This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Ustawa
Date of announcement:
1994-07-07
Date of entry into force:
1995-01-01
Date of binding force:
1995-01-01
Date of repeal:
2003-07-11
Remarks:
w odniesieniu do planów zagospodarowania przestrzennego gmin, o których mowa w art. 87 ust. 3, przepisy art. 31a ustawy wymienionej w ust. 1 zachowują moc do czasu utraty mocy albo uchylenia tych planów
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
  • MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
Amended acts (8)
Repealed acts (5)
Acts deemed repealed (7)
References (2)
Executory orders (11)
Information on the consolidated act (1)
Amending acts (19)
Repealing acts (1)