Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1995-01-06
Data wydania:
1994-12-14
Data wejścia w życie:
1995-01-01
Data uchylenia:
2004-06-01
Uwagi:
art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. g utracił moc z dniem 30 kwietnia 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
  • SEKRETARZ NAUKOWY PAN
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. KULTURY I SZTUKI
  • MIN. WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (5)
Akty uchylone (4)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (186)
Orzeczenie TK (4)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (55)
Akty uchylające (1)