954 nr 56 poz. 761 uchylony Uchwała nr 283 Rady Ministrów z dnia 18 maja 1954 r. w sprawie opłat za przemiał gospodarczy zbóż oraz cen za zboże, pochodzące z tytułu opłat za przemiał gospodarczy i wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.
M.P. 1954 nr 26 poz. 410 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 1954 r. w sprawie rozliczania różnic budżetowych powstałych w gminnych spółdzielniach "Samopomoc Chłopska" w związku ze zmianą w fakturowaniu przez dostawców cen zbytu na owies pastewny i mieszankę kłosowo-zbożową z dniem 1 sierpnia 1953 r.
M.P. 1948 nr 34 poz. 143 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji w sprawie sposobu rozliczania się młynów z otrzymanego do przemiału zboża.
M.P. 1939 nr 81 poz. 183 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 kwietnia 1939 r. o trybie udzielania pozwolenia na prawo wywozu owsa, objętego zakazem wywozu.
M.P. 1938 nr 191 poz. 366 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Mnistrem Skarbu w sprawie organizacji Komisji do opiniowania o użyciu środków finansowych, gromadzonych z tytułu poboru opłat od mąki żytniej, pszennej i jęczmiennej oraz kaszy pszennej i jęczmiennej.
M.P. 1937 nr 206 poz. 341 Okólnik "C" 79 Ministerstwa Skarbu z dnia 7 września 1937 r. L.D.IV 22415/3/37 w sprawie postępowania przy wywozie za zwrotem cła jęczmienia
M.P. 1937 nr 206 poz. 340 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu w Ministrami: Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 września 1937 r. o wykazie organizacji eksportowych uprawnionych do otrzymywania i wydawania zaświadczeń na wywóz za zwrotem cła jęczmienia standaryzowanego oraz określaniu standartów tego jęczmienia
M.P. 1937 nr 172 poz. 285 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 lipca 1937 r. o trybie udzielania pozwoleń na prawo wywozu pszenicy, żyta, produktów ich przemiału oraz owsa, objętych zakazem wywozu.
M.P. 1937 nr 92 poz. 127 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1937 r. o trybie udzielania pozwoleń na prawo wywozu pszenicy, żyta, owsa i produktów ich przemiału objętych zakazem wywozu.
M.P. 1935 nr 235 poz. 281 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 września 1935 r. o wykazie organizacyj eksportowych uprawnionych do otrzymywania i wydawania zaświadczeń eksportowych przewidzianych w par. 6 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.
M.P. 1932 nr 254 poz. 283 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 47 z dnia 17 października 1932 r.
M.P. 1932 nr 238 poz. 266 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 42 z dnia 29 września 1932 r.
M.P. 1932 nr 174 poz. 206 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lipca r. w sprawie wzoru zaświadczeń eksportowych, służących za podstawę do zwrotu ceł przy wywozie zagranicę zbóż, produktów przemiału i słodu.
M.P. 1932 nr 73 poz. 102 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 marca 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe".
M.P. 1930 nr 216 poz. 299 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1930 o przepisach wykonawczych do rozporządzenia z dnia 23 lipca 1930 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, produktów przemiału oraz słodu.
M.P. 1930 nr 201 poz. 287 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa z dnia 2 sierpnia 1930 r. o ustaleniu nazwy organizacji eksportowej oraz warunków, przewidzianych w par. 4 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 lipca 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu
M.P. 1930 nr 154 poz. 235 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1930 r. w sprawie powołania Komisji Rozjemczej dla ustalenia płac za roboty akordowe przy zbiorze zbóż dla województw: poznańskiego i pomorskiego na rok służbowy 1930 r.
M.P. 1930 nr 44 poz. 71 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lutego 1930 r. o częściowej zmianie przepisów wykonawczych do rozporządzenia z dnia 6 listopada 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóź, produktów przemiału oraz słodu