Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1996 r.

Show content in full window
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Acts deemed repealed (1)
References (15)
Repeals arising from (1)