Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1991-03-04
Data wydania:
1991-01-24
Data wejścia w życie:
1991-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (3)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (10)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (71)
Orzeczenie TK (5)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (43)