Wyszukiwanie

tytoń

Liczba znalezionych aktów: 621. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 262 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2024 poz. 163 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r., sporządzonego w Seulu dnia 12 listopada 2012 r.
Dz.U. 2024 poz. 162 obowiązujący Protokół w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r., sporządzony w Seulu dnia 12 listopada 2012 r.
Dz.U. 2023 poz. 2536 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości i urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, a także w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty
Dz.U. 2023 poz. 2498 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2023 poz. 1597 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu
Dz.U. 2023 poz. 1502 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
Dz.U. 2023 poz. 1428 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi, sporządzonego w Seulu dnia 12 listopada 2012 r., do Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r.
Dz.U. 2023 poz. 700 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2023 poz. 463 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2023 poz. 287 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
Dz.U. 2022 poz. 2707 obowiązujący Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 2261 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia osadzonego w areszcie śledczym lub zakładzie karnym o zaprzestaniu używania wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2022 poz. 2104 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2022 r.
Dz.U. 2022 poz. 2101 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu
Dz.U. 2022 poz. 1855 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 1839 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości i urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, a także w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty
Dz.U. 2022 poz. 1775 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2022 poz. 1186 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego
Dz.U. 2022 poz. 960 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego
Dz.U. 2022 poz. 586 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu
Dz.U. 2022 poz. 185 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
Dz.U. 2021 poz. 2114 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2021 poz. 1863 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2021 r.
Dz.U. 2021 poz. 1241 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną
Dz.U. 2021 poz. 908 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2021 r.
Dz.U. 2021 poz. 618 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu
Dz.U. 2021 poz. 589 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2021 poz. 276 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2020 poz. 2203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu
Dz.U. 2020 poz. 1803 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2020 r.
Dz.U. 2020 poz. 1337 obowiązujący Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 922 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną
Dz.U. 2020 poz. 835 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2020 r.
Dz.U. 2020 poz. 834 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu
Dz.U. 2020 poz. 414 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu
Dz.U. 2020 poz. 11 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych
Dz.U. 2019 poz. 2523 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Dz.U. 2019 poz. 2182 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2019 poz. 1959 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 1867 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu
Dz.U. 2019 poz. 913 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 864 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym
Dz.U. 2019 poz. 810 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych
Dz.U. 2019 poz. 716 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie elementów zabezpieczenia umieszczanego na opakowaniu jednostkowym wyrobów tytoniowych sprzedawanych w wolnych obszarach celnych podróżnym udającym się do krajów trzecich
Dz.U. 2019 poz. 663 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu wydającego identyfikatory
Dz.U. 2019 poz. 657 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia postaci niepowtarzalnego identyfikatora w formie nośnika fizycznego
Dz.U. 2019 poz. 638 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2018 poz. 2525 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2018 poz. 2352 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2018 poz. 2227 obowiązujący Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych
Dz.U. 2018 poz. 1959 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2018 r.
Dz.U. 2018 poz. 1634 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu
Dz.U. 2018 poz. 1629 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U. 2018 poz. 1446 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2018 poz. 1042 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych
Dz.U. 2018 poz. 826 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu
Dz.U. 2018 poz. 678 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych
Dz.U. 2018 poz. 650 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Dz.U. 2018 poz. 492 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu
Dz.U. 2018 poz. 476 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną
Dz.U. 2017 poz. 2439 obowiązujący Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1891 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2017 r.
Dz.U. 2017 poz. 1729 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu
Dz.U. 2017 poz. 1706 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości i urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, a także w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty
Dz.U. 2017 poz. 1482 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz urzędu obsługującego tego ministra
Dz.U. 2017 poz. 968 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2017 r.
Dz.U. 2017 poz. 957 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2017 poz. 534 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu
Dz.U. 2017 poz. 325 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną
Dz.U. 2017 poz. 206 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2016 poz. 1706 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2016 r.
Dz.U. 2016 poz. 1696 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu
Dz.U. 2016 poz. 1410 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wykazu laboratoriów przeprowadzających weryfikację maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosów
Dz.U. 2016 poz. 1331 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2016 poz. 680 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2016 r.
Dz.U. 2016 poz. 450 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu
Dz.U. 2016 poz. 303 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji
Dz.U. 2016 poz. 245 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 2349 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych
Dz.U. 2015 poz. 1625 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 1551 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2015 poz. 1536 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu
Dz.U. 2015 poz. 1228 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2015 poz. 672 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu
Dz.U. 2015 poz. 653 uchylony Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2015 poz. 351 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu
Dz.U. 2015 poz. 308 uchylony Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2015 poz. 298 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2015 poz. 103 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2014 poz. 1662 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
Dz.U. 2014 poz. 1582 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2014 r.
Dz.U. 2014 poz. 1581 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2014 r.
Dz.U. 2014 poz. 1374 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014 r. sygn. akt U 4/13
Dz.U. 2014 poz. 920 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2014 poz. 752 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym
Dz.U. 2013 poz. 1361 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2013 r.
Dz.U. 2013 poz. 1335 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2013 r.
Dz.U. 2013 poz. 430 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji
Dz.U. 2013 poz. 370 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych
Dz.U. 2012 poz. 1311 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2012 r.
Dz.U. 2012 poz. 1310 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2012 r.
Dz.U. 2012 poz. 276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie rejonów uprawy tytoniu
Dz.U. 2012 poz. 274 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wymagań jakościowych dla odmian tytoniu
Dz.U. 2012 poz. 243 obowiązujący Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 193 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających Ministrowi Obrony Narodowej
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 960 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2011 nr 145 poz. 868 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno
Dz.U. 2011 nr 135 poz. 795 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości oraz w środkach przewozu osób
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 785 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 744 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 742 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji
Dz.U. 2011 nr 105 poz. 619 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw
Dz.U. 2011 nr 105 poz. 618 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie sposobu, wysokości oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu
Dz.U. 2011 nr 104 poz. 611 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie wzoru protokołu kontroli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
Dz.U. 2011 nr 97 poz. 564 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1771 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego w roku gospodarczym 2010/2011
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1770 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2010/2011
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1734 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną
Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1486 obowiązujący Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 157 poz. 1058 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529 obowiązujący Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Dz.U. 2010 nr 57 poz. 367 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1636 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji owoców i warzyw oraz zagospodarowaniu odpadów
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1635 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynku owoców i warzyw
Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1358 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości
Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1256 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1255 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności związanej dla producentów surowca tytoniowego za 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie informacji o wielkości sprzedaży papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną
Dz.U. 2009 nr 31 poz. 213 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie sposobu oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu
Dz.U. 2009 nr 28 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej
Dz.U. 2009 nr 22 poz. 123 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1602 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie maksymalnej części produkcji lub produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na ich własne potrzeby
Dz.U. 2008 nr 158 poz. 989 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 979 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 154 poz. 961 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości
Dz.U. 2008 nr 147 poz. 933 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności związanej dla producentów surowca tytoniowego za 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 635 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na niezwiązaną z produkcją część płatności uzupełniającej za 2007 r.
Dz.U. 2008 nr 52 poz. 303 obowiązujący Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
Dz.U. 2008 nr 48 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy
Dz.U. 2008 nr 11 poz. 70 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
Dz.U. 2007 nr 160 poz. 1132 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności w nadmiernej wysokości
Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1115 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1068 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu zielarskiego i rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu tytoniowego
Dz.U. 2007 nr 146 poz. 1025 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy z tytułu produkcji suszu paszowego
Dz.U. 2007 nr 74 poz. 488 Oświadczenie rządowe z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r.
Dz.U. 2007 nr 74 poz. 487 obowiązujący Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzona w Genewie dnia 21 maja 2003 r.
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 464 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości
Dz.U. 2007 nr 56 poz. 366 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1774 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1624 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności uzupełniającej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego
Dz.U. 2006 nr 209 poz. 1547 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rejonów uprawy tytoniu
Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1384 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego
Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1117 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności w nadmiernej wysokości
Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1025 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2006 nr 66 poz. 473 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku paszowego
Dz.U. 2006 nr 66 poz. 464 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o ratyfikacji Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2021 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1752 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu
Dz.U. 2005 nr 178 poz. 1483 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany tytoń
Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1182 obowiązujący Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
Dz.U. 2005 nr 40 poz. 381 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy
Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2569 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2378 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności producentom surowca tytoniowego
Dz.U. 2004 nr 211 poz. 2149 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badan parametrów jakościowych suszu
Dz.U. 2004 nr 191 poz. 1959 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości płatności dla producentów surowca tytoniowego
Dz.U. 2004 nr 184 poz. 1905 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli zatwierdzonych lub ubiegających się o zatwierdzenie przedsiębiorstw przetwórczych i podmiotów skupujących
Dz.U. 2004 nr 177 poz. 1830 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany tytoń
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 966 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2004 nr 86 poz. 806 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 684 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany tytoń
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 683 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków podziału dodatkowych kwot produkcji surowca tytoniowego
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 682 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu
Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2004 nr 42 poz. 386 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 275 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2004 nr 29 poz. 257 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2274 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2221 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1881 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2003 r. w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności
Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1406 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy
Dz.U. 2003 nr 53 poz. 472 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1895 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1870 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.
Dz.U. 2002 nr 143 poz. 1201 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.
Dz.U. 2002 nr 143 poz. 1200 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 488 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie limitu krajowego produkcji surowca tytoniowego.
Dz.U. 2002 nr 27 poz. 269 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 2002 nr 16 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych informacji dotyczących papierosów oznaczonych cenami detalicznymi.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1655 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1651 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1650 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów umieszczonych w przesyłkach.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1560 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla zielonki przeznaczonej do produkcji suszu paszowego oraz metod badań stosowanych w ocenie wymagań jakościowych.
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1163 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2001 r. w sprawie zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 945 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia.
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 863 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu.
Dz.U. 2001 nr 69 poz. 721 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 2001 nr 31 poz. 353 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 339 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec".
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 338 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 337 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew".
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 336 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 335 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 334 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 332 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 331 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 330 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 328 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 327 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze.
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 225 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 221 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 218 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2001 nr 3 poz. 19 uchylony Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1280 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1276 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1273 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1259 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1254 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na tytoń nie przetworzony przywożony z zagranicy.
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1023 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie treści, wzorów i sposobu umieszczania napisów ostrzegających przed szkodliwością używania tytoniu oraz informacji o zawartości substancji smolistych i nikotyny, a także w sprawie dopuszczalnej zawartości substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych i sposobu ustalania ich zawartości.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 751 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 512 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 358 obowiązujący Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim.
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 324 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 320 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na tytoń nie przetworzony przywożony z zagranicy.
Dz.U. 2000 nr 21 poz. 267 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1295 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1222 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1219 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1197 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1107 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 723 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 lipca 1999 r. w sprawie określenia wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 27 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.
Dz.U. 1998 nr 157 poz. 1035 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1998 nr 84 poz. 537 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie wojskowych obiektów zamkniętych.
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 425 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 54 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.
Dz.U.1997 nr 109 poz. 713 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie treści, wzorów i sposobu umieszczania napisów ostrzegających przed szkodliwością używania tytoniu oraz informacji o zawartości substancji smolistych i nikotyny, a także w sprawie dopuszczalnej zawartości substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych i sposobu ustalania ich zawartości.
Dz.U. 1997 nr 70 poz. 445 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przywozu z zagranicy paliw mineralnych, olejów mineralnych i produktów ich destylacji, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1997 nr 63 poz. 400 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 734 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 729 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgier i Republiki Słowenii.
Dz.U. 1996 nr 146 poz. 685 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 grudnia 1996 r. w sprawie treści, wzorów i sposobu umieszczania napisów ostrzegających przed szkodliwością używania tytoniu oraz informacji o zawartości substancji smolistych i nikotyny, a także w sprawie dopuszczalnej zawartości substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych i sposobu ustalania ich zawartości.
Dz.U. 1996 nr 140 poz. 658 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.
Dz.U. 1996 nr 129 poz. 610 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 4 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych.
Dz.U. 1996 nr 50 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nasiennictwie.
Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 743 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1995 nr 135 poz. 664 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 611 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 1995 nr 73 poz. 367 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 9 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na przewóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 72 poz. 360 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 72 poz. 358 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 274 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 kwietnia 1995 r. w sprawie wzoru informacji zamieszczanej w graficznej formie reklamy wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1995 nr 13 poz. 60 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 744 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1995 r.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 725 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 670 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1994 nr 127 poz. 629 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1994 nr 88 poz. 413 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1994 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1994 nr 75 poz. 342 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej.
Dz.U. 1994 nr 75 poz. 341 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 kwietnia 1994 r. w sprawie rodzaju dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów spirytusowych i tytoniowych.
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1994 nr 40 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.
Dz.U. 1994 nr 40 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 1994 nr 26 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1994 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1993 nr 131 poz. 628 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych.
Dz.U. 1993 nr 131 poz. 627 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1994 r.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 622 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień celnych w obrocie towarowym pomiędzy wolnym obszarem celnym a pozostałym polskim obszarem celnym.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 619 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 593 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 584 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.
Dz.U. 1993 nr 81 poz. 381 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego nad wytwarzaniem, obrotem i importem niektórych wyrobów oraz podatku akcyzowego od tych wyrobów.
Dz.U. 1993 nr 69 poz. 333 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego nad wytwarzaniem, obrotem i importem niektórych wyrobów oraz podatku akcyzowego od tych wyrobów.
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 299 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Finlandii.
Dz.U. 1993 nr 60 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn, olejów napędowych i opałowych.
Dz.U. 1993 nr 60 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1993 nr 60 poz. 281 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn, olejów napędowych i opałowych.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 276 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego nad wytwarzaniem, obrotem i importem niektórych wyrobów oraz podatku akcyzowego od tych wyrobów.
Dz.U. 1993 nr 58 poz. 265 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wprowadzania dodatkowych zwolnień celnych w obrocie towarowym pomiędzy wolnym obszarem celnym a pozostałym polskim obszarem celnym.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 257 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 54 poz. 246 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Republiki Finlandii.
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dz.U. 1993 nr 15 poz. 66 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1993 nr 2 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn, olejów napędowych i opałowych.
Dz.U. 1993 nr 2 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn, olejów napędowych i opałowych.
Dz.U. 1993 nr 2 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przywozu z zagranicy paliw płynnych, alkoholu skażonego, niektórych napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1993 nr 2 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 511 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 86 poz. 437 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 60 poz. 306 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn i olejów napędowych.
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1992 nr 27 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn i olejów napędowych.
Dz.U. 1992 nr 27 poz. 120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz wyrobów tytoniowych, benzyn i olejów napędowych.
Dz.U. 1992 nr 27 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 123 poz. 546 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 487 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień celnych w obrocie towarowym pomiędzy wolnym obszarem celnym a pozostałym polskim obszarem celnym.
Dz.U. 1991 nr 36 poz. 157 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu piwa, napojów winnych i wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1991 nr 20 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 543 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu piwa, napojów winnych i wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1990 nr 75 poz. 446 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1990 r. w sprawie ustanowienia w 1990 r. czasowego ograniczenia przywozu piwa, napojów winnych i wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 321 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób tytoniu.
Dz.U. 1982 nr 6 poz. 50 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 lutego 1982 r. w sprawie zwalczania chorób tytoniu.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 czerwca 1974 r. w sprawie ograniczenia palenia tytoniu ze względów zdrowotnych.
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 26 marca 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu tytoniowego.
Dz.U. 1964 nr 20 poz. 124 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 maja 1964 r. w sprawie zwalczania mączniaka rzekomego tytoniu.
Dz.U. 1955 nr 18 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1955 r. w sprawie trybu orzekania o czynach powodujących nieznaczną szkodę w dziedzinie gospodarki tytoniem.
Dz.U. 1953 nr 45 poz. 219 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 3 września 1953 r. w sprawie określenia nieznacznej szkody w dziedzinie gospodarki tytoniem.
Dz.U. 1953 nr 34 poz. 144 uchylony Dekret z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1947 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 184 uchylony Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1939 nr 78 poz. 518 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 sierpnia 1939 r. o cenach sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 kwietnia 1939 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 74 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1939 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 52 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1939 r. o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży artykułów Polskiego Monopolu Tytoniowego i Państwowego Monopolu Spirytusowego, soli wprowadzonej do obrotu przez Polski Monopol Solny oraz losów loterii, urządzanych przez Polski Monopol Loteryjny.
Dz.U. 1939 nr 2 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1939 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1938 nr 100 poz. 666 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1938 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 588 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1938 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 464 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1938 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1938 nr 46 poz. 375 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1938 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 112 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1938 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 86 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o uprawie tytoniu.
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 636 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1937 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1937 nr 71 poz. 521 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 sierpnia 1937 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1937 nr 70 poz. 519 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 września 1937 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1937 nr 66 poz. 505 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy".
Dz.U. 1937 nr 29 poz. 218 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1937 nr 16 poz. 105 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lutego 1937 r. o normach szacunkowych i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 502 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 sierpnia 1936 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 195 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego".
Dz.U. 1936 nr 19 poz. 164 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1936 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1936 nr 8 poz. 87 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1936 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1935 nr 92 poz. 586 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 grudnia 1935 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 509 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 30 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1935 nr 31 poz. 228 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego".
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o uprawie tytoniu.
Dz.U. 1935 nr 25 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1935 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1935 nr 15 poz. 81 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 stycznia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1923 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy".
Dz.U. 1935 nr 13 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lutego 1935 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1935 nr 10 poz. 53 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1934 nr 105 poz. 940 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 listopada 1934 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 830 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 października 1934 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 2 maja 1933 r. o paczkach tytoniowych.
Dz.U. 1934 nr 81 poz. 747 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 września 1934 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 470 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 czerwca 1934 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1934 nr 16 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1934 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1934 nr 9 poz. 77 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1933 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego".
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 48 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoch, podpisanego w Warszawie, dnia 30 października 1933 r. w sprawie czasowej zmiany postanowień układu polsko-włoskiego z dnia 10 marca 1924 r., dotyczącego 7% pożyczki tytoniowej.
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 47 wygaśnięcie aktu Układ między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoch, podpisany w Warszawie, dnia 30 października 1933 r. w sprawie czasowej zmiany postanowień układu polsko-włoskiego z dnia 10 marca 1924 r., dotyczącego 7% pożyczki tytoniowej.
Dz.U. 1934 nr 6 poz. 45 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1934 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1933 nr 87 poz. 676 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 617 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1933 nr 36 poz. 300 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 maja 1933 r. o paczkach tytoniowych.
Dz.U. 1933 nr 4 poz. 29 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1933 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1933 nr 4 poz. 28 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1933 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego".
Dz.U. 1933 nr 4 poz. 25 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy".
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1932 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1932 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1932 nr 80 poz. 710 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1932 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1932 nr 67 poz. 624 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1932 nr 67 poz. 623 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o uprawie tytoniu.
Dz.U. 1932 nr 54 poz. 529 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od obrotu artykułami objętemi Monopolem Tytoniowym, wyrobami Państwowego Monopolu Spirytusowego, solą kuchenną (jadalną), bydlęcą i przemysłową oraz losami loterji państwowej.
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 351 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1932 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1932 r. o koncesjonowanej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 240 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy".
Dz.U. 1932 nr 5 poz. 31 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1932 r. o uprawie tytoniu w r. 1932.
Dz.U. 1932 nr 2 poz. 13 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 stycznia 1932 r. w sprawie cennika wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu Tytoniowego.
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 856 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 listopada 1931 r. w sprawie zapasów wyrobów tytoniowych, które mogą posiadać osoby prywatne.
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 855 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 listopada 1931 r. o koncesjonowanej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1931 nr 50 poz. 421 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1931 r. o częściowej zmianie cennika niektórych wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu Tytoniowego.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 258 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 kwietnia 1931 r. w sprawie dodatkowego ustalenia cen papierosów odnikotynizowanych.
Dz.U. 1931 nr 18 poz. 102 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1931 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych taryfy ogólnej.
Dz.U. 1931 nr 3 poz. 15 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 grudnia 1930 r. o uprawie tytoniu w roku 1931.
Dz.U. 1930 nr 89 poz. 699 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 listopada 1930 r. w sprawie warunków sprzedaży wyrobów tytoniowych Monopolu Francuskiego.
Dz.U. 1930 nr 87 poz. 684 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 listopada 1930 r. w sprawie zmiany cennika detalicznej sprzedaży niektórych gatunków cygar.
Dz.U. 1930 nr 78 poz. 610 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1930 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1930 nr 59 poz. 479 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 sierpnia 1930 r. w sprawie ustalenia rabatów handlowych od ceny taryfowej wyrobów tytoniowych specjalnych.
Dz.U. 1930 nr 41 poz. 359 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 maja 1930 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 6 lipca 1927 r. w sprawie podwyższenia opłaty monopolowej od wyrobów tytoniowych, sprowadzanych z zagranicy przez osoby prywatne.
Dz.U. 1930 nr 41 poz. 358 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 maja 1930 r. w sprawie uznania nikotyny i jej pochodnych oraz ekstraktów tytoniowych za wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1930 nr 41 poz. 357 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 maja 1930 r. w sprawie sprzedaży oraz ustalenia cen odnikotyzowanych papierosów.
Dz.U. 1930 nr 25 poz. 226 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1930 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 98 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1930 r. w przedmiocie uprawy tytoniu w roku 1930.
Dz.U. 1929 nr 87 poz. 661 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 listopada 1929 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. w przedmiocie organizacji Państwowego Monopolu Tytoniowego.
Dz.U. 1929 nr 66 poz. 512 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 sierpnia 1929 r. w sprawie zmiany cennika detalicznej sprzedaży niektórych gatunków cygar.
Dz.U.1929 nr 64 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1929 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 483 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lipca 1929 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1929 nr 54 poz. 434 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1929 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 31 października 1928 r. w przedmiocie uprawy tytoniu w 1929 r.
Dz.U. 1929 nr 48 poz. 397 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 maja 1929 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1929 nr 38 poz. 335 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 maja 1929 r. w sprawie ustanowienia cen detalicznej sprzedaży cygar w mniejszych opakowaniach.
Dz.U. 1929 nr 33 poz. 314 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 maja 1929 r. w sprawie ustanowienia cennika detalicznej sprzedaży niektórych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1929 nr 26 poz. 271 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 marca 1929 r. w sprawie sprzedaży niektórych wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu Tytoniowego.
Dz.U. 1929 nr 25 poz. 266 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 marca 1929 r. o przyznawaniu przez Dyrekcję Polskiego Monopolu Tytoniowego kredytów na pobór wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1929 nr 13 poz. 111 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1929 r. w sprawie udzielania zezwoleń na sprzedaż wyrobów tytoniowych specjalnych i importowanych.
Dz.U. 1929 nr 10 poz. 84 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1929 r. w sprawie ustalenia rabatów handlowych od dopuszczonych do sprzedaży w Polsce niektórych wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu Tytoniowego.
Dz.U. 1929 nr 10 p oz. 81 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1928 r. w sprawie zmiany w rozporządzeniu z dnia 29 września 1928 r. o przyznawaniu koncesjonowanym sprzedawcom wyrobów tytoniowych kredytu na pobór tych wyrobów oraz o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 20 czerwca 1927 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych i podległych izbom urzędów skarbowych.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 878 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1928 r. w przedmiocie uprawy tytoniu w 1929 r.
Dz.U. 1928 nr 93 poz. 827 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 września 1928 r. w sprawie organizacji sprzedaży wyrobów tytoniowych specjalnych i importowanych oraz niektórych wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu Tytoniowego, dopuszczonych do sprzedaży w Polsce.
Dz.U. 1928 nr 90 poz. 790 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 września 1928 r. o przyznaniu koncesjonowanym sprzedawcom wyrobów tytoniowych kredytu na pobór tych wyrobów oraz o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 20 czerwca 1927 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych i podległych izbom urzędów skarbowych.
Dz.U. 1928 nr 88 poz. 777 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 września 1928 r. w sprawie ustalenia rabatów handlowych, przyznawanych koncesjonowanym sprzedawcom od wyrobów tytoniowych Monopolu Gdańskiego, wyszczególnionych w rozporządzeniu z dnia 30 sierpnia 1928 r.
Dz.U. 1928 nr 84 poz. 740 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 sierpnia 1928 r. w sprawie cennika niektórych wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu tytoniowego.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 713 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 sierpnia 1928 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1928 nr 59 poz. 554 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 maja 1928 r. w przedmiocie cennika dodatkowego detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1928 nr 52 poz. 503 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1928 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1928 nr 34 poz. 322 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 marca 1928 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1928 r. w sprawie uprawy tytoniu w 1928 r.
Dz.U. 1928 nr 30 poz. 284 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1928 r. w sprawie ustalenia rabatu handlowego dla domowych sprzedawców wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1928 nr 16 poz. 132 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1928 r. w sprawie uprawy tytoniu w roku 1928.
Dz.U. 1928 nr 10 poz. 85 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1928 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży tytoniowych wyrobów importowanych i zmiany cennika detalicznej sprzedaży wyrobów ogólnej taryfy.
Dz.U. 1928 nr 10 poz. 84 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 stycznia 1928 r. o wykonaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. w sprawie wykupu maszyn, narzędzi, materjałów i fabrykatów tytoniowych.
Dz.U. 1928 nr 8 poz. 59 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1928 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży "Presówki" i "Skrętków śląskich".
Dz.U. 1928 nr 4 poz. 30 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1927 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 117 poz. 1000 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. w sprawie wykupu maszyn, narzędzi, materjałów i fabrykatów tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 107 poz. 919 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1927 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży specjalnych i importowanych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 95 poz. 848 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 października 1927 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 93 poz. 838 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 października 1927 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 88 poz. 794 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 września 1927 r. w sprawie ustalenia kompetencji władz skarbowych do nadawania i cofania koncesyj na sprzedaż wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 75 poz. 658 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lipca 1927 r. w sprawie podwyższenia opłaty monopolowej od wyrobów tytoniowych, sprowadzanych z zagranicy przez osoby prywatne.
Dz.U. 1927 nr 64 poz. 569 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 lipca 1927 r. o ustaleniu procentów zwłoki od niespłaconych w terminie kredytów na pobór wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 61 poz. 539 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. o organizacji Państwowego Monopolu Tytoniowego w wykonaniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 492 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zatwierdzeniu umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w przedmiocie zaprowadzenia monopolu tytoniowego na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, zawartej w Gdańsku dnia 31 marca 1927 r.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 412 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 maja 1927 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 40 poz. 360 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 kwietnia 1927 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 31 poz. 273 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1927 r. w sprawie ustanowienia cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 16 poz. 122 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1927 r. w sprawie cennika detalicznej sprzedaży "amerykańskiego tytoniu do żucia".
Dz.U. 1927 nr 16 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1925 r. o ustaleniu rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 16 poz. 120 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1927 r. o częściowej zmianie i uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 września 1925 r. w sprawie taryfy i organizacji sprzedaży tytoniowych wyrobów specjalnych i importowanych.
Dz.U. 1927 nr 1 poz. 5 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1926 r. w sprawie przedłużenia terminu wywozu zagranicę przedmiotów, pozostałych po likwidacji b. prywatnych fabryk tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 1 poz. 3 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 grudnia 1926 r. w sprawie uprawy tytoniu w roku 1927.
Dz.U. 1927 nr 1 poz. 2 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie złożenia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisanego w Genewie dnia 5 października 1921 r., dotyczącego poprawek do artykułu 4 Umowy Związku Narodów.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 742 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 listopada 1926 r. o organizacji Państwowego Monopolu Tytoniowego.
Dz.U. 1926 nr 115 poz. 667 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 listopada 1926 r. w sprawie cennika detalicznej sprzedaży "Kolekcji papierosów".
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 614 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 października 1926 r. w sprawie detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 613 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 października 1926 r. o ustanowieniu ceny "Machorki Przedniej" w detalicznej sprzedaży.
Dz.U. 1926 nr 90 poz. 516 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 sierpnia 1926 r. w sprawie częściowej zmiany cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1926 nr 64 poz. 379 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1926 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1926 nr 55 poz. 325 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 maja 1926 r. w sprawie podwyższenia opłaty monopolowej od wyrobów tytoniowych, sprowadzanych z zagranicy przez osoby prywatne.
Dz.U. 1926 nr 53 poz. 317 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 maja 1926 r. w sprawie przedłużenia terminu wywozu zagranicę przedmiotów, pozostałych po likwidacji b. prywatnych fabryk.
Dz.U. 1926 nr 51 poz. 304 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lutego 1926 r. w sprawie wyjaśnień uzupełniających taryfę celną.
Dz.U. 1926 nr 49 poz. 295 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1926 r. o ustanowieniu cennika sprzedaży pyłu tytoniowego.
Dz.U. 1926 nr 38 poz. 241 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 kwietnia 1926 r. o cenniku detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1926 nr 32 poz. 193 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1926 r. w sprawie utworzenia urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych i kasy skarbowej w Stolinie oraz zmian w organizacji komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Brześciu.
Dz.U. 1926 nr 22 poz. 133 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1926 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1926 nr 18 poz. 106 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lutego 1926 r. w sprawie przedłużenia terminu wywozu zagranicę przedmiotów pozostałych po likwidacji b. prywatnych fabryk tytoniowych.
Dz.U. 1926 nr 9 poz. 62 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1926 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1926 nr 9 poz. 61 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1926 r. w sprawie uprawy tytoniu w roku 1926.
Dz.U. 1926 nr 6 poz. 33 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 stycznia 1926 r. w sprawie ceny detalicznej sprzedaży tabaki do zażywania "Napoleonka".
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 927 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1925 r. o ustaleniu rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 925 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1925 r. o ustanowieniu cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 924 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1925 r. o przywozie tytoniu z zagranicy.
Dz.U. 1925 nr 125 poz. 895 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1925 r. w sprawie cen detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 842 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 listopada 1925 r. w sprawie cennika detalicznej sprzedaży kolekcyj papierosowych.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 840 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 października 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uzupełnieniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.
Dz.U. 1925 nr 104 poz. 731 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 października 1925 r. o ustanowieniu cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 98 poz. 699 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 września 1925 r. w sprawie taryfy i organizacji sprzedaży tytoniowych wyrobów specjalnych i importowanych.
Dz.U. 1925 nr 97 poz. 686 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 1925 roku o uzupełnieniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.
Dz.U. 1925 nr 88 poz. 614 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 sierpnia 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 569 Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. o uzupełnieniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.
Dz.U. 1925 nr 67 poz. 476 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1925 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 65 poz. 459 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1925 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 55 poz. 396 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 maja 1925 r. w sprawie sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 53 poz. 360 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 maja 1925 r. o ustaleniu rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 51 poz. 349 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 maja 1925 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 49 poz. 343 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 maja 1925 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 35 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 marca 1925 r. o przywozie tytoniu z zagranicy.
Dz.U. 1925 nr 27 poz. 193 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lutego 1925 r. w sprawie sprzedaży wyrobów tytoniowych na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1925 nr 26 poz. 187 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1925 r. o wykonaniu ustawy z dnia 4 lutego 1925 r., uzupełniającej ustawę z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.
Dz.U. 1925 nr 25 poz. 168 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1925 r. o ustaleniu procentów zwłoki od niespłaconych w terminie kredytów na pobór wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 19 poz. 137 Ustawa z dnia 4 lutego 1925 r. w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.
Dz.U. 1925 nr 17 poz. 123 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lutego 1925 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 13 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1925 r. w przedmiocie ustalenia rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 9 poz. 66 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1925 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 7 poz. 53 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 grudnia 1924 r. w sprawie ustalenia wzorów ksiąg poborowych sprzedawców wyrobów tytoniowych i prowadzenia tychże ksiąg.
Dz.U. 1925 nr 2 poz. 17 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 grudnia 1924 r. o uprawie tytoniu w r. 1925.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1063 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1924 r. w sprawie sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 101 poz. 934 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 listopada 1924 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 88 poz. 841 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 września 1924 r. w sprawie sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 80 poz. 779 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1924 r. w przedmiocie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 67 poz. 653 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1924 r. o ustaleniu procentów zwłoki od niespłaconych w terminie kredytów na pobór wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 555 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1924 r. w przedmiocie ustalenia rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 554 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1924 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych Państwowych fabryk tytoniu.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 472 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 maja 1924 r. w sprawie sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 36 poz. 391 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1924 r. w sprawie sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 33 poz. 343 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1924 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.
Dz.U. 1924 nr 33 poz. 341 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 kwietnia 1924 r. w przedmiocie udzielania pozwoleń prywatnym fabrykom wyrobów tytoniowych na przywóz surowca.
Dz.U. 1924 nr 20 poz. 219 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lutego 1924 r. w przedmiocie przyznawania rejonowym hurtownikom tytoniowym kredytów na pobór wyrobów tytoniowych w Państwowych Magazynach wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 20 poz. 218 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1924 r. o ustaleniu ceny na tytoń "Presówka".
Dz.U. 1924 nr 19 poz. 201 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1924 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1924 r. w sprawie sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 19 poz. 198 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lutego 1924 r. o wyrobie machorki w prywatnych fabrykach wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 16 poz. 161 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1924 r. w sprawie sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 8 poz. 80 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 stycznia 1924 r. w przedmiocie ustalenia rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 3 poz. 20 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 stycznia 1924 r. w przedmiocie uprawy tytoniu w r. 1924.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1152 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1923 r. w przedmiocie nowego unormowania opłaty kontrolnej pobieranej od wyrobów tytoniowych, wywożonych za granicę.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1151 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1923 r. w przedmiocie nowego unormowania zwrotu kosztów nakładu tytoniowych opasek monopolowych.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1150 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1923 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych jak i prywatnych fabryk.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1084 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1923 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych jak i prywatnych fabryk.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1080 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 grudnia 1923 r. w przedmiocie uzupełnienia warunków pod jakiemi zezwala się prywatnym fabrykantom wyrobów tytoniowych na dalszą produkcję tychże wyrobów.