Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Show content in full window
The legislative process (1)
Amended acts (54)
Acts deemed repealed (1)
References (4)
European directives (2)