There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2000-02-23
Date of announcement:
2000-01-21
Date of entry into force:
2000-02-23
Date of binding force:
2000-02-23
Remarks:
Art. 71 wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r., art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26 i art. 29 pkt 2 wchodzą w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r., art. 24 pkt 6-10 i art. 41 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2000 r., art. 63 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r., art. 14 pkt 2 lit. a), c)-e), pkt 3, 4 i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26 pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a), art. 40 pkt 2 lit. b) i art. 62 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., art. 25 pkt 20 wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r. Art. 46 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. FINANSÓW
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
The legislative process (1)
Amended acts (57)
Acts deemed repealed (30)
References (7)
Executory orders (4)
Judgement of the Constitutional Tribunal (1)
Amending acts (22)