Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2015-03-20
Data wydania:
2015-02-24
Data wejścia w życie:
2015-04-04
Data uchylenia:
2017-03-01
Uwagi:
§ 1: 1) pkt 2 lit. a tiret drugie oraz lit. d w zakresie § 5 ust. 5 pkt 2, 2) pkt 4, 3) pkt 5 w zakresie załączników nr 3 i 4 do rozporządzenia - wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2016 r. poz. 334 z wyj. par. 2 i 3
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Odesłania (1)
Uchylenia wynikające z (1)