There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2009-09-24
Date of announcement:
2009-08-27
Date of entry into force:
2010-01-01
Date of binding force:
2010-01-01
Remarks:
art. 13 pkt 3-5, art. 95, art. 101 ust. 3 i art. 120 wchodzą w życie z dniem 24 września 2009 r., art. 18 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r., art. 2 pkt 3, art. 13 pkt 1, 2 i 6, art. 18 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b i c, art. 39 pkt 2-6, art. 45 pkt 1 i 6, art. 46 pkt 1 lit. a i lit. c-e oraz pkt 2-5, art. 57 pkt 2, art. 59 pkt 1-3, art. 65 pkt 3-5, art. 66 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 67 pkt 1, art. 80 pkt 3 wchodza w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., art. 17 pkt 6, art. 39 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SKARBU PAŃSTWA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
The legislative process (1)
Amended acts (83)
Repealed acts (1)
Acts deemed repealed (54)
References (11)
Executory orders (3)
Judgement of the Constitutional Tribunal (1)
Amending acts (14)