Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-04-09
Data wydania:
2003-02-28
Data wejścia w życie:
2003-10-01
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
Uwagi:
Przepisy art. 451, art. 454-470, art. 481 i art. 482 stosuje się z dniem 1 maja 2004 r. Patrz również art. 546 pkt 1. Z dniem 1 stycznia 2016 r. tytuł ustawy otrzymuje brzmienie "Prawo upadłościowe" na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 978 art. 428 pkt 1
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (25)
Akty uchylone (7)
Akty uznane za uchylone (6)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (20)
Orzeczenie TK (7)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (82)
Dyrektywy europejskie (10)