Wyszukiwanie

Służba Celna

Liczba znalezionych aktów: 323.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 92 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaniach antyterrorystycznych
Dz.U. 2023 poz. 2038 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin
Dz.U. 2022 poz. 2675 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin
Dz.U. 2022 poz. 2632 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaniach antyterrorystycznych
Dz.U. 2022 poz. 1816 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Dz.U. 2021 poz. 2234 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaniach antyterrorystycznych
Dz.U. 2020 poz. 699 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin
Dz.U. 2020 poz. 661 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin
Dz.U. 2019 poz. 1225 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Dz.U. 2018 poz. 2391 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin
Dz.U. 2018 poz. 2359 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin
Dz.U. 2018 poz. 452 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaniach antyterrorystycznych
Dz.U. 2017 poz. 2405 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. sygn. akt K 17/14
Dz.U. 2017 poz. 1528 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zamknięć urzędowych
Dz.U. 2017 poz. 1203 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin
Dz.U. 2017 poz. 967 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy
Dz.U. 2017 poz. 965 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości
Dz.U. 2017 poz. 950 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych
Dz.U. 2017 poz. 936 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej
Dz.U. 2017 poz. 909 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej
Dz.U. 2017 poz. 771 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2017 poz. 737 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym
Dz.U. 2017 poz. 731 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2017 poz. 620 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat
Dz.U. 2017 poz. 612 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy celnych wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie
Dz.U. 2017 poz. 561 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej
Dz.U. 2017 poz. 472 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do służby w Służbie Celnej
Dz.U. 2017 poz. 467 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza celnego do wykonywania pracy poza Służbą Celną
Dz.U. 2017 poz. 406 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2017 poz. 369 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2017 poz. 344 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi celnemu oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa
Dz.U. 2017 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2016 poz. 2277 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1947 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1799 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej
Dz.U. 2016 poz. 1737 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania
Dz.U. 2016 poz. 1652 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej
Dz.U. 2016 poz. 1298 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego
Dz.U. 2016 poz. 1296 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia
Dz.U. 2016 poz. 1233 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt P 2/14
Dz.U. 2016 poz. 1228 obowiązujący Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania
Dz.U. 2016 poz. 1165 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1096 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych
Dz.U. 2016 poz. 1017 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2016 poz. 953 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym
Dz.U. 2016 poz. 904 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
Dz.U. 2016 poz. 781 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne
Dz.U. 2016 poz. 750 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych
Dz.U. 2016 poz. 731 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania
Dz.U. 2016 poz. 683 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych
Dz.U. 2016 poz. 669 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych
Dz.U. 2016 poz. 612 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów
Dz.U. 2016 poz. 611 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną
Dz.U. 2016 poz. 468 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych
Dz.U. 2016 poz. 382 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib
Dz.U. 2016 poz. 375 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego
Dz.U. 2016 poz. 334 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych
Dz.U. 2016 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2016 poz. 147 obowiązujący Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 115 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej
Dz.U. 2016 poz. 16 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia
Dz.U. 2015 poz. 2329 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną
Dz.U. 2015 poz. 2304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych
Dz.U. 2015 poz. 2227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania
Dz.U. 2015 poz. 2107 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym
Dz.U. 2015 poz. 2023 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2015 r. sygn. akt K 18/14
Dz.U. 2015 poz. 1940 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zamknięć urzędowych
Dz.U. 2015 poz. 1890 uchylony Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych
Dz.U. 2015 poz. 1830 obowiązujący Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1642 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1559 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia
Dz.U. 2015 poz. 1494 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania
Dz.U. 2015 poz. 1491 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie określenia wykazu chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do pełnienia służby przez funkcjonariuszy celnych na niektórych stanowiskach służbowych
Dz.U. 2015 poz. 1465 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych
Dz.U. 2015 poz. 1460 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin
Dz.U. 2015 poz. 1268 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1217 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1045 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1019 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym
Dz.U. 2015 poz. 990 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej
Dz.U. 2015 poz. 940 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r.
Dz.U. 2015 poz. 939 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzona w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r.
Dz.U. 2015 poz. 910 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi celnemu oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa
Dz.U. 2015 poz. 898 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2015 poz. 751 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2015 poz. 671 obowiązujący Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 663 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych i izb celnych oraz wyznaczonych urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym
Dz.U. 2015 poz. 661 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych
Dz.U. 2015 poz. 645 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib
Dz.U. 2015 poz. 620 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U. 2015 poz. 530 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków
Dz.U. 2015 poz. 462 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym
Dz.U. 2015 poz. 451 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2015 poz. 444 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych i izb celnych oraz wyznaczonych urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym
Dz.U. 2015 poz. 428 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie sposobu przeprowadzania czynności monitorowania oraz rodzaju i wzorów dokumentów stosowanych w toku monitorowania
Dz.U. 2015 poz. 424 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanego dla funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2015 poz. 421 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zakresu danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej
Dz.U. 2015 poz. 420 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej funkcjonariuszy celnych, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej
Dz.U. 2015 poz. 395 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych
Dz.U. 2015 poz. 211 obowiązujący Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 175 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej
Dz.U. 2014 poz. 1855 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia
Dz.U. 2014 poz. 1739 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2014 poz. 1661 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych
Dz.U. 2014 poz. 1660 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2014 poz. 1421 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej
Dz.U. 2014 poz. 1419 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2014 poz. 1345 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej
Dz.U. 2014 poz. 1141 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Dz.U. 2014 poz. 734 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2014 poz. 486 obowiązujący Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 1414 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. 2013 poz. 1404 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej
Dz.U. 2013 poz. 1055 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2013 poz. 1034 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Dz.U. 2013 poz. 1010 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków
Dz.U. 2013 poz. 868 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego
Dz.U. 2013 poz. 867 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego
Dz.U. 2013 poz. 725 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2013 poz. 675 obowiązujący Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 652 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 2013 r. sygn. akt P 27/12
Dz.U. 2013 poz. 628 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Dz.U. 2013 poz. 481 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych
Dz.U. 2013 poz. 417 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia
Dz.U. 2013 poz. 352 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych
Dz.U. 2013 poz. 266 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej
Dz.U. 2013 poz. 156 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych
Dz.U. 2013 poz. 150 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym
Dz.U. 2013 poz. 71 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną
Dz.U. 2012 poz. 1544 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego
Dz.U. 2012 poz. 1265 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. 2012 poz. 1253 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych, zawartym dnia 17 lutego 2011 r.
Dz.U. 2012 poz. 1252 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych, zawarte dnia 17 lutego 2011 r.
Dz.U. 2012 poz. 1142 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej
Dz.U. 2012 poz. 707 obowiązujący Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 673 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej
Dz.U. 2012 poz. 627 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2012 r. sygn. akt K 10/11
Dz.U. 2012 poz. 587 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2012 poz. 565 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania
Dz.U. 2012 poz. 546 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym
Dz.U. 2012 poz. 418 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie kontroli wydobycia niektórych kopalin
Dz.U. 2012 poz. 417 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia
Dz.U. 2012 poz. 362 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin
Dz.U. 2012 poz. 235 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego
Dz.U. 2012 poz. 197 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin
Dz.U. 2012 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych
Dz.U. 2012 poz. 37 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych
Dz.U. 2012 poz. 21 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów
Dz.U. 2012 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych
Dz.U. 2012 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2011 nr 290 poz. 1705 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1680 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną
Dz.U. 2011 nr 285 poz. 1675 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym
Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1408 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych
Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1399 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat
Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1397 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1371 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi
Dz.U. 2011 nr 195 poz. 1160 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej
Dz.U. 2011 nr 182 poz. 1084 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 992 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej
Dz.U. 2011 nr 138 poz. 811 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia wymaganym do pełnienia służby na określonym stanowisku służbowym w Służbie Celnej
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 779 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 677 obowiązujący Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 578 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Policji funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U. 2011 nr 81 poz. 442 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków
Dz.U. 2011 nr 73 poz. 390 obowiązujący Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Dz.U. 2011 nr 10 poz. 50 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych
Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1682 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1666 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1664 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1604 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1575 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1515 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizycznego funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1386 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sposobu wykonywania niektórych czynności przez funkcjonariuszy celnych oraz trybu i zakresu współpracy Służby Celnej z Policją i Strażą Graniczną
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1360 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do uzyskania dostępu do danych osobowych przez funkcjonariusza celnego lub członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w jednostce organizacyjnej Służby Celnej
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1311 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza celnego
Dz.U. 2010 nr 157 poz. 1058 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2010 nr 154 poz. 1034 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie odznaki "Zasłużony dla Służby Celnej"
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 748 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej
Dz.U. 2010 nr 110 poz. 726 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej
Dz.U. 2010 nr 107 poz. 680 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 559 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych
Dz.U. 2010 nr 86 poz. 555 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2010 nr 78 poz. 516 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej
Dz.U. 2010 nr 76 poz. 494 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2010 nr 68 poz. 441 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Celnej informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych
Dz.U. 2010 nr 67 poz. 428 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza celnego do wykonywania pracy poza Służbą Celną
Dz.U. 2010 nr 52 poz. 310 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym
Dz.U. 2010 nr 52 poz. 309 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zakresu, rodzaju i sposobu przeprowadzania czynności audytowych
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 258 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2010 nr 33 poz. 177 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin
Dz.U. 2010 nr 31 poz. 159 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2010 nr 27 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego
Dz.U. 2010 nr 21 poz. 107 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie sztandaru Służby Celnej oraz sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Celnej
Dz.U. 2010 nr 9 poz. 60 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie współdziałania służby Celnej i Straży Granicznej w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki pływające Służby Celnej na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub wodach śródlądowych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2010 nr 8 poz. 56 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej
Dz.U. 2010 nr 8 poz. 54 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej
Dz.U. 2010 nr 6 poz. 31 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie użycia broni palnej przez funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1820 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1758 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do służby w Służbie Celnej
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1757 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1697 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek w obrocie pocztowym
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1617 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie użycia pojazdów do celów służbowych przez Służbę Celną
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1616 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza celnego
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1614 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1613 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie współdziałania organów Służby Celnej z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
Dz.U. 2009 nr 209 poz. 1609 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1563 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zamknięć urzędowych
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1562 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego
Dz.U. 2009 nr 199 poz. 1532 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi celnemu wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2009 nr 197 poz. 1521 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2009 nr 194 poz. 1498 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego
Dz.U. 2009 nr 194 poz. 1497 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Służby Celnej
Dz.U. 2009 nr 191 poz. 1482 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza celnego kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego
Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1424 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania
Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1423 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną
Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1422 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych
Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1421 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy
Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1419 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1415 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celnej
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1413 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom celnym z tytułu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1412 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1410 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy celnych do miejsca pełnienia służby
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1409 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1406 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy celnych wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1405 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1404 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1403 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie znaku graficznego Służby Celnej
Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1323 uchylony Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1224 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 517 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2009 r. sygn. akt P 53/08
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
Dz.U. 2009 nr 22 poz. 122 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości
Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1387 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego
Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1386 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U. 2008 nr 110 poz. 701 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 311 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej
Dz.U. 2008 nr 51 poz. 296 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego
Dz.U. 2008 nr 13 poz. 82 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych
Dz.U. 2007 nr 234 poz. 1720 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania
Dz.U. 2007 nr 234 poz. 1719 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1485 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1483 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni
Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1411 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2007 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej
Dz.U. 2007 nr 125 poz. 874 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. 2007 nr 57 poz. 390 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 marca 2007 r. sygn. akt K 47/05
Dz.U. 2007 nr 27 poz. 187 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 2007 r. sygn. akt K 46/05
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1290 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 77 poz. 543 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2006 nr 72 poz. 498 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 71 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze
Dz.U. 2005 nr 254 poz. 2136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
Dz.U. 2005 nr 147 poz. 1225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej
Dz.U. 2005 nr 135 poz. 1136 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej
Dz.U. 2005 nr 96 poz. 811 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
Dz.U. 2005 nr 77 poz. 675 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 453 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości
Dz.U. 2005 nr 28 poz. 235 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
Dz.U. 2005 nr 1 poz. 3 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 2004 r. sygn. akt SK 19/03
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2881 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie form, metod, trybu i warunków wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy celne
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2880 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa oraz sposobu dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2879 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2874 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2669 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2615 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej
Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2583 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez organ celny kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego
Dz.U. 2004 nr 221 poz. 2247 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U. 2004 nr 208 poz. 2121 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego
Dz.U. 2004 nr 208 poz. 2120 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1770 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej
Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1254 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości
Dz.U. 2004 nr 29 poz. 257 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
Dz.U. 2003 nr 167 poz. 1624 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1520 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego i dyscyplinarnego przyspieszonego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1122 uznany za uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej
Dz.U. 2003 nr 107 poz. 1008 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej
Dz.U. 2003 nr 98 poz. 897 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska zastępcy Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 763 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 403 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 402 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 401 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych wpływów uzyskiwanych w wyniku kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 400 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 399 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 398 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków składania przez funkcjonariusza celnego oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzoru oświadczenia.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 396 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska zastępcy Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 395 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 394 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 393 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podawania do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 375 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej.
Dz.U. 2002 nr 41 poz. 365 obowiązujący Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 75 poz. 865 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2000 r. w sprawie wzoru sztandaru Służby Celnej oraz trybu jego nadania.
Dz.U. 2000 nr 41 poz. 479 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2000 nr 41 poz. 478 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariuszy celnych w aktach osobowych oraz wzoru legitymacji służbowej.
Dz.U. 2000 nr 41 poz. 477 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Służby Celnej".
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 450 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych, które mogą być przyznane funkcjonariuszom celnym i członkom ich rodzin.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 408 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 407 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 406 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 405 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 403 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie przyznawania świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 402 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej.
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 387 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2000 nr 30 poz. 373 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie dodatkowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej.
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 365 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie dodatkowych wpływów uzyskiwanych w wyniku kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 364 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 363 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 323 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym.
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 322 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy dokonywaniu ocen funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie komisji opiniodawczej.
Dz.U. 2000 nr 25 poz. 301 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni.
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 286 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie podawania do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej.
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 285 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków składania przez funkcjonariusza celnego oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzoru oświadczenia.
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 218 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi celnemu wykonującemu stałe zadania służbowe poza polskim obszarem celnym.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 802 uchylony Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej.
M.P. 2014 poz. 825 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 112-23-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora celnego
M.P. 2014 poz. 824 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 112-24-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora celnego
M.P. 2011 nr 84 poz. 861 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. nr 112-32-2011 o mianowaniu na stopień nadinspektora celnego
M.P. 2010 nr 74 poz. 939 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2010 r. nr 112-39-10 o mianowaniu na stopień nadinspektora celnego