Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1995-01-17
Data wydania:
1994-12-01
Data wejścia w życie:
1995-03-01
Data uchylenia:
2004-05-01
Uwagi:
art. 13 ust. 3-8 wchodzi w życie z dniem 1996.03.01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
  • MIN. FINANSÓW
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Akty zmienione (24)
Akty uchylone (8)
Akty uznane za uchylone (6)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (28)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (20)
Akty uchylające (1)