Wyszukiwanie

funkcjonariusz celny

Liczba znalezionych aktów: 145.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 1682 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Dz.U. 2022 poz. 1226 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Dz.U. 2022 poz. 901 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Dz.U. 2022 poz. 410 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie
Dz.U. 2021 poz. 1340 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Dz.U. 2021 poz. 659 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Dz.U. 2020 poz. 2088 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kandydatów na przewodników psów służbowych oraz psów służbowych w Służbie Celno-Skarbowej
Dz.U. 2020 poz. 1585 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Dz.U. 2020 poz. 1563 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Dz.U. 2020 poz. 1197 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej
Dz.U. 2020 poz. 636 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2019 poz. 2461 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Dz.U. 2019 poz. 1920 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 października 2019 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Dz.U. 2019 poz. 1426 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyznawania i wypłacania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery
Dz.U. 2019 poz. 1425 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyznawania świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości
Dz.U. 2019 poz. 1410 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej
Dz.U. 2019 poz. 984 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej
Dz.U. 2018 poz. 2512 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej albo Służby Ochrony Państwa do służby w Służbie Celno-Skarbowej
Dz.U. 2018 poz. 1771 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy
Dz.U. 2018 poz. 1167 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2018 poz. 940 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej
Dz.U. 2018 poz. 440 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyznawania świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości
Dz.U. 2018 poz. 429 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej
Dz.U. 2018 poz. 413 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Dz.U. 2018 poz. 356 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy
Dz.U. 2018 poz. 334 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Dz.U. 2018 poz. 194 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2017 poz. 2470 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej
Dz.U. 2017 poz. 1827 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej
Dz.U. 2017 poz. 1203 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin
Dz.U. 2017 poz. 977 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym
Dz.U. 2017 poz. 967 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy
Dz.U. 2017 poz. 965 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości
Dz.U. 2017 poz. 771 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2017 poz. 758 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2017 poz. 742 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza celnego
Dz.U. 2017 poz. 737 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym
Dz.U. 2017 poz. 731 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2017 poz. 612 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy celnych wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie
Dz.U. 2017 poz. 467 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza celnego do wykonywania pracy poza Służbą Celną
Dz.U. 2017 poz. 406 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2017 poz. 369 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2017 poz. 368 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2017 poz. 344 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi celnemu oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa
Dz.U. 2017 poz. 65 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2016 poz. 1500 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin
Dz.U. 2016 poz. 1096 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych
Dz.U. 2016 poz. 1017 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2016 poz. 776 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków
Dz.U. 2016 poz. 568 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków
Dz.U. 2016 poz. 334 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych
Dz.U. 2016 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2016 poz. 78 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym
Dz.U. 2015 poz. 1491 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie określenia wykazu chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do pełnienia służby przez funkcjonariuszy celnych na niektórych stanowiskach służbowych
Dz.U. 2015 poz. 1490 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2015 poz. 1460 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin
Dz.U. 2015 poz. 910 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi celnemu oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa
Dz.U. 2015 poz. 751 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2015 poz. 530 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków
Dz.U. 2015 poz. 462 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym
Dz.U. 2015 poz. 451 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2015 poz. 424 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanego dla funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2015 poz. 421 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zakresu danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej
Dz.U. 2015 poz. 420 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej funkcjonariuszy celnych, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej
Dz.U. 2015 poz. 395 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych
Dz.U. 2014 poz. 1614 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków
Dz.U. 2014 poz. 1419 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2014 poz. 734 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2014 poz. 731 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych
Dz.U. 2013 poz. 1055 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2013 poz. 1010 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków
Dz.U. 2013 poz. 867 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego
Dz.U. 2013 poz. 744 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dz.U. 2013 poz. 652 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 2013 r. sygn. akt P 27/12
Dz.U. 2013 poz. 549 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2013 r. sygn. akt P 44/10
Dz.U. 2013 poz. 459 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin
Dz.U. 2013 poz. 352 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych
Dz.U. 2013 poz. 266 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej
Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1408 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych
Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1397 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2011 nr 81 poz. 442 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków
Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1682 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1604 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1575 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1386 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sposobu wykonywania niektórych czynności przez funkcjonariuszy celnych oraz trybu i zakresu współpracy Służby Celnej z Policją i Strażą Graniczną
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1360 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do uzyskania dostępu do danych osobowych przez funkcjonariusza celnego lub członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w jednostce organizacyjnej Służby Celnej
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1338 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2010 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1337 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom celnym
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1311 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza celnego
Dz.U. 2010 nr 94 poz. 603 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym
Dz.U. 2010 nr 88 poz. 573 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 559 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych
Dz.U. 2010 nr 76 poz. 494 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2010 nr 67 poz. 428 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza celnego do wykonywania pracy poza Służbą Celną
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 258 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2010 nr 36 poz. 199 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2010 nr 33 poz. 177 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin
Dz.U. 2010 nr 31 poz. 159 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2010 nr 22 poz. 113 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie nagrody rocznej funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2010 nr 6 poz. 31 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie użycia broni palnej przez funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1616 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza celnego
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1614 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego
Dz.U. 2009 nr 209 poz. 1609 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym
Dz.U. 2009 nr 199 poz. 1532 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi celnemu wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2009 nr 194 poz. 1498 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego
Dz.U. 2009 nr 191 poz. 1482 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza celnego kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego
Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1421 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy
Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1420 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1409 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1406 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy celnych wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1405 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1387 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego
Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1386 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1483 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni
Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1570 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2005 nr 65 poz. 571 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1520 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego i dyscyplinarnego przyspieszonego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 403 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 402 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 401 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych wpływów uzyskiwanych w wyniku kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 399 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 398 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków składania przez funkcjonariusza celnego oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzoru oświadczenia.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 397 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalenia rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 394 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni.
Dz.U. 2000 nr 41 poz. 479 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2000 nr 41 poz. 478 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariuszy celnych w aktach osobowych oraz wzoru legitymacji służbowej.
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 450 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych, które mogą być przyznane funkcjonariuszom celnym i członkom ich rodzin.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 406 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 405 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 403 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie przyznawania świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości.
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 387 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2000 nr 30 poz. 373 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie dodatkowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej.
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 365 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie dodatkowych wpływów uzyskiwanych w wyniku kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 364 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 363 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 323 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym.
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 322 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie szcegółowego trybu postępowania przy dokonywaniu ocen funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2000 nr 25 poz. 301 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni.
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 285 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków składania przez funkcjonariusza celnego oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzoru oświadczenia.
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 218 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi celnemu wykonującemu stałe zadania służbowe poza polskim obszarem celnym.
Dz.U. 1983 nr 5 poz. 34 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1983 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków urzędników administracji celnej.
Dz.U. 1978 nr 24 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1978 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników organów administracji celnej.
Dz.U. 1973 nr 44 poz. 263 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia funkcjonariuszy administracji celnej.
M.P. 2014 poz. 825 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 112-23-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora celnego
M.P. 1935 nr 202 poz. 231 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1935 r. L. D. IV. 20398/2/35 w sprawie upoważnienia Dyrekcyj Ceł i Urzędu Celnego w Gdyni do zarządzenia zwrotów różnicy należności celnych powstałej wskutek dodatkowego zastosowania cła zniżonego lub zwolnienia od cła.