Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-01-11
Data wydania:
2018-11-22
Data wejścia w życie:
2019-07-12
Uwagi:
1) art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 45-48 wchodzą w życie z dniem 12 lipca 2020 r.; 2) art. 5 ust. 2 pkt 27 w zakresie, w jakim dotyczy profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, i art. 71 wchodzą w życie z dniem 11 lipca 2019 r.; 3) art. 17 ust. 2 i art. 22-33, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.; 4) art. 42 wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2021 r.; 5) art. 67 wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2020 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (14)
Akty uznane za uchylone (6)
Akty wykonawcze (8)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (11)