Wyszukiwanie

bezrobocie

Liczba znalezionych aktów: 479.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 901 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2022 poz. 243 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
Dz.U. 2021 poz. 2268 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2020 poz. 1876 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2020 poz. 667 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy
Dz.U. 2019 poz. 1818 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
Dz.U. 2019 poz. 1507 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2019 poz. 1482 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2018 poz. 1149 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. sygn. akt K 53/16
Dz.U. 2017 poz. 2148 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
Dz.U. 2017 poz. 1380 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
Dz.U. 2017 poz. 1065 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2016 poz. 645 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2016 poz. 360 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Dz.U. 2015 poz. 1886 obowiązujący Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Dz.U. 2015 poz. 1814 obowiązujący Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2015 poz. 1041 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
Dz.U. 2015 poz. 163 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2015 poz. 149 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2014 poz. 1189 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
Dz.U. 2014 poz. 846 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
Dz.U. 2014 poz. 631 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego
Dz.U. 2014 poz. 598 obowiązujący Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 675 obowiązujący Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 674 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2013 poz. 170 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
Dz.U. 2012 poz. 1299 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy
Dz.U. 2012 poz. 457 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1747 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1288 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
Dz.U. 2011 nr 155 poz. 922 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
Dz.U. 2011 nr 133 poz. 775 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów specjalnych
Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1725 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 30 poz. 156 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
Dz.U. 2010 nr 30 poz. 155 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
Dz.U. 2009 nr 142 poz. 1160 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych
Dz.U. 2009 nr 123 poz. 1019 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
Dz.U. 2009 nr 115 poz. 964 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 512 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
Dz.U. 2009 nr 50 poz. 401 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie programów specjalnych
Dz.U. 2009 nr 6 poz. 33 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 5 poz. 26 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1130 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków
Dz.U. 2008 nr 115 poz. 728 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2008 nr 69 poz. 415 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1697 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1378 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1243 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 47 poz. 315 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1853 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków
Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1231 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1222 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2006 r. sygn. akt SK 15/05
Dz.U. 2006 nr 71 poz. 491 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Dz.U. 2006 nr 29 poz. 206 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2003 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy
Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2002 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1746 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1745 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych
Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1366 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 124 poz. 1036 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Dz.U. 2005 nr 70 poz. 630 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)
Dz.U. 2005 nr 57 poz. 492 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji przez organy zatrudnienia zadań wynikających z udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2608 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie rejestru agencji zatrudnienia
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2607 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2412 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2393 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004 r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2222 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2037 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez wojewodów i organy celne oraz sposobu ich współdziałania z innymi organami
Dz.U. 2004 nr 196 poz. 2018 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy
Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1912 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy
Dz.U. 2004 nr 165 poz. 1728 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie wniosku o udzielenie finansowego wsparcia, kryteriów i trybu jego oceny oraz wzoru formularza rozliczenia
Dz.U. 2004 nr 161 poz. 1683 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1070 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie, których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie umowy, która będzie stanowić podstawę udzielania pomocy państwa
Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 835 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 834 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 624 obowiązujący Ustawa z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Dz.U. 2004 nr 58 poz. 562 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie programów specjalnych
Dz.U. 2004 nr 27 poz. 239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców
Dz.U. 2004 nr 27 poz. 238 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
Dz.U. 2004 nr 27 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2004 nr 27 poz. 236 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców
Dz.U. 2004 nr 14 poz. 118 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2037 uchylony Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2036 obowiązujący Ustawa z dnia 29 października 2003 o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2031 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1710 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez wojewodów i organy celne kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1608 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
Dz.U. 2003 nr 100 poz. 924 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu wspierania środkami Funduszu Pracy programów inicjowanych przez organy samorządu województwa
Dz.U. 2003 nr 73 poz. 665 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie rejestru agencji zatrudnienia
Dz.U. 2003 nr 58 poz. 514 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 409 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 65 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty
Dz.U. 2002 nr 213 poz. 1800 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Dz.U. 2002 nr 112 poz. 980 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Dz.U. 2002 nr 112 poz. 975 uchylony Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 675 uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 560 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje.
Dz.U. 2002 nr 46 poz. 425 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów.
Dz.U. 2002 nr 15 poz. 141 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.
Dz.U. 2002 nr 13 poz. 123 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1793 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1702 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1637 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1636 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1635 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1634 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1633 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1627 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez wojewodów kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami.
Dz.U. 2001 nr 134 poz. 1511 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1405 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1323 obowiązujący Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1080 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 976 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 973 uchylony Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o pomocy społecznej.
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 642 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.
Dz.U. 2001 nr 42 poz. 475 uchylony Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 27 poz. 299 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów.
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Pracy na sfinansowanie rozpoczętych inwestycji realizowanych na potrzeby powiatowych urzędów pracy.
Dz.U. 2001 nr 7 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym.
Dz.U. 2001 nr 6 poz. 56 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1323 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1270 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1228 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 827 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, a także szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej pełnionej w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 820 uchylony Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 2000 nr 68 poz. 807 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu obronnego i wsparcia w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 68 poz. 806 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 514 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych.
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 513 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których powiatowy urząd pracy może dokonać zwrotu części lub całości kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które zostały skierowane i podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania.
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 464 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych.
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 420 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 384 uchylony Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 367 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu.
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 325 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, ustalania kwot, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 162 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Urzędu Pracy oraz zadań wojewody w zakresie realizacji przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 146 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy.
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 136 obowiązujący Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Dz.U. 2000 nr 6 poz. 76 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 61 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania zezwoleń i zgód na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 41 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1302 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1265 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do zasiłku i stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1264 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1237 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom wojewódzkim i powiatowym.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 867 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 808 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków wspierania środkami budżetu państwa na 1999 r. lokalnych programów restrukturyzacyjnych.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 781 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 716 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych.
Dz.U. 1999 nr 55 poz. 574 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 363 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu obronnego i wsparcia w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 341 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce.
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1999 nr 9 poz. 77 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie określenia gmin zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do zasiłku i strypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym.
Dz.U. 1999 nr 9 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1244 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1238 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1237 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1236 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1235 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1126 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
Dz.U. 1998 nr 156 poz. 1023 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu.
Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 obowiązujący Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Dz.U. 1998 nr 108 poz. 686 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek na utworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych zamieszkałych na terenie gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, a także miast do 20 tysięcy mieszkańców, wysokości ich oprocentowania i warunków spłaty oraz rozliczenia się Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Krajowym Urzędem Pracy z otrzymanych na ten cel środków Funduszu Pracy.
Dz.U. 1998 nr 108 poz. 684 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1998 nr 90 poz. 570 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie przyznania bezrobotnym, zamieszkałym w niektórych województwach i gminach objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, prawa do zasiłku i stypendium, przysługującego bezrobotnym zamieszkałym w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1998 nr 90 poz. 569 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie określenia województw i gmin objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, w których są stosowane szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje w celu restrukturyzacji gospodarki i ograniczania negatywnych skutków bezrobocia.
Dz.U. 1998 nr 81 poz. 524 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 492 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie zakresu, trybu i warunków wspierania środkami z budżetu państwa na 1998 r. realizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia instytucji lokalnych.
Dz.U. 1998 nr 66 poz. 431 obowiązujący Ustawa z dnia 8 maja 1998 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, a także o zmianie ustaw: o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin oraz o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej.
Dz.U. 1998 nr 53 poz. 336 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania zezwoleń i zgód na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1998 nr 38 poz. 222 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gmin, w których stosowane są szczególne rozwiązania dotyczące zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu mające na celu likwidację skutków powodzi.
Dz.U. 1997 nr 153 poz. 1006 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 1997 r. w sprawie wykazu gmin, w których stosowane są szczególne rozwiązania dotyczące zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu mające na celu likwidację skutków powodzi.
Dz.U. 1997 nr 110 poz. 720 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1997 nr 108 poz. 700 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec.
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 692 obowiązujący Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r., oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1997 nr 93 poz. 569 obowiązujący Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz o zmianie innych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 63 poz. 403 akt objęty tekstem jednolitym Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 1997 r. o utracie mocy obowiązującej art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 255 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 31 poz. 177 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie przyznania bezrobotnym, zamieszkałym w niektórych województwach i gminach objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, prawa do zasiłku i stypendium, przysługującego bezrobotnym zamieszkałym w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1997 nr 31 poz. 176 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie określenia województw i gmin objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, w których są stosowane szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje w celu restrukturyzacji gospodarki i ograniczania negatywnych skutków bezrobocia.
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 153 uchylony Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Dz.U. 1997 nr 25 poz. 136 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy.
Dz.U. 1997 nr 25 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.
Dz.U. 1997 nr 25 poz. 134 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych.
Dz.U. 1997 nr 25 poz. 133 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.
Dz.U. 1997 nr 25 poz. 132 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1997 nr 25 poz. 131 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.
Dz.U. 1997 nr 25 poz. 130 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie określenia wykazu rejonów administracyjnych (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których mogą być refundowane rzeczowe koszty organizacji robót publicznych.
Dz.U. 1997 nr 25 poz. 129 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie określenia wykazu rejonów administracyjnych (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których rejonowy urząd pracy może dokonać zwrotu części lub całości kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które zostały skierowane i podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania.
Dz.U. 1997 nr 25 poz. 128 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1996 nr 147 poz. 687 uchylony Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 100 poz. 459 uchylony Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie przyznania bezrobotnym, zamieszkałym w niektórych województwach i gminach objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, prawa do zasiłku i stypendium, przysługującego bezrobotnym zamieszkałym w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 339 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie określenia województw i gmin objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, w których są stosowane szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje w celu restrukturyzacji gospodarki i ograniczania negatywnych skutków bezrobocia.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 338 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 337 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie trybu i warunków wspierania środkami z budżetu państwa na rok 1996 realizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia instytucji lokalnych.
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 293 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1996 nr 56 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1996 nr 47 poz. 211 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 marca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta.
Dz.U. 1996 nr 5 poz. 34 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 134 poz. 661 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu.
Dz.U. 1995 nr 89 poz. 445 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.
Dz.U. 1995 nr 73 poz. 364 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy.
Dz.U. 1995 nr 73 poz. 363 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.
Dz.U. 1995 nr 59 poz. 309 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1995 r. w sprawie Ochotniczych Hufców Pracy.
Dz.U. 1995 nr 59 poz. 308 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1995 r. w sprawie trybu składania wniosków i zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na 1995 r. na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych, jako zadania własne gmin, w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 213 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 189 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych.
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 188 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie organizacji i trybu działania rad zatrudnienia oraz zasad uczestnictwa w posiedzeniach rad zatrudnienia innych organów oraz przedstawicieli nauki, organizacji i instytucji nie reprezentowanych w radach zatrudnienia.
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 187 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy.
Dz.U. 1995 nr 35 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.
Dz.U. 1995 nr 14 poz. 64 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1995 nr 14 poz. 63 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1995 nr 1 poz. 1 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 787 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie karty podatkowej.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 737 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości i sposobu opłacania składki na ubezpieczenie społeczne za okresy niepobierania zasiłku przez bezrobotnych z powodu osiągania przez małżonka dochodu przekraczającego dwukrotnie przeciętne wynagrodzenie.
Dz.U. 1994 r. nr 136 poz. 708 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy.
Dz.U. 1994 nr 108 poz. 516 uchylony Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1994 nr 79 poz. 364 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1994 r. w sprawie trybu składania wniosków i zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych, jako zadania własne gmin, w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 165 uchylony Ustawa z dnia 10 marca 1994 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 632 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydłużenia okresu pobierania zasiłków w rejonach administracyjnych (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1993 nr 110 poz. 492 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Dz.U. 1993 nr 82 poz. 385 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych na terenie gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1993 nr 45 poz. 206 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydłużenia okresu pobierania zasiłków w rejonach administracyjnych (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1993 nr 7 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 482 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 grudnia 1992 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy.
Dz.U. 1992 nr 87 poz. 440 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie wydłużenia okresu pobierania zasiłków w rejonach administracyjnych (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1992 nr 78 poz. 394 uchylony Ustawa z dnia 3 października 1992 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 378 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1992 r. w sprawie dotacji z budżetu państwa na finansowanie inwestycji tworzących nowe miejsca pracy w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem.
Dz.U. 1992 nr 69 poz. 348 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania prac interwencyjnych oraz robót publicznych.
Dz.U. 1992 nr 69 poz. 347 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1992 r. w sprawie Ochotniczych Hufców Pracy.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 84 obowiązujący Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego.
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 553 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1991 nr 122 poz. 541 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, orientacji i poradnictwa zawodowego, rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz poszukujących pracy, a także przyznawania świadczeń określonych w przepisach o zatrudnieniu i bezrobociu.
Dz.U. 1991 nr 122 poz. 540 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie zasad organizowania prac interwencyjnych oraz robót publicznych.
Dz.U. 1991 nr 122 poz. 539 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy.
Dz.U. 1991 nr 122 poz. 538 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie organizacji i trybu działania Naczelnej Rady Zatrudnienia.
Dz.U. 1991 nr 106 poz. 457 uchylony Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 372 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 82 poz. 365 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1991 r. w sprawie zasad wykorzystywania dotacji z budżetu państwa na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w strefach szczególnie zagrożonych bezrobociem.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 323 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu.
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy.
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 19 uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 446 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu.
Dz.U. 1971 nr 3 poz. 38 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. dotyczące ratyfikacji przez Panamę Międzynarodowej konwencji (nr 8) w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1970 nr 24 poz. 201 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1970 r. dotyczące ratyfikacji przez Mauritius i Tunezję Konwencji (nr 8) w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1965 nr 24 poz. 161 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1965 r. dotyczące uczestnictwa Jamajki i Malty w międzynarodowej konwencji (nr 8) w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 281 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji nr 8 dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genewie na II sesji Konferencji Pracy, która odbyła się w dniach od 15 czerwca do 10 lipca 1920 r.
Dz.U. 1938 nr 79 poz. 539 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 października 1938 r. o czasowym zmniejszeniu liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia w odniesieniu do niektórych kategorii robotników sezonowych.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 469 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 28 listopada 1919 r. dotyczącej bezrobocia.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 349 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1938 r. w sprawie złożenia przez Danię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 269 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie podpisanego w Warszawie dnia 13 września 1937 r. porozumienia między Polską a Szwecją o wzajemnym udzieleniu obywatelom polskim i szwedzkim prawa korzystania ze świadczeń na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 268 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Polską a Szwecją o wzajemnym udzieleniu obywatelom polskim i szwedzkim prawa korzystania ze świadczeń na wypadek bezrobocia, podpisane w Warszawie dnia 13 września 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 216 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Holandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 73 Oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 1938 r. w sprawie stosowania w Papuazji i Nowej Gwinei międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. o odszkodowaniu na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 604 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 października 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Komunikacji o postępowaniu przy wymiarze i poborze należności na rzecz Funduszu Pracy.
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 553 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 października 1937 r. o czasowym zmniejszeniu liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia w odniesieniu do niektórych kategorii robotników sezonowych.
Dz.U. 1937 nr 71 poz. 525 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 628 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 listopada 1936 r. o czasowym zmniejszeniu liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategorii robotników sezonowych.
Dz.U. 1936 nr 86 poz. 602 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1936 r. w sprawie zabezpieczenia na wypadek bezrobocia niektórych kategorii robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwach i zakładach pracy państwowych i samorządowych.
Dz.U. 1936 nr 85 poz. 598 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Norwegię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, z dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 25 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie art. 36 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1935 nr 92 poz. 585 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 listopada 1935 r. o czasowem zmniejszeniu liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategoryj robotników sezonowych.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 556 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku z dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1935 nr 45 poz. 310 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 czerwca 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 stycznia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uprawnień robotników, zatrudnionych zagranicą, do zasiłków na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 138 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1925 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 126 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o zmianie moratorjum mieszkaniowego dla bezrobotnych.
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 945 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 listopada 1934 r. o czasowem zmniejszeniu liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategoryj robotników sezonowych.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 849 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o połączeniu Funduszu Bezrobocia z Funduszem Pracy.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 813 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1934 nr 32 poz. 287 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1934 r. o zmianie moratorjum mieszkaniowego dla bezrobotnych.
Dz.U. 1934 nr 25 poz. 189 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Argentyńskiej dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1934 nr 22 poz. 169 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1934 r. o ustaleniu terminów zniesienia państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami.
Dz.U. 1934 nr 22 poz. 168 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1934 r. o biurach pośrednictwa pracy Funduszu Bezrobocia.
Dz.U. 1934 nr 22 poz. 167 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Skarbu, Spraw Wojskowych i Komunikacji w sprawie przekazania czynności zniesionych państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami Funduszowi Bezrobocia.
Dz.U. 1934 nr 22 poz. 166 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie regulaminu Zarządu Głównego i zarządów obwodowych Funduszu Bezrobocia.
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 153 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 809 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 grudnia 1933 r. w sprawie wypłacania zasiłków, przewidzianych ustawą z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia, w okresach dwutygodniowych.
Dz.U. 1933 nr 100 poz. 767 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 grudnia 1933 r. w sprawie czasowego zmniejszenia liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia w odniesieniu do niektórych kategoryj robotników sezonowych.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 649 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 621 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zniesieniu państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami.
Dz.U. 1933 nr 45 poz. 349 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1933 r. o podwyższeniu składki w ubezpieczeniu na wypadek braku pracy pracowników umysłowych.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 174 Ustawa z dnia 25 marca 1933 r. o zmianie moratorjum mieszkaniowego dla bezrobotnych.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 163 Ustawa z dnia 16 marca 1933 r. o Funduszu Pracy.
Dz.U. 1933 nr 9 poz. 57 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 lutego 1933 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 14 grudnia 1932 r. w sprawie czasowego zmniejszenia liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategoryj bezrobotnych robotników sezonowych.
Dz.U. 1932 nr 97 poz. 836 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 8 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania zarządów obwodowych Funduszu Bezrobocia przy powierzaniu swych czynności gminom miejskim i wiejskim, powiatowym związkom komunalnym, kasom chorych i innym instytucjom społecznym oraz państwowym urzędom pośrednictwa pracy.
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 670 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o sposobie wymiaru, poboru, ściągania i kontroli opłat na rzecz Funduszu Pomocy Bezrobotnym.
Dz.U. 1932 poz. 74 poz. 664 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o pomocy bezrobotnym.
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 559 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1932 r. w sprawie robotników sezonowych, podlegających obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 558 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1932 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu i Komunikacji w sprawie zwolnienia od obowiązku zabezpieczenia na wypadek bezrobocia niektórych kategoryj robotników.
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 557 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1932 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Przemysłu i Handlu i Komunikacji o sposobie ściągania wkładek na rzecz Funduszu Bezrobocia.
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 555 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 546 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. w sprawie rodzajów przedsiębiorstw i zakładów pracy państwowych i samorządowych oraz kategoryj zatrudnionych w nich robotników, podlegających obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1932 nr 39 poz. 399 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 253 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 marca 1932 r. o zmianie moratorjum mieszkaniowego dla bezrobotnych.
Dz.U. 1932 nr 1 poz. 6 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1931 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy o uiszczaniu niektórych zaległych podatków w naturze na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym.
Dz.U. 1932 nr 1 poz. 4 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1931 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy o uiszczaniu niektórych zaległych podatków w naturze na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym.
Dz.U. 1931 nr 108 poz. 842 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1931 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uprawnienia robotników sezonowych do korzystania ze świadczeń zabezpieczeniowych w okresie sezonu martwego 1931/32 roku.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 833 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, lwowskiem, kieleckiem i łódzkiem.
Dz.U. 1931 nr 104 poz. 806 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy o uiszczaniu niektórych zaległych podatków w naturze na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 794 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem i lwowskiem.
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 777 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 listopada 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach kieleckiem i śląskiem.
Dz.U. 1931 nr 99 poz. 761 Ustawa z dnia 22 października 1931 r. o uiszczeniu niektórych zaległych podatków w naturze na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym.
Dz.U. 1931 nr 47 poz. 407 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładu pracy Towarzystwo Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Bielarni "Zawiercie" Sp. Akc. w Zawierciu.
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 187 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 20 marca 1931 r. o uchyleniu rozporządzenia z dnia 12 czerwca 1929 r. w sprawie obniżenia wkładek zakładów pracy oraz podwyższenia norm zasiłków, ustanowionych w ustawie z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1931 nr 18 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rumunję międzynarodowej konwencji dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1931 nr 18 poz. 103 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Łotwę międzynarodowej konwencji dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1930 nr 90 poz. 711 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: huta "Laura" w Siemianowicach, huta "Bismarck i Falva" w Wielkich Hajdukach, huta "Hubertus" w Łagiewnikach, huta "Marta" w Katowicach, huta "Baildon" w Katowicach, huta "Królewska " w Królewskiej Hucie, huta "Silesia" w Paruszowcu, Zjednoczone Huty "Królewska i Laura" w Królewskiej Hucie, "Zakłady Hohenlohego" w Wełnowcu, "Rybnicka Fabryka Maszyn" w Rybniku, "Fitznerowska Fabryka Śrub i Nitów" w Siemianowicach, Kopalnia "Godulla" Sp. Akc. w Chebziu, Zakład Pracy "Marta" w Częstochowie, "Elevator" Fabryka Maszyn, Odlewnia Stali i Konstrukcyj Żelaznych S. A. w Katowicach, Fabryka Maszyn "Transport" w Wielkich Hajdukach.
Dz.U. 1930 nr 90 poz. 710 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: "W. Fitzner" Sp. Akc. - Fabryka Kotłów w Siemianowicach, Sp. Akc. "Ferrum" w Katowicach II.
Dz.U. 1930 nr 82 poz. 646 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. zmieniające art. 4 ustawy z dnia 25 marca 1929 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1930 nr 74 poz. 590 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 3 października 1930 r. w sprawie warunków uprawniających robotników, zatrudnionych w Rzeszy Niemieckiej, do zasiłków, przewidzianych ustawą z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1930 nr 71 poz. 566 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry i Luksemburg Międzynarodowej Konwencji w sprawie bezrobocia, przyjętej na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Waszyngtonie w dniu 28 listopada 1919 r.
Dz.U. 1930 nr 68 poz. 546 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rządy Jugosławji i Irlandji Konwencji, dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1930 nr 67 poz. 534 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 września 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: huta "Laura" w Siemianowicach, huta "Bismarck i Falva" w Wielkich Hajdukach, huta "Zjednoczona Królewska i Laura" w Królewskiej Hucie, huta "Hubertus" w Łagiewnikach, huta "Pokój" w Nowym Bytomiu, huta "Marta" w Katowicach, huta "Baildon" w Katowicach, huta "Królewska" w Królewskiej Hucie, kopalnia "Ferdynand" w Katowicach II, huta "Pokój" - Śląskie Zakłady Górniczo-Hutnicze, Łomy Dolomitu i Piaskownia - Tarnowskie Góry, "Rybnicka Fabryka Maszyn" w Rybniku, "Zakłady Przemysłowe Mikołaja hr. Ballestrema - Koksownia "Wolfgang" w Rudzie, "Fitznerowska Fabryka Śrub i Nitów" dla Kamieniołomów w Suchej Górze, Śląskie Kopalnie i Cynkownie Sp. Akc. - Walcownia cynku i tartak "Silesia", kopalnia "Godulla" w Chebziu.
Dz.U. 1930 nr 63 poz. 500 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 sierpnia 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom Hut: "Laura", "Silesia", "Bismark i Falva", "Królewska i Laura", "Hubertus", "Pokój", "Marta", "Baildon" i "Królewska" oraz kopalń: "Blucher", "Donnersmarck", "Ferdynand" i "Radzionków".
Dz.U. 1930 nr 63 poz. 499 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 sierpnia 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom w zakładach przemysłu włókienniczego na terenie województwa łódzkiego.
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 440 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Niemiecki Konwencji, dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genui w roku 1920.
Dz.U. 1930 nr 41 poz. 360 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 2 maja 1930 r. w sprawie uprawnień robotników, zatrudnionych zagranicą do zasiłków, przewidzianych ustawą z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1930 nr 27 poz. 240 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom Częstochowskich Zakładów Wyrobów Włókienniczych "Stradom" oraz Fitznerowskiej Fabryki Śrub i Nitów w Siemianowicach.
Dz.U. 1930 nr 18 poz. 138 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 marca 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów hutniczych, położonych na terenie działania Zarządu Obwodowego Funduszu Bezrobocia w Katowicach.
Dz.U. 1930 nr 3 poz. 18 uchylony Ustawa z dnia 25 marca 1929 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1929 nr 89 poz. 672 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1929 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom huty "Silesia" w Paruszowcu.
Dz.U. 1929 nr 87 poz. 659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 1929 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uprawnienia robotników sezonowych do korzystania ze świadczeń zabezpieczeniowych w okresie sezonu martwego 1929/1930 r.
Dz.U. 1929 nr 74 poz. 566 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 października 1929 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom fabryki maszyn i narzędzi rolniczych "Kraj" w Kutnie oraz huty "Silesia" w Paruszowcu.
Dz.U. 1929 nr 58 poz. 457 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 sierpnia 1929 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom przemysłu włókienniczego na terenie m. Łodzi.
Dz.U. 1929 nr 48 poz. 401 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 czerwca 1929 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie obniżenia wkładek zakładów pracy oraz podwyższenia norm zasiłków, ustanowionych w ustawie z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 235 Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. zmieniająca art. 5 i 38 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1929 nr 12 poz. 103 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 lutego 1929 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1925 r. w sprawie taryfy, według której związki ubogich na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego mają zwracać koszty utrzymania ubogich.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 926 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 grudnia 1928 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Robót Publicznych, Ministrem Komunikacji i Ministrem Rolnictwa w sprawie uprawnień robotników sezonowych do korzystania ze świadczeń zabezpieczeniowych w okresie sezonu martwego 1928/1929 r.
Dz.U. 1928 nr 57 poz. 541 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 maja 1928 r. w sprawie najwyższej normy zarobku dziennego robotnika, stanowiącej podstawę do obliczania wkładek na rzecz funduszu bezrobocia.
Dz.U. 1928 nr 22 poz. 199 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o zmianie art. 7 i 36 ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1928 nr 18 poz. 158 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. w sprawie przedłużenia okresu zasiłkowego, wskazanego w ustępie 4 art. 5 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia w sezonie martwym 1927-1928 r.
Dz.U. 1928 nr 4 poz. 32 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1928 r. w sprawie sprostowania omyłki w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. przedłużającem moc obowiązującą przepisów, dotyczących zabezpieczenia na wypadek bezrobocia pracowników umysłowych.
Dz.U. 1927 nr 116 poz. 991 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 grudnia 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Robót Publicznych, Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Komunikacji i Ministrem Rolnictwa w sprawie uprawnienia robotników sezonowych do korzystania ze świadczeń zabezpieczeniowych w okresie sezonu martwego 1927/1928 r.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 959 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. zmieniające § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 1925 roku w sprawie rodzajów przedsiębiorstw i zakładów pracy państwowych i samorządowych oraz kategoryj zatrudnionych w nich robotników, podlegających obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 958 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. przedłużające moc obowiązującą przepisów, dotyczących zabezpieczenia na wypadek bezrobocia pracowników umysłowych.
Dz.U. 1927 nr 101 poz. 877 wygaśnięcie aktu Układ pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rzeszy Niemieckiej w sprawie pomocy dla pozbawionych zarobku i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zawieszenia w stosunku do pracowników umysłowych ustępu pierwszego art. 2 ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia oraz przedłużenia do 26 tygodni okresu zasiłkowego.
Dz.U. 1927 nr 54 poz. 472 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 404 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o rozszerzeniu uprawnień Ministra Pracy i Opieki Społecznej z ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1927 nr 1 poz. 10 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 grudnia 1926 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Robót Publicznych, Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Komunikacji i Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie uchylenia działania ustępu 1-go art. 5-go ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1926 nr 124 poz. 717 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 grudnia 1926 r. w sprawie najwyższej normy zarobku robotnika, stanowiącej podstawę do obliczenia wkładek na rzecz funduszu bezrobocia.
Dz.U. 1926 nr 102 poz. 596 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1926 r. o ratyfikacji przez Grecję Międzynarodowej Konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 542 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 lipca 1926 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Ministrem Kolei, Ministrem Robót Publicznych oraz Ministrem Sprawiedliwości w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1924 r. o obowiązku pracodawców zawiadamiania państwowych urzędów pośrednictwa pracy o każdem wolnem lub nowoobsadzonem miejscu.
Dz.U. 1926 nr 87 poz. 489 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Wielką Brytanję Konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej na Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genui w roku 1920.
Dz.U. 1926 nr 57 poz. 336 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1926 r. w sprawie wykluczenia od prawa do świadczeń zabezpieczających osób zabezpieczonych na wypadek bezrobocia, pozostających bez pracy na skutek choroby, inwalidztwa, strajku lub też przewinień, które na mocy obowiązujących ustaw powodują wydalenie z pracy.
Dz.U. 1926 nr 53 poz. 314 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 maja 1926 r. zmieniające niektóre przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1924 r. w sprawie regulaminu zarządu głównego i zarządów obwodowych funduszu bezrobocia.
Dz.U. 1926 nr 45 poz. 278 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 maja 1926 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Skarbu, Spraw Wojskowych, Kolei i Robót Publicznych o postępowaniu przy przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków dla bezrobotnych.
Dz.U. 1926 nr 25 poz. 147 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1926 r. uzupełniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1925 r. w sprawie rodzajów przedsiębiorstw i zakładów pracy państwowych i samorządowych oraz kategoryj zatrudnionych w nich robotników, podlegających obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1926 nr 18 poz. 113 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 lutego 1926 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Kolei i Ministrem Robót Publicznych o postępowaniu zakładów pracy przy ściąganiu wkładek na rzecz funduszu bezrobocia.
Dz.U. 1926 nr 18 poz. 112 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 lutego 1926 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Kolei i Ministrem Robót Publicznych o postępowaniu przy ustalaniu przynależności do zakresu osób, podlegających obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1926 nr 1 poz. 12 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 stycznia 1926 r. w sprawie kategorji pracowników umysłowych podlegających obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1925 nr 125 poz. 896 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 17 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o przejazdach ulgowych bezrobotnych pracowników umysłowych.
Dz.U. 1925 nr 120 poz. 863 Ustawa z dnia 28 października 1925 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 373 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, której tekst został przyjęty na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genui dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 372 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa Konwencja w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjęta jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.).
Dz.U. 1925 nr 38 poz. 267 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 marca 1925 r. zmieniające niektóre przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1924 r. w sprawie zawieszenia i zmiany w stosunku do pewnych kategoryj robotników niektórych przepisów art. 2 ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1925 nr 38 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 marca 1925 r. w sprawie wykluczenia od prawa do świadczeń zabezpieczeniowych osób zabezpieczonych na wypadek bezrobocia, pozostających bez pracy na skutek choroby, inwalidztwa, strajku lub też przewinień, które na mocy obowiązujących ustaw powodują wydalenie z pracy.
Dz.U. 1925 nr 27 poz. 192 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1925 r. w sprawie rodzajów przedsiębiorstw i zakładów pracy państwowych i samorządowych oraz kategoryj zatrudnionych w nich robotników, podlegających obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1925 nr 15 poz. 97 Ustawa z dnia 28 stycznia 1925 r. w przedmiocie zmiany art. 13 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1925 nr 2 poz. 23 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Ministrem Kolei i Ministrem Robót Publicznych oraz Ministrem Sprawiedliwości w sprawie obowiązku pracodawców zawiadamiania państwowych urzędów pośrednictwa pracy o każdem wolnem lub nowoobsadzonem miejscu.
Dz.U. 1924 nr 96 poz. 896 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 października 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Ministrem Kolei i Ministrem Robót Publicznych w sprawie zabezpieczenia na wypadek bezrobocia robotników sezonowych.
Dz.U. 1924 nr 87 poz. 831 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 października 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Kolei i Ministrem Robót Publicznych o postępowaniu przy ustalaniu przynależności do zakresu osób, podlegających obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 819 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Prezesem Najwyższej Izby Kontroli o sposobach dysponowania Funduszem Bezrobocia i o lokowaniu sum, wpływających do Funduszu Bezrobocia, o rachunkowości i kasowości, w wykonywaniu kontroli oraz o przedkładaniu sprawozdań z tytułu administrowania Funduszem Bezrobocia.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 818 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Skarbu, Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Kolei i Ministrem Robót Publicznych o postępowaniu przy przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków dla bezrobotnych.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 816 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 września 1924 r. w sprawie zabezpieczenia na wypadek bezrobocia robotników obcokrajowców.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 774 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1924 r. w sprawie regulaminu zarządu głównego i zarządów obwodowych funduszu bezrobocia.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 772 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1924 r. w sprawie zawieszenia i zmiany w stosunku do pewnych kategoryj robotników, niektórych przepisów art. 2 ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1924 nr 67 poz. 650 Ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1924 nr 7 poz. 54 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu międzynarodowej konwencji, dotyczącej odszkodowań na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętego na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów w Genui dnia 15 czerwca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 57 poz. 356 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie uprawnienia cudzoziemców do świadczeń, przewidzianych przez ustawę z dnia 4 listopada 1919 r. o doraźnej pomocy dla bezrobotnych.
Dz.U. 1920 nr 20 poz. 109 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie powołania do życia Powiatowej Komisji Pomocy dla bezrobotnych w m. Lublinie.
Dz.U. 1920 nr 13 poz. 70 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie organizacji Powiatowych Komisji pomocy dla bezrobotnych.
Dz.U. 1920 nr 10 poz. 59 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie sprostowania błędów w rozporządzeniu o likwidacji Komitetów niesienia pomocy dla bezrobotnych i powołania do życia powiatowych komisji pomocy dla bezrobotnych.
Dz.U. 1920 nr 4 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie likwidacji Komitetów niesienia pomocy dla bezrobotnych i powołania do życia Powiatowych Komisji pomocy dla bezrobotnych.
Dz.U. 1919 nr 89 poz. 483 Ustawa tymczasowa z dnia 4 listopada 1919 r. o doraźnej pomocy dla bezrobotnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 26 poz. 243 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu w przedmiocie przepisów tymczasowych o moratorjum mieszkaniowem dla pozostających bez pracy z dnia 19 grudnia 1918 r. na miasta: Warszawę, Łódź, Pabjanice, Zgierz, Ozorków, Tomaszów, Żyrardów, Sosnowiec, Włocławek, Zawiercie, Dąbrowę i Częstochowę.
Dz.U. 1918 nr 20 poz. 62 uchylony Dekret w przedmiocie przepisów tymczasowych o moratorjum mieszkaniowem dla pozostających bez pracy.
M.P. 2023 poz. 1058 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2023 poz. 495 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu
M.P. 2022 poz. 932 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2022 poz. 486 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2021 poz. 889 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2021 poz. 486 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2020 poz. 876 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2020 poz. 467 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2019 poz. 898 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2019 poz. 423 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu
M.P. 2019 poz. 417 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2018 poz. 922 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2018 poz. 475 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2018 poz. 471 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu
M.P. 2017 poz. 911 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2016 poz. 944 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2015 poz. 913 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2014 poz. 853 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2014 poz. 381 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu
M.P. 2013 poz. 797 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2013 poz. 391 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2012 poz. 710 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2011 nr 90 poz. 943 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2010 nr 71 poz. 910 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2009 nr 64 poz. 854 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2009 nr 33 poz. 494 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2008 nr 76 poz. 684 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2008 nr 33 poz. 297 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2007 nr 95 poz. 1040 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2007 nr 71 poz. 772 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy
M.P. 2006 nr 89 poz. 920 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przyspieszenia prac nad zawarciem umowy społecznej "Gospodarka - Praca - Rodzina - Dialog"
M.P. 2006 nr 67 poz. 693 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy
M.P. 2006 nr 30 poz. 330 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2005 nr 58 poz. 789 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy
M.P. 2004 nr 42 poz. 740 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2004 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy
M.P. 2004 nr 10 poz. 154 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2003 nr 47 poz. 703 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2003 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy
M.P. 2003 nr 40 poz. 588 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2002 nr 46 poz. 688 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 września 2002 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.
M.P. 2002 nr 35 poz. 554 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 2002 nr 12 poz. 205 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych.
M.P. 2001 nr 47 poz. 764 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie działań na rzecz osób w wieku przedemerytalnym.
M.P. 2001 nr 38 poz. 626 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 października 2001 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.
M.P. 2001 nr 33 poz. 548 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2001 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.
M.P. 2000 nr 43 poz. 851 uznany za uchylony Uchwała Nr 105 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006.
M.P. 2000 nr 30 poz. 636 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 września 2000 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.
M.P. 2000 nr 25 poz. 526 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 2000 nr 14 poz. 306 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1999 nr 30 poz. 465 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 września 1999 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.
M.P. 1999 nr 6 poz. 71 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1998 nr 42 poz. 604 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1998 nr 31 poz. 451 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 1998 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania rejonowych urzędów pracy.
M.P. 1998 nr 26 poz. 381 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1998 nr 5 poz. 89 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1997 nr 82 poz. 804 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 listopada 1997 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1997 nr 59 poz. 574 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 września 1997 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania rejonowych urzędów pracy.
M.P. 1997 nr 8 poz. 62 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 lutego 1997 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1997 nr 8 poz. 60 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 stycznia 1997 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie badań statystycznych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
M.P. 1997 nr 3 poz. 20 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 1997 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania rejonowych urzędów pracy.
M.P. 1996 nr 84 poz. 743 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1996 nr 71 poz. 655 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie rządowego programu promowania produktywnego zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.
M.P. 1996 nr 64 poz. 594 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1996 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1996 nr 47 poz. 457 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1996 nr 30 poz. 319 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 maja 1996 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1996 nr 19 poz. 230 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 1996 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1995 nr 64 poz. 696 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 1995 r. w sprawie przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży.
M.P. 1995 nr 5 poz. 71 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 1995 r. w sprawie przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży.
M.P. 1994 nr 57 poz. 486 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1994 r. w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 1995 r.
M.P. 1992 nr 28 poz. 195 uchylony Uchwała Nr 93 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie wykazu gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym.
M.P. 1992 nr 18 poz. 137 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 maja 1992 r. w sprawie zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.
M.P. 1991 nr 26 poz. 178 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1991 r. w sprawie aktualnej sytuacji gospodarczej oraz kierunków polityki gospodarczej w 1991 r.
M.P. 1991 nr 16 poz. 105 uchylony Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie wykazu gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym.
M.P. 1991 nr 13 poz. 83 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1991 r. w sprawie założeń polityki gospodarczo-społecznej na rok 1991.
M.P. 1990 nr 12 poz. 94 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
M.P. 1935 nr 222 poz. 258 Statut zabezpieczenia na wypadek bezrobocia robotników przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Tele- i Radiotechniczne w Warszawie", wydany przez Ministra Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej na podstawie par. 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. (Dz.U. R. P. Nr 57 poz. 546).
M.P. 1932 nr 198 poz. 232 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Opieki Społecznej w sprawie statutu Funduszu Pomocy Bezrobotnym
M.P. 1932 nr 41 poz. 45 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 lutego 1932 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 30 września 1931 r. mocy obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu budowlanego na obszarze miasta Poznania i innych miejscowości na obszarze województwa poznańskiego, wymienionych w umowie
M.P. 1931 nr 280 poz. 373 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu w sprawie zużytkowania produktów uzyskanych od Skarbu Państwa na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym.
M.P. 1931 nr 275 poz. 368 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1931 r. w sprawie dodatkowego kredytu na okres budżetowy od 1 kwietnia 1931 r. do 31 marca 1932 r. na dopłaty Skarbu Państwa do Funduszu Bezrobocia oraz na pomoc dla bezrobotnych.
M.P. 1931 nr 69 poz. 112 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1931 nr 42 poz. 70 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 285 poz. 398 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1930 r. w sprawie dodatkowego kredytu na okres budżetowy od 1 kwietnia 1930 r. do 31 marca 1931 r. na dopłaty Skarbu Państwa do Funduszu Bezrobocia oraz na pomoc dla bezrobotnych.
M.P. 1930 nr 279 poz. 382 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 listopada 1930 r. , wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 243 poz. 327 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 października 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypodek bezrobocia
M.P. 1930 nr 213 poz. 294 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej na okres od 1 kwietnia 1930 do 31 marca 1931 na dopłaty Skarbu Państwa do Funduszu Bezrobocia oraz na pomoc dla bezrobotnych
M.P. 1930 nr 198 poz. 282 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 sierpnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 154 poz. 234 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 czerwca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 80 poz. 123 Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 marca 1930 r. w sprawie dodatkowego kredytu na okres budżetowy od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. na dopłaty do zabezpieczenia na wypadek bezrobocia oraz pomoc dla bezrobotnych wsi i miast
M.P. 1930 nr 11 poz. 15 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia