Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-09-12
Data wydania:
2001-07-27
Data wejścia w życie:
2001-10-01
Uwagi:
Art. 91 par. 2-4, art. 151 par. 1, art. 176, art. 178, art. 195 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., art. 13 par. 2 pkt 4, art. 177 oraz art. 179 par. 1-4 wchodzą w życie z dniem1 stycznia 2003 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (46)
Akty uchylone (6)
Akty uznane za uchylone (6)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (1190)
Orzeczenie TK (16)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (119)
Dyrektywy europejskie (3)