Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (54)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (4)
Dyrektywy europejskie (2)