Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2006-06-23
Data wydania:
2006-06-09
Data wejścia w życie:
2006-07-24
Uwagi:
art. 197 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2007 r., natomiast art. 214 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (70)
Akty uznane za uchylone (11)
Akty wykonawcze (80)
Orzeczenie TK (3)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (64)
Dyrektywy europejskie (1)