Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-28
Date of announcement:
1991-12-21
Date of entry into force:
1992-01-06
Date of binding force:
1992-01-06
Date of repeal:
1993-07-05
Issuing authority:
  • MIN. FINANSÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (6)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)