Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-28
Date of announcement:
1991-12-21
Date of entry into force:
1992-01-06
Date of binding force:
1992-01-06
Date of repeal:
1992-05-04
Issuing authority:
  • MIN. FINANSÓW
Legal basis (2)
Legal basis with article (4)
Amended acts (1)
References (1)
Repealing acts (1)