Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-12-02
Data wydania:
2016-11-16
Data wejścia w życie:
2017-03-01
Uwagi:
art. 13 i art. 15 weszły w życie z dniem 2 grudnia 2016 r. art. 36 ust. 1 pkt 7 oraz dział III rozdziału 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Odesłania (53)
Akty wykonawcze (194)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (73)
Dyrektywy europejskie (17)