Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2000-02-23
Data wydania:
2000-01-21
Data wejścia w życie:
2000-02-23
Uwagi:
Art. 71 wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r., art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26 i art. 29 pkt 2 wchodzą w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r., art. 24 pkt 6-10 i art. 41 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2000 r., art. 63 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r., art. 14 pkt 2 lit. a), c)-e), pkt 3, 4 i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26 pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a), art. 40 pkt 2 lit. b) i art. 62 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., art. 25 pkt 20 wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r. Art. 46 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. FINANSÓW
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (57)
Akty uznane za uchylone (30)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (4)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (22)