Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-09-24
Data wydania:
2009-08-27
Data wejścia w życie:
2010-01-01
Uwagi:
art. 13 pkt 3-5, art. 95, art. 101 ust. 3 i art. 120 wchodzą w życie z dniem 24 września 2009 r., art. 18 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r., art. 2 pkt 3, art. 13 pkt 1, 2 i 6, art. 18 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b i c, art. 39 pkt 2-6, art. 45 pkt 1 i 6, art. 46 pkt 1 lit. a i lit. c-e oraz pkt 2-5, art. 57 pkt 2, art. 59 pkt 1-3, art. 65 pkt 3-5, art. 66 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 67 pkt 1, art. 80 pkt 3 wchodza w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., art. 17 pkt 6, art. 39 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SKARBU PAŃSTWA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (83)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (54)
Odesłania (11)
Akty wykonawcze (3)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (14)