Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1998-11-10
Data wydania:
1998-10-13
Data wejścia w życie:
1999-01-01
Uwagi:
art. 24-31, 33, 73 ust. 2, art. 74 ust. 1 i 5, art. 75 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 9 i 10 oraz ust. 3, art. 109, 117 ust. 2-4, art. 119 i 120 wchodzą w życie 25 listopada 1998 r., art. 108 wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1998 r., art. 39 ust. 1-4 wchodzi w życie z dniem 1 października 1999 r., art. 15 ust. 2, art. 22 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 wchodzą w życie 1 stycznia 2000 r., art. 22 ust. 4 wchodzi w życie 1 stycznia 2002 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (24)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (17)
Odesłania (8)
Akty wykonawcze (304)
Orzeczenie TK (13)
Informacja o tekście jednolitym (11)
Akty zmieniające (215)
Dyrektywy europejskie (4)